Ilmiön kaava

Kirjoittaja: Tony Rantala

8 huhtikuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Ilmiön kaava

 

Ilmiön kaava kirjassa kerrotaan ilmiön syntymisestä ja millaiset asiat siihen vaikuttavat. Ilmiö käsitteenä tarkoittaa nopeasti ihmisten keskuudessa leviävää asiaa, josta tulee trendi. Ilmiö voi aiheutua mistä aiheesta tahansa, kun suurella väkijoukolla herää asiasta tunteita ja sitä lähdetään levittämään.

Etenkin nykyaikana sosiaalisessa mediassa tieto mielenkiintoisista asioista saattaa levitä todella lyhyessä ajassa jopa maailmanlaajuisesti. Ilmiön rakentumisessa keskeisin asia tarina, joka herättää tunteita mahdollisimman suuressa ihmisjoukossa. Ei siis ole ihme, että monet yritykset panostavat nykyään tarinallistamiseen omassa mainonnassaan.

Ilmiön rakentaminen loistava tapa saada näkyvyyttä kaupallista hyötyä tavoitellessa. Kun jokin asia lähtee leviämään ihmisten keskuudessa, reagoi yleensä mediatkin siihen nopeasti. Tämän seurauksena syntyy yhä enemmän näkyvyyttä, joka on ilmaista mainosta yritykselle.

Vaikka monet yritykset tavoittelevat ilmiön luomista kaupallisen hyödyn kasvattamiseksi, ei ilmiöissä aina kuitenkaan ole tavoitteena rahallinen hyöty. Ilmiö voi myös aiheuttaa esimerkiksi jonkin ajattelutavan leviämistä kuten hyvinvoinnin edistämisen tavoittelua.

Kirjassa ilmiön rakentumista kuvataan neljällä vaiheella:

 

Tarinoi intohimo

Tarinan on ilmiön rakentumisen aloittava tekijä. Tarinan tulee olla helposti ymmärrettävä, jotta mielenkiinto sen käsittelyyn säilyy ja sitä on helppo jakaa. Tarinan täytyy myös herättää laajasti tunteita, jotta asiasta syntyy paljon keskustelua. Usein ilmiöt herättävät ihailua ihmisissä mutta lähes aina myös vastustusta, mikä ei myöskään ole huono asia koska tämän seurauksena keskustelun määrä kasvaa asian ympärillä.

Kirjassa nostetaan esille tarinoiden kolme kertojaa, jotka ovat ilmiön rakentaja, kuluttajat sekä media. Ilmiön rakentaja laittaa tarinan liikkeelle ja pyrkii luomaan mielikuvaa, joka antamaan aihetta innostumiselle. Ilmiön laajentuessa rakentajan tulee olla valmis kehittämään tarinaa, jotta sen eteneminen jatkuu.

Kuluttajat ovat ilmiön rakentumisen kannalta oleellisimmat tarinan levittäjät. Mikäli innostusta ei saada kuluttajissa aikaan, loppuu tarinan kulkeutuminen eikä ilmiötä rakennu. Tarinan laajeneminen perustuu kuluttajien omaan kokemukseen asiasta, jota he lähtevät jakamaan eteenpäin.

Media liittyy mukaan ilmiön rakentamiseen yleensä siinä vaiheessa, kun asia herättää keskustelua suuressa määrässä ihmisiä. Media uutisoi ihmisiä puhuttelevasta asiasta ja näin ilmiö leviää yhä useampien ihmisten tietoisuuteen.

 

Sytytä innostujat

Innostujat ovat ihmisjoukko, jonka lähtökohtaisesti tiedetään olevan kiinnostuneita aiheesta jo ennen, kun siitä syntyy ilmiö. On tärkeää tiedostaa keitä nämä ihmiset ovat ja mistä heidät tavoittaa, kun tarinan laittaa ensimmäistä kertaa liikkeelle.

Innostujat ovat aktiivisia tiedon jakajia, jotka luovat kulttuurin uuden asian ympärille. Innostujien ryhmästä tulee tärkeä porukka tiedon liikkeelle saamisen kannalta ja yhteistyössä heidän kanssaan saadaan ilmiötä laajennettua. Tärkeää kumminkin on, että innostus on aitoa, jotta se välittyy muihin. Innostuneiden joukkoa täytyy osata kuunnella ja ottaa huomioon tarpeeksi paljon, jotta he kokevat itsensä tärkeäksi osaksi ilmiössä.

 

Värvää vahvistajat

Ilmiön vahvistaja on tärkeässä roolissa, kun asia lähtee leviämään innostuja porukan ulkopuolelle ja alkaa kohdata mahdollisesti kritiikkiä. Vahvistaja voi olla esimerkiksi alan asiantuntija, joka pystyy auktoriteetillaan rakentamaan luottamusta asian suhteen. Vahvistaja voi olla myös esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttaja, joka antaa kasvonsa asian taakse ja jonka avulla tavoitetaan paljon ihmisiä. Täytyy kuitenkin miettiä tarkkaan, kuka sopii vahvistajaksi. Vahvistajan täytyy ennen kaikkea olla henkilö, johon ihmiset pystyvät luottamaan hänen kertoessaan asiasta.

 

Juurruta ja uudista

Mikäli ilmiön halutaan jäävän elämään pidemmäksi aikaa, täytyy sitä pystyä uudistamaan säännöllisesti, jotta se herättää kiinnostusta yhä uudestaan sekä uusissa ihmisissä. Ilmiön jatkumiseen vaikuttaa oleellisesti, kuinka hyvin ilmiöstä syntyneet mahdollisuudet pystytään hyödyntämään. Jokavuotista ilmiötä tavoitellessa kannattaa ajankohta miettiä tarkasti, onko johonkin aikaan vuodesta tapahtumia, jotka voivat vaikeuttaa tai auttaa ilmiön syntymisessä aina uudestaan. Ilmiön täytyy muuttaa pysyvästi ihmisten ajattelumalleja tai toimintatapoja, jotta se ei unohdu ajan kuluessa.

 

Mietteitä kirjasta

Kirja herätti paljon ajatuksia erilaisista ilmiöistä, mihin olen maailmalla törmännyt. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka kirjan kaavat ovat toteutuneet monissa ilmiöissä, joita muistan.

Odotan innolla tulevia projektejamme ja haluan ehdottomasti miettiä, voisiko kirjan oppeja kokeilla käytännössä. Haluan jatkossa myös kiinnittää tarkempaa huomiota uusien ilmiöiden syntyessä siihen, kuinka ilmiö rakentuu ja mitkä kaikki asiat edistävät ja hidastajat niitä.

 

 

Tony Rantala

Onixia

You May Also Like…

Ilmiön kaava

Ilmiön kaavan on kirjoittanut Lauri Hilliaho ja Johanna Puolitaival ja se on julkaistu vuonna 2015. Kirja käsittelee...

Sinistä vettä parkkihalliin!

Sinistä vettä parkkihalliin!

Sinisen meren strategia on vuonna 2005 julkaistu teos, jonka on kirjoittanut professorit W. Chan Kim ja Renee...

0 kommenttia

Lähetä kommentti