Hyvä johtaja

Kirjoittaja: Hannes Vilpponen

14 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: rohkaiseva johtaja

Lähdeteoksen kirjoittaja: Brene Brown

Teoriapisteet: 0

Luin Brene Brownin kirjan dare to lead – rohkaiseva johtaja. Kirja on siis johtamisesta ja kuinka voi parantua johtamisessa ja tiimipelaajana ylipäätään. Kirjassa kerrotaan myös hyvän johtamisen lisäksi erilaisista tiimipelaajista ja persoonallisuustyypeistä, jotka antavat syvyyttä kirjalle. Näitä persoonallisuustyyppejä voin heijastaa omaan elämääni, joissa olen tavannut useita kirjassa mainittuja persoonallisuustyyppejä, eli nähnyt kirjan esimerkkejä käytännössä. Usein nämä esimerkit myös olivat hyvin kirjan esimerkkien kaltaisia. Hyvänä esimerkkinä oli työpaikka, jossa työntekijöille annettiin lista asioista, jotka kuuluu tehdä tiettyyn aikaan mennessä ja ne piti suorittaa johdon haluamalla tavalla. Aikarajan ja toimintatapojen määrittely saattaa ahdistaa joitain ihmisiä, sillä jos ei suoriudu käsketysti, joutuu selittelemään omaa tekemistään. Tämä voi tukahduttaa tiettyjen ihmisten omia, hyväksi todettuja toimintatapoja, jos niistä ei voi keskustella ryhmän ja johdon kanssa. Tästä tuli siis mieleen viime työpaikkani toimintatavat tietyissä tilanteissa.

Kirjan aiheet

Itseäni yllätti, miten paljon kirjassa kerrottiin konkreettisen johtamisen sijaan siitä, miten hyvän johtajan tulisi käyttäytyä. Tarkoitan siis tekoja, joilla johtaja voi parantaa työympäristönsä tai tiiminsä ilmapiiriä, luottamusta ja hyvinvointia. Totta kai nämä ovat hyvin tärkeitä ja oleellisia asioita johtajan roolissa, mutta yllätyin silti. Näistä teoista nousi merkillisen paljon esille haavoittuvaisuus. Jos johtaja pystyy näyttämään haavoittuvaisuutensa, saa se tiimissä aikaan hyvin paljon tunteita, kuten luottamusta, empatiaa ja ihmismäisyyttä. Kirjassa oli tietysti muita näitä tunteita herättäviä tekoja, kuten auttaminen pyydettäessä, toisten terveydestä kuten yksinäisyydestä välittäminen ja palautteen tai asioiden läpikäyminen yhdessä. Toinen paljon esille noussut käsite oli suojapanssari, joka on siis ihmiselle luontainen, pienenä omaksuttu puolustautumiskeino. Suojapanssari on siis Brownin mukaan mielen ja vanhojen kokemuksien pohjalta rakentuva eräänlainen mielentila, jotka ohjaavat ihmisten käytöstä sekä puheita. Tässä tilassa eli suojapanssari päällä ihminen ei siis ole täysin avoin, oma itsensä, vaan eräänlaisessa puolustustilassa. Panssari siis pukeutuu ihmiselle kun he esimerkiksi pelkäävät joutuvansa vaikeaan tai epämukavaan tilanteeseen, kuten häpeään. Tämän suojapanssarin poistaminen tiimeissä on siis todella tärkeää. Tämä on mainittu kirjassa monesti ja uskon sen johtuvan johtajan isosta vaikutuksesta tämän suojapanssarin poistamiseen tiimeissä. Omalla toiminnalla ja esimerkeillään he voivat luoda avoimen ja haavoittuvaisen, mutta turvallisen ympäristön kaikille. Minuun pureutui erityisesti eräs sanoma kirjasta. Jotta tiimi voi luottaa sinuun, on sinun ensiksi luotettava tiimiisi.

Oppien kiteytys

Jotta saat johtajana parhaan mahdollisen tuloksen, on sinun tehtävänä luoda hyvä luottamus, tunneside ja mahdollistaa turvallinen olo kaikille tiimiläisillesi. Sinun tulee näyttää oma itsesi, että muut voivat tehdä samoin. Kaikkien tiimiläisten on riisuttava suojapanssarit, jotta he voivat hyvin niin työympäristössä kuin vapaa-ajallakin. Nämä olivat minun mielestäni tärkeimmät opit kirjasta. Mielestäni kirja oli hyvä, vaikka olikin hyvin erilainen mitä odotin. Kirjan avulla tein havaintoja ja reflektoin oppeja omaan elämääni, ja kuvittelin usein päässäni vanhoja tilanteita, jotka sopivat hyvin lukemaani. Tulen varmasti käyttämään kirjan oppeja myöhemmin elämässäni.

Oppien vienti käytäntöön

Kirjan opit avoimuudesta, rohkeudesta sekä haavoittuvuudesta ovat näkyneet elämässäni pitkään, mutta vasta kirjan luettuani aloin huomaamaan mitä niillä oikeasti tarkoitettiin. Ollessani koulussa, armeijassa töissä sekä harrastuksissa olen huomannut tuhannet suojapanssarit, jotka ovat saaneet luotua tilanteissin tietynlaisen ilmapiirin. Olen myös nähnyt tilanteita, jossa suojapanssareita ei ole, ja miten suuri merkitys tällä on ihmisiin. Hyvän ilmapiirin luominen lähtee yksilöistä, jonka vuoksi olen itsekin koittanut olla avoimempi joka tilanteessa, enkä suojata itseäni olemattomilta asioilta.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti