Johda tunteita, menesty työelämässä

Kirjoittaja: Elina Korhonen

13 joulukuun, 2021

Lähdeteos: Johda tunteita, menesty työelämässä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Camilla Tuominen

Teoriapisteet: 2

Tuominen on valinnut kirjaan näkökulmaksi tunteiden johtamisen, ja miten se vaikuttaa työelämään. Jokainen meistä kokee päivän aikana monia eri tunnetiloja, niin töissä kuin kotonakin. Tunteet ovat osa arkea, joten jokaisella on varmasti kokemusta siitä, miten erilaiselta työpäivä tuntuu iloisena tai surullisena. Tunteet ohjaavat toimintaamme ja vaikuttavat työskentelyyn, ilmapiiriin, askareisiin ja ulosantiin. Niinpä on siis tärkeää omata hyvät tunnesäätelyn taidot, jotta pystyy suhtautumaan työpaikalla vaikeisiinkin tilanteisiin hyvin.

Esimerkillä johtaminen

Jotta uskaltaa tuoda epäkohtia työpaikalla/tiimissä esiin, tarvitaan siihen ennen kaikkea luottamusta ja turvallista ilmapiiriä. Tällöin uskaltaa ilmaista itseä rehellisesti, ja epäkohtien esiin tuominen aiheuttaa rakentavaa keskustelua, eikä hyökkäävää ja puolustelevaa ilmapiiriä. Tällaisen ilmapiirin aikaansaaminen voi olla haastavaa, jos porukassa on mukana tuohtuneita, kiukkuisia tai ärtyneitä tyyppejä. Tällöin voi itse näyttää esimerkillään avoimuutta, jolloin myös muiden on helpompi olla avoimempia.

Olen itsekin yrittänyt näyttää esimerkillä johtamista, ja olen kehittynyt siinä pikkuhiljaa. Kun edes yksi tiimistä on motivoitunut ja tekee asioita eikä vain jää suunnitteluvaiheeseen, niin se innostaa muitakin siirtymään suunnittelusta käytännön tekemiseen. Ollaan jonkin verran puhuttu aiheesta, toimeenpanotaidosta eli volitiosta. Hohkeella oli pitkään keväästä asti ongelma, että käytetään jopa turhankin paljon aikaa asioiden huolelliseen suunnitteluun, mutta itse tekeminen jää vähemmälle, jolloin myös tekemällä oppiminen jäi vain pieneksi osaksi arkea. Pyrittiin kukin omalta osaltaan siirtyä tekemään asioita, ja voisin sanoa, että ollaan onnistuttu siinä jo nyt aika hyvin. On tullut uusia projekteja, joissa keskitytään juurikin tekemiseen.

Tunteiden hallinta

Jotta ymmärtää miksi käyttäytyy tietyllä tavalla, täytyy tunnistaa tunne ja syyt käytöksen takana. Sorrun itsekin välillä siihen, että ärsyynnyn helposti ja tiuskin muille, kun olen esim. nälkäinen. Tällöin yleensä huomaan asian nopeasti itse, jolloin ärsyyntymisen tunteesta on helpompi päästää irti, kun tietää sen johtuvan vain energiavajeesta. Tällöin kannattaa pitää pieni tauko, ja haukata välipalaa. Tunteiden hallinnan avuksi kannattaa siis harjoittaa itsetutkiskelua, ja tuntea itsensä hyvin.

Negatiiviset tunteet työympäristössä

Olen kokenut itse tilanteita, joissa joku tuo palaveriin olemuksellaan ja sanoillaan levotonta tai negatiivista ilmapiiriä. Usein tämä on hyväksyttävää ja inhimillistä, jos kyse on kerrasta tai parista. Mutta pitääkö muiden huonot päivät aina hyväksyä? Vai voiko/kannattaako äänensävystä saman tien huomauttaa? Pohdin myös sitä, että mikä oikeuttaa käyttäytymään epäkohteliaasti ja kohtuuttomasti muita kohtaan, vai oikeuttaako ylipäänsä mikään.

Muiden myötäily

Jos joutuu tilanteeseen, jossa ei uskalla sanoa omaa kantaa asiaan, vaan joutuu myötäilemään muita, se johtaa yleensä ns. feikkaamiseen. Esitetään, että ollaan samaa mieltä jostain, vaikka ei oikeasti olisi. Aloin miettiä sitä, mitä se aiheuttaa itsessä sekä muissa. Tällöin tunteet voi patoutua, ja myöhemmin purkautua raivostumisella. Tällöin tilannetta on vaikea hallita, ja voi syntyä konflikti. Konflikteja ei kuitenkaan kannata pelätä, vaan pelosta huolimatta pyrkiä aina tuomaan omat ajatukset suoraan ja rehellisesti muiden tietoon. Tällöin päätöksenteko yhdessä helpottuu, kun kuullaan jokaisen mielipiteet asiasta. Näin myös saadaan aikaan jokaista miellyttävä lopputulos, joka edistää tiimin yhteistä etua.

You May Also Like…

Design on utelias

Istuin suorittamassa InnoFlash-opintojakson tehtäviä, kun ensimmäisen kerran tutustuin tarkemmin design-ajatteluun....

0 kommenttia

Lähetä kommentti