Johtavat ajatukset 2020

Kirjoittaja: Pyry Karjalainen

20 maaliskuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Johtavat ajatukset ovat päivittyneet uudelle vuosikymmenelle. Tämä tiivis, mutta asiapitoinen vihkonen kertoo tiivistettynä Tiimiakatemian olemassaolon syyn sekä tavoitteet vision ja mission muodossa. Lisäksi siinä on lueteltuna 10 ohjetta tiimiyrittäjälle & arvot sekä niitä täydentävät periaatteet. Johtavien ajatusten olennaisuus hahmottuu siitä, että reflektoivasta essee jota parhaillaan luet, oikeuttaa tekijälleen yhden kirjapisteen. Johtavia ajatuksia tarkastellaan aiheesta vetämieni treenien kontekstista. Treenien aiheena vihko oli haastava, mutta palkitseva. Oli mielekäs kokemus vetää ensimmäistä kertaa treenit yhteisvastuussa toisen tiimiläisen kanssa.

Aloitimme treenit luonnollisesti check in kysymyksellä, joka oli normaalista poiketen haastava ja kaukana kevyestä fiilistelykierroksesta. Kysymyksemme kuului: “Miten Kaukan arvot näkyvät päivittäisessä tiimiyrittäjyydessäsi?” Ihmiset olivat yllättävän hyvin perillä yhteisistä arvoistamme, jotka ovat vastullisuus, elinikäinen oppiminen ja rohkeus yrittää. Kierros ei kuitenkaan takeltelematta kulkenut. Ravistelevalla otteellamme oli kuitenkin selvä syy; painottaa ettei yrityksen ydinarvoja luonnostaan tule ajateltua päivittäisessä arjessa.

Tästä muodostimme aasinsillan treenien alkuun näyttämällä pienen pätkän Bob Keillerin TEDx puheesta “Doing core values”. Pätkässä Keiller mainitsee tutkimuksen, jossa ihmiset arvioivat ihmisten yleisen luotettavuuden olevan noin 30% väestöstä. Kun sama kysymys oli esitetty tutuista ihmisistä oli prosentti 70. Keiller oli työpaikkansa esimiehenä saanut tutkimuksesta oivalluksen siitä, että hänen oli luotava siteitä koko organisaation laajuisesti, ja aidosti tuntea alaisensa jotta hänen olisi mahdollista luoda aitoa kiinnostusta toimintaa ohjaavia arvoja kohtaan.

Videopätkä oli valittu syystä ja se vei kohti johtaviin ajatuksiin kirjattuja arvoja. Etenkin ensimmäistä eli ihmissuhteita. Painotimme mainintaa henkilökohtaisten suhteiden tärkeydestä liiketoiminnalle. Koska vihkoon on kirjattu niiden olevan edellytys, annoimme dialogia pohjustavaksi mietteeksi ajatella, kuinka itse kukin vaalii juurikin henkilökohtaisia suhteita Tiimiakatemialla. Dialogia oli haastava saada käyntiin, mutta se lähti jalostumaan puhuttaessa myös muista arvoista. Tiimiyrittäjyydestä puhuttaessa pohdimme kuinka valmennamme itseämme oman työpaikkamme luomiseen. Rohkeista kokeiluista ja jatkuvasta uuden synnyttämisestä puhuttaessa nuoret katseemme kääntyivät ristipölyttäjään, joka oli tiimissään ehtinyt kokeilla, onnistua ja epäonnistua omaan porukkaamme nähden isommin.

Tekemällä oppimisen arvon merkitystä pohdittiin mm. asiakasvuorovaikutuksen näkökulmista dialogin karistellessa alkukankeuttaan pois. Ennen ensimmäistä taukoamme, viimeinen arvoista herätti dialogin kuitenkin aivan uudelle vaihteelle. Tämä arvo oli matkailu. Arvosta oli odotettavissa keskustelua, sillä Baskimaahan suunniteltu, tiimiytymisen kannalta olennainen Learning Circus oli jouduttu perumaan koronaviruspandemian aiheuttamien matkustuskieltojen vuoksi. Keskustelua heräsi tämän lisäksi myös Tiimiakatemialla vierailleista Britannian akatemialaisista ja heidän kesken järjestetyistä kv-treeneistä joissa olin itsekin paikalla. Koimme että Suomen alkuperäisellä Tiimiakatemialla on iso vastuu kannettavana ja kansainvälisyydessä oppimisen lisäksi, pääsemme myös itse opettamaan muita.

Tästä muodostui luonnollinen siirtymä arvoja täydentäviin periaatteisiin. Näistä konkreettisimmaksi ja olennaisimmaksi hahmottui ensimmäinen, eli yksilön vastuu. Dialogimme siirsi näkökulmaa Y1 -> Y2 Tiimiyrittäjyyden arvoa kohti määrittelemällä periaatetta siitä, miten yksilö lunastaa vastuunkannollaan paikkansa tiimiyrityksessä. Toiminta ja oppiminen palautti reflektoimaan rohkeita kokeiluja ja uuden synnyttämistä. Tiedon virtauksessa tein radikaalin ratkaisun ja kerroin treenien vetäjien hiljentyvän vähintään kahdeksi minuutiksi. Dialogiringille annettiin täysi vapaus käsitellä mitä tahansa arvoa. Muutaman hämmentyneen sekunnin ajan vallitsi hiljaisuus, kunnes merkitys alkoi virtaamaan. Lähes jokaikiseen arvoon palattiin, treenivihkoihin kirjattujen ja ajatuksissa jalostuneiden näkökulmien kautta. Pohdittaessa perintöä, katseemme kääntyi tuleviin Tiimiakatemialaisiin ja siihen, miten heille voisi jättää parhaan mahdollisen perinnön joka kunnioittaa aiempia polvia, mutta samalla haastaa opinahjoamme ajan tuulissa evolvoitumiseen.

Missio “Synnytämme rohkeita tiimyrittäjiä!” ja visio “Tiimiakatemia kaikkien saataville!” osoittautuivat haastaviksi aiheiksi käsitellä, sillä vaarana oli niiden jämähtäminen vain yksittäisiksi sloganeiksi. Niiltä pohjilta emme olisi perustavanlaatuista dialogia saaneet aikaan. Koitimme kääntää materiaalin vähyyden eduksemme ja luomaan dialogia siitä mitä missio ja visio syvimmältä olemukseltaan merkkaavat, objektiivisen etymologisesti ja kunkin omissa subjektiivisissa tulkinnoissa. Tämä onnistui erinomaisesti ja sai dialogiringin pohtimaan yksittäisiä lauseita pintaa syvemmältä. Missiota tarkasteltiin mm. yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja vision kohdalla jokainen pääsi pohtimaan kuinka edesauttaa unelman toteutumista, tuomalla opinahjoamme saataville esim. sosiaalisessa mediassa. Tärkeänä koimme etenkin rekrypäällikön roolin ja etenkin uusien, toiminnastamme innostuneiden opiskelijoiden haalimisen tuomalla esille moninaisia näkökulmia Tiimiakatemiasta.

Hyödynsimme 10 ohjeen kohdalla oppimisen työkalua nimeltä Learning Café. Tavoitteena oli keksiä ohjeiden pohjalta käytännön työkaluja arkiseen tekemiseen. Ohjeet ensimmäisestä viidenteen käsiteltiin ensimmäisessä ryhmässä, sekä ohjeet kuudennesta kymmenenteen käytiin toisessa ryhmässä. Puolessa välissä tehtiin vaihto ja käytiin toisen puoliskon näkökulmien pohjalta vielä omia lisäyksiä. Työkalu ei toiminut täydellisesti, mutta keskustelua heräsi ja yhteisvoimin keksimme useita ratkaisuehdotuksia tiimiyrityksellemme. Myös vanhoja ehdotuksia alettiin pohtia uudesta näkökulmista. Esimerkiksi CRM-järjestelmä nähtiin uusin silmin, aloitteellisuuden kannalta tiimille tarpeelliseksi.

Päätimme check out kysymyksellä katsomalla taakse päin. Kysymyksenasettelu kulki seuraavanlaisesti. Neljä vuotta sitten Tiimiakatemian johtaviin ajatuksiin sisältyi mission ja vision lisäksi päämäärä, joka alkaa ”Jokainen tiimiyritys tekee maailmanympärysmatkan…” Varsinainen kysymyksemme kuului ”Mikä voisi olla 2020 johtavien ajatuksien päämäärä?” Moni ajatteli maailmanympärysmatkan olevan vieläkin pätevä päämäärä, jota kohti tiimimmekin voisi yhteisesti tähdätä. Kaikki eivät kuitenkaan nähneet mym-tavoitetta modernina päämääränä. Vastuullisien ja vahvojen yrittäjien tuottaminen yhteiskunnallisien haasteiden keskelle jäi eritoten mieleeni vaihtoehtoisena päämääränä. Vuoden 2020 potentiaalisessa päämäärässä tärkeä huomionarvoisuus olisi omasta mielestäni se, että se herättäisi tiimiyrittäjissämme päämäärätietoisuutta ja että jokainen opiskelija näkisi sen horisontissaan yhtä kirkkaana.

You May Also Like…

Kaikki kuluttamisesta

“Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n tutkimuksen mukaan keskivertosuomalaisen kulutuksen kasvihuonepäästöistä noin puolet...

Inspiroitunut – Petteri Kilpinen

Miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työelämässä? ”Hyvä arkijohtajuus ei ole mystiikkaa ja taikatemppuja. Kun jokainen...

0 kommenttia

Lähetä kommentti