Johda tunteita

Lähdeteos: Johda tunteita

Lähdeteoksen kirjoittaja: Camilla Tuominen

Teoriapisteet: 2

”Järki karkaa, kun tunteita ei osata johtaa.”

Näillä sanoilla alkaa tunnekouluttaja Camilla Tuomisen kirja tunnetaidoista työelämässä. Tähän lauseeseen hän kiteyttää sen, kuinka ajattelu kapeutuu hektisessä arjessa keskittymään ainoastaan selviytymään etapista toiseen. Kun rajoittunut mieli ei löydä ratkaisuja, iskee epätoivon tunne ja järki karkaa yhä vain kauemmaksi.

Tekoäly uhkaa viedä ihmisiltä työpaikat yhä useammalla alalla. Robotilla ei ole haasteita tunteidensa kanssa. Sitä ohjaa vain kylmät faktat ja se jaksaa suorittaa palamatta loppuun.

Tämä kirja on herätys siihen, että meillä tunteellisilla ihmisillä on silti vielä suurempi merkitys työelämässä, vaikka käsillä tehtävä ”aivoton työ” päätyisikin kokonaan robottien haltuun. Tunnetaidoilla saadaan yritys menestymään vielä paremmin, kun joku toinen. Onnistutaan yrityksen johtamisessa reagoimalla myös ääneen sanomattomiin hätähuutoihin, koska osaamme tunnistaa toistemme tunteita. Saadaan parempaa myyntiä, koska onnistutaan vetoamaan ostajien, eli ihmisten inhimillisiin tunteisiin. Koska ihmisen päätöksiä ohjaavat tunteet.

Mutta miten osaamme valjastaa tunnetaitomme niin, ettemme jää robottien jalkoihin?

Ensimmäinen itseäni puhutteleva oppi, ehkä tunnetaitojen tärkein osa on oppia luottamaan sisältä kumpuaviin signaaleihin. Koen, että etenkin meille Suomalaisille on tyypillistä piilottaa aidot tunteensa mahdollisimman hyvin ja peittää ne positiivisella feikillä tyyneydellä, kuten kirjassa kuvataan. Mutta ei epämiellyttäviäkään tunteita saa piilottamalla syrjään, eikä tarvitsekaan. Kaikilla tunteilla on meille elintärkeä merkitys. Ne saavat meidät tekemään valintoja, joilla pelastaa henkiä, joihin pelkällä järjellä emme kykenisi ja ne saavat meidät toimimaan eettisesti oikein.

Tunteiden valikoiminen on siis toisin sanoen täysin turhaa ja jopa haitallista. Sen sijaan, valinnan tulee kohdistua siihen, kuinka valitsemme reagoida eri tunteisiin. Ja siinä valinnassa voimme onnistua vasta, kun olemme oppineet tunnistamaan ja hyväksymään kaikki eri tunteemme.

Ärsykkeen ja reaktion välissä on tyhjä tila. Tuossa tyhjässä tilassa meillä on voima valita reaktiomme. Reaktiossamme on kasvumme ja vapautemme.

– Viktor Frankl

Omien tunteiden kuulemiseen auttaa läsnäolon harjoittelu. Eli kaikesta aktiivisesta tekemisestä ja ajattelusta irrottaminen. Läsnäolon rauhallisessa tilassa on enemmän aikaa valikoida sopivaa reaktiota tunteilleen, ennen kuin suusta pääsee ajattelemattomia sammakoita. Siinä ehtii prosessoida ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä rauhassa, ennen kuin ne saavat tunteista valtaa. Silloin kommunikoinnissakin onnistuu paremmin, kun kykenee aidosti pitämään mielensä tyhjänä ja valmiina vastaanottamaan keskustelukumppanin mielipiteen ilman automaattista väärinymmärryksistä syntynyttä vastahyökkäystä.

Olen aina kokenut saavani läsnäolosta helposti kiinni, silloinkin kun se tuntuu olevan kateissa. Olen hyvin vastaanottavainen ympäristöstäni. Huomaan valitsevani reaktiota tilanteisiin sopivaksi. Mutta tätä kirjaa luettuani, olen havahtunut, etten aina ole tunnistaa kaikkia omiakaan tunteitani ja olen saattanut siksi jättää kokonaan reagoimatta joissain tilanteissa. Eihän sekään ole hyvä asia. Minusta jää paljon piiloon, jonka takia jätän keskustelukumppanini hämmennyksen keskelle.

Kuten kirjassa neuvotaan, minun tulee uskaltaa löytää ja hyväksyä oma core, eli mitä todella olen ja ajattelen ja olla sen kanssa enemmän auki, ensin itselleni ja sitten toisille. Luottaa intuitiooni, eli herkkyyteeni huomata tilanteissa joitain poikkeuksellista ja rohkaistua nostamaan se esiin, koska muut eivät ole sitä ehkä siinä hetkessä tunnistaneet.

Tunteiden johtamisen keskeisin taito – luottamus

Kirjassa puhutaan paljon luottamisesta, joka on kappale toisensa jälkeen alkanut näyttäytyä minulle koko tunteiden johtamisen keskeisimmäksi taidoksi.

On opittava luottamaan ensin itseensä, omiin tunteisiin ja ajatuksiin. Mutta jotta niiden kanssa uskaltaa olla avoin, on opittava luottamaan myös muihin ihmisiin ja tilanteisiin.

Jotta ihmisryhmä, esimerkiksi tiimi voi edetä oikeaan suuntaan, se edellyttää hyvää yhteispeliä ja keskusteluyhteyttä. Hyvä yhteys ei rakennu feikin tyyneyden ja hiljaisuuden perusteista. Siltä pohjalta lähdettyä yksilöt eivät saa toisistaan irti tarpeeksi tukea ja lopulta koko homma romahtaa. Vankin pohja rakentuu ihmisten välisissä suhteissa aina luottamukselle. Luottamus syntyy yksilöiden välille, jotka uskaltavat olla auki toisilleen. He näkevät toistensa haavoittuvuuden ja vahvuuden. He tuntevat toisensa tarpeeksi hyvin ja kykenevät ennustamaan, osaako toinen viedä esimerkiksi jonkin tehtävän onnistuneesti maaliin. Tuon ennusteen perusteella he uskaltavat, eli luottavat antaa toisilleen tiettyjä tehtäviä tietäen, ettei tarvitse pettyä. Luottamuksen kanssa epävarmuuden tunne on minimissään.

Luottamus syntyy tilaan, jossa ihminen tuntee olonsa turvalliseksi. Hän uskaltaa näyttää haavoittuvuutensa ja sanoa mielipiteensä ääneen. Siksi on erityisen tärkeää mm. meillä Tiimiakatemialla, että tiimeissä vallitsee luottamus, jotta jokainen yksilö uskaltaa tuoda mahtavat ideansa julki pelkäämättä hylkäämistä.

Mutta miten luottamus rakennetaan?

Siihen löytyy kirjasta ohjeet seuraavina steppeinä:

Step 1: Lopetetaan feikkaaminen, totuus tulee ilmi kuitenkin

Vaikka ihminen peittelisi omaa itseään, omia ajatuksiaan sanoin, totuus tulee esiin elein, katsein, ilmein jne. joita kaikkia on mahdotonta yrittää piilottaa samalla kertaa.

Step 2: Opettele arvostamaan eriäviä mielipiteitä ja tuo aidot mielipiteesi rohkeasti esiin

Kuten sanotaan, asioilla on aina kaksi puolta. Siksi jonkun toisen mielipide on aina yhtä arvokas kuin omakin. Eri mielipiteitä yhdistelemällä löytyy se kaikille paras lopputulos.

Step 3: Kuule ja kohtaa oikeasti

Eli ole läsnä tilanteissa ja ihmisten kanssa. Ihmiset haluavat tulla kuulluksi ja antavat paljon enemmän omia ajatuksiaan sellaisille, jotka heitä kuuntelee. Kuuntelemalla ja läsnäololla ei jää paitsi elämän tärkeistä opeista, joita toiset ihmiset ja maailma antaa.

Step 4: Luo ympäristö luottamukselle

Luottamus on ansaittava. Luottamuksen ilmapiiriä voi rakentaa olemalla itse rohkea ja uskaltamalla nauraa omille epäonnistumisille. Se saa muut tuntemaan olonsa turvallisemmaksi, kun ymmärretään, että mokailu on inhimillistä. Kaikki mokaavat joskus.

Jatkossa osaan luottaa itseeni ja ympäristööni, eikö niin? Ainakin vähän paremmin askel kerrallaan.

You May Also Like…

Digital Garage

Google digital garage on monelle akatemialaiselle tuttu Googlen ilmaiskurssi, joka käsittelee muun muassa...

Uteliaisuuden taito

Hanna Siefenin Uteliaisuuden taito käsittelee uteliaisuutta psykologin näkökulmasta ja sitä, kuinka uteliaisuus on...

Matkan opas

Johdanto Nappasin Tiimiakatemian kirja hyllystä tämän Saku Tuomisen ja Risto Kuulasmaan kirjoittaman kirjan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti