Idiootit ympärilläni

Kirjoittaja: Antti Seppälä

13 joulukuun, 2021

Lähdeteos: Idiootit ympärilläni

Lähdeteoksen kirjoittaja: Thomas Erikson

Teoriapisteet: 2

Luin Thomas Eriksonin kirjoittaman kirjan ”Idiootit ympärilläni”. Kirja kertoo erilaisista ihmistyypeistä ja siitä, miten sopeutua kunkin ihmistyypin seuraan. Mielestäni kirjan opit voidaan hyödyntää käytännössä myös akatemialla. Opin kirjan myötä lisää itsestäni ja tiimiläisistäni. Kirjoitan tässä reflektiossa näistä ihmistyypeistä ja vertaan niitä itseeni ja tiimiläisiimme. Ihmistyypeistä keskusteltaessa on syytä muistaa, että jokaisella tyypillä on vahvuutensa ja heikkoutensa. Kaikki ihmistyypit ovat omalla tavallaan tärkeitä, joten yksikään niistä ei ole ylitse muiden.

Punainen

Punainen on hallitseva ihmistyyppi. Punainen ihmistyyppi reagoi nopeasti, ponnistelee päästäkseen johtamaan muita, ei ole kiinnostunut hienotunteisuudesta ihmissuhteissa, toimii välittömästi ja ei pidä tehottomuudesta. Punainen ihmistyyppi on yleensä luonteeltaan energinen, kilpailuhenkinen, aikaansa seuraava, tiukka, itsenäinen, vakuuttava, kunnianhimoinen, nopea, lujatahtoinen, päättäväinen, määrätietoinen ja ratkaisukeskeinen. Punaisen aikaperspektiivi on nykyhetki. En tunnista itsessäni juurikaan punaisen ihmistyypin ominaisuuksia. Kilpailunhaluisuuteni ja kunnianhimoni ovat mielestäni ainoat luonteenpiirteeni, jotka yhdistävät minut punaiseen ihmistyyppiin. Minussa ei olisi käytännössä yhtään punaista ihmistyyppiä ilman kilpailunhaluisuutta, sillä kilpailunhaluisuus on yksi minun näkyvimmistä luonteenpiirteistäni. Tunnistan tiimissämme pari henkilöä, jotka sopivat punaisen ihmistyypin määritelmään. Mielestäni ainakin Aino ja Beda muistuttavat punaista ihmistyyppiä. Kirjan ansiosta ymmärrän nyt heitä paremmin ja uskon myös pystyväni auttamaan heitä paremmin.

Keltainen

Keltainen on innostava ihmistyyppi. Keltainen ihmistyyppi reagoi nopeasti, ponnistelee ottaakseen muita mukaan, ei ole kiinnostunut rutiinista, toimii impulsiivisesti ja ei pidä toisten ulossulkemisesta. Keltainen ihmistyyppi on luonteeltaan yleensä innostunut, hurmaava, vakuuttava, ulospäinsuuntautunut, innostava, optimistinen, joustava, avoin, luova, spontaani, leppoisa ja viestinnällinen. Keltaisen aikaperspektiivi on tulevaisuus. Tätä ihmistyyppiä näen itsessäni eniten, sillä vakuuttavuutta lukuun ottamatta keltaisen ihmistyypin piirteet kuvaavat hyvin itseäni. Muita tämän ihmistyypin piirteitä omaavia henkilöitä tiimissämme ovat mielestäni Iida ja Aulis.

Vihreä

Vihreä on vakaa ihmistyyppi. Vihreä ihmistyyppi reagoi rauhallisesti, ponnistelee luodakseen yhteyksiä, ei ole kiinnostunut muutoksesta, tukee toisia ja ei pidä konflikteista. Vihreä ihmistyyppi on yleensä luonteeltaan ystävällinen, rauhallinen, luotettava, huomaavainen, miellyttävä, kärsivällinen, ennalta-arvattava, vakaa, tiimipelaaja, hienotunteinen, huolehtivainen ja hyvä kuuntelija. Vihreän aikaperspektiivi on nykyhetki. Tätä ihmistyyppiä näen myös itsessäni paljon, tosin vähemmän kuin keltaista. Kärsivällisyyttä ja sisukkuutta lukuun ottamatta vihreän luonteenpiirteet kuvaavat minua hyvin. Muita tämän ihmistyypin piirteitä omaavia henkilöitä tiimissämme ovat Sonja ja Lauri.

Sininen

Sininen on analyyttinen ihmistyyppi. Sininen ihmistyyppi reagoi hitaasti, ponnistelee organisoidakseen asioita, ei ole kiinnostunut ihmissuhteista, toimii varovaisesti ja ei pidä asioihin sekaantumisesta. Sininen ihmistyyppi on yleensä luonteeltaan huolellinen, järjestelmällinen, korrekti, kunnianhimoinen, kunnollinen, looginen, pohdiskeleva, systemaattinen, tarkka, vaatimaton, varovainen ja yksityiskohtainen. Sinisen aikaperspektiivi on taaksepäin. Tätä ihmistyyppiä näen itsessäni vähiten. Ainoat luonteenpiirteet, jotka näen itsessäni ovat kunnianhimoinen, looginen ja vaatimaton. Tunnistan tiimissämme pari sinisen ihmistyypin määritelmän täyttävää henkilöä. Mielestäni Marian ja Helenan luonteenpiirteet sopivat sinisen ihmistyypin määritelmään.

Yhteenveto

 Kirjan tärkein oppi oli eri ihmistyyppien tunnistaminen ja niiden seuraan sopeutuminen. Voin kirjan avulla arvioida, minkälaisen ihmistyypin kanssa olen kulloinkin tekemisissä ja muokata omaa toimintaani onnistuneen vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Mikäli haluat esimerkiksi kiinnittää punaisen ihmistyypin omaavan henkilön huomion, niin silloin kannattaa puhua selkeästi ja suoraan, kun taas siniselle kannattaa puhua yksilökohtaisesti ja tarkasti. Ihmistyyppien tunnistaminen ja huomiointi omassa toiminnassa on mielestäni tärkeitä taitoja ihmisten kanssa toimittaessa, minkä vuoksi kyseiset taidot ovat tärkeitä myös tiimiakatemiassamme. Suosittelen tämän vuoksi kirjaa ainakin kaikille meidän tiimiläisillemme.

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti