Google Digital Garage – Digimarkkinoinnin perusteet

Kirjoittaja: Henna Lehtonen

16 joulukuun, 2021

Lähdeteos: Google Digital Garage

Lähdeteoksen kirjoittaja: Google

Teoriapisteet: 4

Olin kuullut jo pitkin vuotta Googlen tarjoamasta ilmaisesta verkkokurssista ja päätin sitten itsekin aloittaa kurssin suorittamisen muutamia viikkoja sitten. Kurssi tuli käytyä läpi melko jouhevasti, enkä kokenut sen suorittamista yhtään niin työläänä, kuin saman sisältöisen kirjan lukemisen. Videot ja monet kymmenet tehtävät, jotka konkretisoivat opittua teoriaa käytännön esimerkkien avulla, auttoivat minua jättämän vahvemman muistijäljen läpikäydyistä asioista.

Koen kuitenkin, että tämä kurssi olisi ollut loistava tehdä vuosi sitten, kun aloitin tiimini markkinointipäällikkönä. Sen sijaan kuluneen vuoden aikana olen saanut paljon digimarkkinoinnin osaamista käytännön kautta, mutta tämän kurssin käytyä tajusin, että teoriapuolelta on vielä paljon opittavana. Kurssin 26 erilaista moduulia antoi todella paljon uusia oivalluksia ja työkaluja tulevaan. Olisin kiinnostunut löytämään lisää aiheeseen liittyviä kursseja, koska tämä on ehdottomasti itselleni paras muoto oppia, tekemisen lisäksi.

Aihealueista helpoimmaksi koin itselleni sosiaalisen median ja mobiilimarkkinoinnin oppitunnit, koska oma osaaminen etenkin somen parissa on jo karttunut hyvinkin pitkälle aikaisempien vuosien aikana. Sen sijaan sain paljon uusia oppeja esim. hakukone- optimoinnista ja -markkinoinnista, strategioiden laatimisesta, analytiikasta sekä siitä, kuinka digitaalisella markkinoinnilla todella voi edistää yrityksen liiketoimintaa. Opin paljon myös verkkokaupan perustamisesta ja kansainvälisille markkinoille siirtymisestä, mutta ne eivät ainakaan tällä hetkellä ole itselleni ajankohtaisia, joten jätin niiden reflektoinnin tulevaisuuteen.

Tavoitteet ja suunnitelmallisuus

Yrityksien suurimmat haasteet viedessään liiketoimintaa verkkoon liittyvät usein suunnitelmien laatimiseen tai suunnitelmallisuuden puuttumiseen. Digital Garage – kurssin jokaisessa moduulissa toistui suunnitelmallisuus ja sen tärkeys. Mitä ikinä halutaan lähteä tekemään, on sitten kyseessä nettisivut, verkkokauppa, hakukonemarkkinointi tai somekampanja on aina tärkeä aloittaa suunnitelman ja strategian laatimisella.

Suunnitelman tukena on hyvä olla selkeät ja konkreettiset tavoitteet välisteppeineen. Tavoitteet on hyvä luoda, koska sen myötä myös tulosten seuranta on hyödyllisempää ja tehokkaampaa, kun tiedetään, onko toiminnalla saatu aikaan se mitä on haluttu ja lähdetty tavoittelemaan.

Olemme syksyn aikana aloittaneet tekemään uutta markkinointistrategiaa Tiimiakatemialle yhdessä megatiimin ja Jaanan kanssa. Koen että tästä kurssista sai paljon uusia näkökulmia myös sen edistämiseen.

Hakukoneoptimointi (SEO) ja Hakukonemarkkinointi (SEM)

Minulle nämä käsitteet olivat melko vieraita ennen tätä kurssia, mutta kiinnostusta oli oppia aiheesta enemmän.

Sain paljon uutta tietoa siitä, kuinka hakukoneoptimointi itsessään tapahtuu ja mitä on hyvä huomioida hakusanoja laatiessa, esim. hakusanojen yleisyyttä, kilpailua ja relevanssia. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota sivuston teksteihin ja otsikoihin, sekä niiden osuvuuteen. Myös kuviin on hyvä laittaa tarkat kuvatunnisteet. Hakusanoja kannattaa myös aika-ajoin päivittää, jos esimerkiksi sivuston aiheet muuttuvat, myös hakukoneet ja algoritmitkin muovaantuvat ja sen myötä päivittäminen on hyvästä. Kurssilta sai myös hyviä työkaluja, jotka auttavat hakusanojen laatimisessa ja niiden toimivuuden seuraamisessa, näistä esimerkkeinä Googlen Keyword Planner ja Google Search Console.

Sen lisäksi että opin kuinka sivustoa voi orgaanisesti nostaa hakutuloksissa mahdollisimman korkealle, opin myös kuinka tämä tapahtuu rahaa vastaan.

Hakukonemarkkinointi eli SEM tarkoittaa maksullista hakukonemainontaa, joka saa sivuston nousemaan orgaanisten hakutulosten yläpuolelle. Tämä maksullinen mainonta buustaa sivuston liikennettä ja parhaimmassa tapauksessa myös myyntiä. Hektisessä maailmassa ihmiset eivät jaksa selata nettiä kovinkaan kauan, joten jos sinun sivustosi pomppaa heti esille asiakkaan hakiessa palveluitasi kuvaavia osumia on potentiaalinen myyntitapahtuma melkein jo näpeissäsi.

Hakukonemarkkinoinnissa on hyvä ominaisuus se, että mainostaja maksaa vain silloin kun joku klikkaa mainosta. Eli maksat vain siitä, kun saat sivustollesi kävijöitä ja näkyvyyttä, melko reilu diili.

Analytiikka

Minua kiinnostaa hyvin paljon analytiikka, mutta sen tarkastelu omalta osaltani on jäänyt toistaiseksi vain somekanaviin. Haluaisin oppia lisää sen hyödyntämistä myös muissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa. Analytiikan käyttö on nykyajan tärkein työkalu tutkiakseen sitä mihin aikansa ja resurssinsa käyttää ja mikä markkinoinnissa todella toimii ja mikä ei.

Analytiikan työkalut kuten Google analytics ja Facebookin business suite antavat paljon tietoa sisällön tehokkuudesta ja sen käytöstä, sekä sivuston kävijöistä. Analytiikan avulla voi tutkia esimerkiksi:

  • tuottoisia hakusanoja
  • mainosten toimivuutta
  • Ulottuvuuksia kuten käyttäjän sijaintia ja laiteitta,
  • Seuraajien sukupuolta ja ikää
  • Erilaisia konversioita kuten klikkauksia, näyttökertoja, vierailun kestoa ja ostoja

Analytiikka voi hyödyntää myös kurssilla esitellyllä työkalulla – datasyklillä. Datasyklin avulla pystyy tulkitsemaan paremmin yleisön käyttäytymistä analytiikkaan tukeutuen. Datasykli jaoteltiin seuraaviin osa-alueisiin:

Suunnittele = Tavoitteiden asettaminen esimerkiksi uuden mainoskampanjan suhteen ja keinojen suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tee = Toteutusvaihe, jossa suunnitellaan ja toteutetaan halutut mainokset

Tutki = Vaihe, jossa tarkastellaan kuinka hyvin tehdyt mainokset ovat saaneet esim. näkyvyyttä ja klikkauksia ja onko mainoksilla saavutettu asetetut tavoitteet.

Toimi = Kehitysvaihe, jossa tulosten tarkastelun perusteella voidaan tehdä kampanjaan tarvittavia muutoksia, vaihtamalla esim. sisältöä, somekanavaa tai julkaisuaikaa.

Tutkiminen ja testaaminen onkin paras tapa löytää toimivimmat keinot oman yrityksen digimarkkinointiin. On hyvä tutkia perinpohjaisesti mikä toimii ja mikä ei, mikä resonoi eniten ja missä kohderyhmissä. Tämä vaatii paljon työtä, mutta maksaa itsensä varmasti takaisin.

You May Also Like…

Kaikki kuluttamisesta

“Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n tutkimuksen mukaan keskivertosuomalaisen kulutuksen kasvihuonepäästöistä noin puolet...

Inspiroitunut – Petteri Kilpinen

Miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työelämässä? ”Hyvä arkijohtajuus ei ole mystiikkaa ja taikatemppuja. Kun jokainen...

0 kommenttia

Lähetä kommentti