Johtavat ajatukset

Kirjoittaja: Pavel Popov

13 joulukuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Johtavat ajatukset

 

Pureudun esseessäni Tiimiakatemian johtaviin ajatuksiin kuuluvien 10 ohjeeseen tiimiyrittäjälle: 1. Tee aloite, uskalla etsiä ohjeita. 2. Opi hallitsemaan kaaosta. Se on ensimmäinen askel luovassa prosessissa. 3. Saat tehdä virheitä. Voit oppia niistä. 4. Kohdista energiasi ratkaisuihin, älä ongelmien murehtimiseen. 5. Tee parhaasi ja aseta tavoitteesi korkealle. 6. Näe mahdollisuuksia, älä esteitä. 7. Uskalla kokeilla ja olla oma itsesi. 8. Hymyile, nauti ja heittäydy. 9. Ole nöyrä ja luo menestyksesi aina uudelleen. 10. Kunnioita kanssaihmisiä ja hyödynnä Tiimiakatemian sisältä löytyvä kokemus ja tieto, jottei pyörää tarvitse keksiä uudelleen.

 

Toimintaa ohjaavat ajatukset

 

Voin seistä jokaisen edellä mainittujen johtavien ajatusten takana. Omassa jokapäiväisessä tekemisessäni kyseiset ajatukset ovat aina läsnä. Itselleni tuottaa kuitenkin haasteita omasta mielestäni johtavista ajatuksista eniten numero 8. Minun pitäisi nauttia ja juhlia minun omia menestyksiäni enemmän, olen huomannut, että olen niin tavoiteorientoitunut, että harvoin pysähdyn ja katson taakse sitä mitä olen saavuttanut, vaikka pitäisi. Hymyilemistä harrastan omasta mielestäni varsin paljon, koitan aina tuoda iloa ympärillä oleville ihmisille. Heittäytymistä olen alkanut tekemään paljon enemmän kuin ennen, sen päätöksen tein itse, koska huomasin, että sitä puuttui itseltäni, sekä olen saanut palautetta, että muutkin ovat huomanneet minun heittäytymisen lisääntyneen.

Meidän tiimin sekä Osuuskunnan tasolla huomaan, että johtavat ajatukset ovat sielläkin eteenpäin vievänä voimana. Se, että toteutuuko ihan aina kaikkien johtavien ajatuksien neuvot, niin on pakko myntää, että ei aina, mutta ei niiden pidäkkään. Mielestäni ei ole olemassa täydellistä ihmistä tai täydellistä firmaa, vaan minun mielestä täydellisyyteen pyrkiminen on täydellisyyttä. Toki täydellisyyteen pyrkiminen ei ole tarpeen eikä hyväksi hyvin monissa asioissa, kuten esimerkiksi jonkin yksittäisen tekstin viilauksessa. Tärkeintä on, että jokainen meidän tiimin sekä meidän osuuskunnan jäsen pyrkisi joka päivä noudattamaan näitä ajatuksia, oli kyse sitten projekteista tai esseiden teosta, nämä ajatukset pätevät moniin asioihin.

 

Akatemian opit ja kopit

 

Tärkein johtava ajatus on mielestäni kanssaihmisten kunnoittaminen sekä Tiimiakatemian sisältä löytyvän kokemuksen hyödyntäminen. Jos hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta, kaikkien muiden johtavien ajatusten toteuttaminen helpottuu huomattavasti. On helppoa uskaltaa kokeilla kun on saanut muilta Akatemialaisilta heidän kokemuksiaan selville jonkin tietyn projektin toteuttamisesta. Omana itsenä olo onnistuu vaivatta jos kunnioittaa kanssaihmisiä, sillä kun kanssaihmiset kokevat, että heitä kunnioitetaan se helpottaa puolestaan heidän omana itsenä oloaan. Samalla tavalla jokaisesta Tiimiakatemian johtavasta ajatuksesta voi saada kaiken hyödyn irti, jos hyödyntää Tiimiakatemian verkostoja ja suhtautuu toisiin ihmisiin kunnoituksella.

Tiimiakatemian suurin vahvuus ja voimavara ovat nimenomaan verkostot ja verkostojen tuoma tieto ja kokemukset. Mielestäni en ole itse valjastanut tätä tiedon ja kokemuksien määrää tarpeeksi, koen myös, että minun oma tiiminikin voisi hyödyntää Tiimiakatemian verkostoja paljon enemmän, alumneista muiden tiimien tiimiläisiin. Olen huomannut, että joka kerta kun olemme saaneet vieraaksi meidän treeneihin jonkin toisen tiimin edustajan tai alumnin, tiedon määrä kaksinkertaistuu. Jos me elämme liikaa meidän omassa kuplassa se rajoittaa meidän tiimin, sekä minun omaa potentiaalia, mitä tulee tiedon määrän lisäämiseen, sekä kokemuksen kartuttamiseen.

Akatemian johtavat ajatukset ovat luotu yrittäjiä varten. Jokainen johtava ajatus on elintärkeä yrittäjänä olossa, sekä nään, että jokainen johtava ajatus tukee toinen toistaan. Jos pystyy toimimaan Akatemian johtavien ajatusten mukaisesti päivittäin, voi olla varma, että oma henkilökohtainen kehitys, tiimin kehitys, sekä meidän osuuskunnan kehitys ei tule loppumaan milloinkaan. Kehitys tulee jatkumaan senkin jälkeen kun olemme valmistuneet Tiimiakatemialta sekä senkin jälkeen kun meidän osuuskunta on poistettu rekisteristä. Juuri tämän takia johtavat ajatukset ovat mielestäni ajattomia sekä kaikin puolin varsin hyviä neuvoja, joita noudattamalla saa suurimman mahdollisen hyödyn Tiimiakatemiasta vietetystä ajasta.

Johtavien ajatuksiin pureutumisen jälkeen, huomasin, että juuri verkostojen laaja-alaisempi rakentaminen ja niiden hyödyntäminen Tiimiakatemian sisällä on hyvin tärkeää, niin itselle, tiimille, kuin meidän Osuukunnallemme. Aion muistuttaa meidän tiimiläisiäni verkostojen tärkeydestä, sillä näen, että niitä voisimme rakentaa sekä hyödyntää paljon enemmän.

 

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti