Intohimona brändit

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Tämän kirjan nimi kiteyttää oman viimeaikaisen havahtumiseni. Innostuin tänä syksynä brändin anatomiasta kunnolla, kun loimme meidän Osuuskunta Kauka:lle oman brändikäsikirjan ja myöhemmin pääsin käsiksi myös Tiimiakatemian brändiin liityttyäni talon markkinointitiimiin. Olen siis ehtinyt jo jonkin verran ennen tätä kirjaa perehtymään aiheeseen, joten kirjassa mainitut keskeiset asiat kuten asiakaskeskeisyys ja tarinalla tunteiden herättäminen on jo tullut tutuksi mm. Brändikäsikirjan (P. Ruokolainen) ja Tarinan valta (J. Torkkeli)– kirjojen myötä, joista olen myös tehnyt jo omat reflektiot. Meidän tiimissämme näitä oppejakin on otettu jo mielestäni isosti huomioon nettisivuillamme ja koko meidän brändin kirkastamisen myötä kaikessa nykyisessä tekemisessämme, koska aiheeseen on osallistettu meidän koko tiimiämme ja opetettu toinen toistamme.

Tästä kirjasta sain kuitenkin ehkä jopa enemmän irti, kun minulla oli jo jonkin verran tietämystä pohjalla. Tässä kirjassa oli nimittäin todella paljon teoriaa, jota olisi voinut olla melkein raskasta lukea, jos aiheeseen ei olisi ehtinyt alun perin perehtyä ollenkaan.

 

Asiakaskeskeinen ajattelu

Kerrataanpa siis vielä, miksi asiakaskeskeinen ajattelu on tärkeää koko liiketoiminnassa. Koska yrityksen menestyminen on käytännössä enimmäkseen asiakkaasta kiinni. Asiakas on siis pidettävä tyytyväisenä ja kerättävä hänen luottamuksensa, jotta hän valitsee sinut ja puhuu sinusta hyvää eteenpäin, siis markkinoi sinua puolestasi. Hyvään asiakassuhteeseen panostaminen ja siinä onnistuminen toimii myös kilpailuetuna, varsinkin suomalaisten yritysten keskuudessa, jossa asiakaskeskeinen ajattelu ei ole niin tyypillistä, kuten kirjassa väitetään.

Ja miten siinä onnistutaan? Kuuntelemalla asiakasta. Ja nimenomaan kuuntelemalla häntä enemmän kuin oman organisaatiosi tarpeita. Saa hänet tuntemaan itsensä merkitykselliseksi ja kuulluksi. Tarjoa hänelle ainutlaatuinen elämys palvelusi tai asiakaskohtaamisen kautta. Elämysten kysyntä on koko ajan kovassa nousussa, koska ihminen hamuaa tilaisuuksia saada onnen tunteita. Kirjan mukaan, niistä ollaan valmiita jopa maksamaan enemmän niiden herättämien suurien tunnereaktioiden takia. Ja tässä tullaan taas siihen, mitä olen jo useista markkinoinnin teoriapläjäyksistä saanut lukea, että tunne ohjaa ihmistä ja hänen ostopäätöksiään.

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisuus on meidän tiimiyrityksessämme yksi keskeisimmistä arvoista. Se pitää meillä sisällään rehellisen ja oikeudenmukaisen toiminnan niin asiakkaidemme suuntaan, kuin myös toisillemme. Olemme pariin kertaan jo ehtineet kyseenalaistaa, olemmeko valinneet meille sellaiset arvot, joiden takana meistä jokainen seisoo ja saaneet samalla varmistuksen, että meidän arvomme ovat todella meidän kaikkien mukaisia. Olen huomannut jo useammassa tilanteessa, että vastuullisuus todella näkyy meidän ratkaisuissamme ja valinnoissamme. Olemme punninneet, minkälaisiin projekteihin meidän on kannattava lähteä vastuullisuuden näkökulmasta ja joutuneet siis välillä kieltäytymäänkin jostain, mikä ei meidän mielestämme ole oikein esimerkiksi juuri nyt koronatilanteen vallitessa.

Mutta voimmeko silti kutsua Osuuskunta Kaukaa vielä vastuulliseksi yritykseksi?

Tämä aihe on kirjassakin korostettu, sillä vastuullinen toiminta on alati menestyvä trendi. Ihmiset tulevat yhä tietoisemmiksi vastuullisempien toimien merkityksestä ja oppivat kriittisemmiksi ostopäätöksissään. Yritysten ja asiakkaiden välistä avoimuutta on venytetty äärimmilleen. Asiakkaan on helppo saada nykyään tietoonsa yrityksestä kaikki sellaisetkin asiat, joita yritys ei haluisi välttämättä itse näyttää. Näin ollen, asiakas on se, joka määrittää onko yritys niin vastuullinen kuin lupaa olevansa. Koska kaikki yrityksethän sitä haluaisivat nykypäivänä pystyä olemaan, jotta saisivat lunastettua asiakkaiden luottamuksen.

Erityisesti ympäristöasiat ovat olleet paljon tapetilla puhuttaessa vastuullisuudesta. Ilmastonmuutoksen vakavuus ja ympäristöön vaikuttavat tekijät tiedostetaan kuluttajien arjessa yhä paremmin ja monet ostopäätökset tehdään sen mukaan. Ostajat haluavat maksaa yritykselle, joiden palveluprosessi vastaa heidän omia vastuullisia arvojansa.

Vastuullisuus ei ole pelkästään ekologisempia valintoja arjessa, vaan se kattaa koko tuotantoprosessin materiaaleista logistiikkaan. Suunnittelimme hankkivamme meille Kaukan nimikkohupparit ja tuottajaa valittaessa punnitsimme sitä, keneltä saamme ne ympäristöystävällisesti hankittua ja läheltä, jottei siihen liittyvä logistiikkakaan kuormittaisi liikaa ympäristöä. Kävimme siis läpi kotimaisia urheilu-/ulkoiluvaatetuottajia ja pohdimme mahdollisia tulevia yhteistyökuvioita siinä samassa.

Vastuullinen liiketoiminta on siis sitä, että kykenee toimimaan eettisesti oikein ihmisten ja ympäristön hyväksi, samalla kun pyrkii tavoittelemaan taloudellista menestystä, kuten kirjassa kuvaillaan. Eli tilanne, jossa raha ja ns. maailmanpelastaminen kulkevat käsikädessä.

You May Also Like…

Teknologia jäljittelee biologiaa

Teknologia jäljittelee biologiaa

Suuri osa ihmisistä ei tiedä mitä tietokoneen tai puhelimen sisältä löytyy ja vielä pienempi osa ymmärtää kuinka ne...

Uusi neuvotteluvalta

Kirjan kirjottajat: Juhana Torkki ja Sami Miettinen | Refektio by Joel Tiainen | Teoriapisteet: 2 Johdanto Hyvät...

En tiiä jaksaako

Ei sun tarvi jaksaa hei. Pysähdy hetkeksi On tärkeää kuunnella omaa kehoa ja mielentilaa, ja tunnistaa, kun tarvitsee...

0 kommenttia

Lähetä kommentti