Brändikäsikirja

Kirjoittaja: Lasse Helminen

26 helmikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Luin Pekka Ruokolaisen kirjoittaman Brändikäsikirjan. Innostuin lukemaan kirjan, koska meillä oli treenit liittyen tähän kirjaan. Olemme solun kanssa perustamassa Sawaken sisälle media-alan brändiä Palmu Media, joten kirjan opeista tulee olemaan paljon hyötyä. Kirja kertoo yleisesti brändäämisessä. Lisäksi kirjassa kerrotaan muun muassa Ruokolaisen kehittämää brändin kirkastuksen mallia. Peilaan reflektiossa kirjan oppeja Sawaken brändiin ja käytyihin treeneihin aiheesta.

 

Treeneissä kävimme paljon keskustelua Sawaken brändistä. Yleisesti siitä onko Sawakella olemassa brändiä vai ei. Puhuimme myös, onko Sawakella edes tärkeää olla omaa brändi vai toimia vain emoaluksena projektiemme brändeille. Oma mielipiteeni asiasta on se, että Sawakella ei varsinaisesti ole omaa brändiä. Brändi on mietittynä vain visuualisena asiana tällä hetkellä. Kun mietin yritystämme, ensimmäisenä minulle tulee mieleen ympyrä logo, nettisivujen punainen väri sekä fontit nettisivuilta ja käyntikortista. Pidän itse suuresti visuaalisesta brändistä ja se on mielestäni todella simppeli ja tyylikäs. Kuitenkin koko brändin tausta on täysin suunnittelematta. Meiltä puuttuu kokonaan asiakaslähtöisesti ajateltu brändin ydin.

 

Kirjassa kerrotaan Ruokolaisen kehittämästä brändin kirkastuksen mallia. Brändin kirkastus on kolmivaiheinen prosessi.

 

  1. Brändin ytimen kiteytys
  2. Brändin muotoilu
  3. Brändin jalkautus

 

Brändin ytimen kiteytys

Brändin ytimen kiteyttämisellä määritellään mitä yritys viestii. Ytimen kiteyttämisessä tulee miettiä seuraavat asiat: Mikä on yrityksen tarkoitus, visio, missio, strategia, arvot, asiakkaat, kilpailijat, asemointi ja lupaus. Kirjassa suositellaan, että tähän vaiheeseen osallistuu koko yrityksen henkilöstä. Treeneissämme kaikki jaettiin kolmeen ryhmään ja yksi ryhmä sai itselleen Sawaken ytimen kiteyttämisen.

 

Treeneissä Sawaken brändin ytimestä ajateltiin ja luotiin seuraavaa:

 

Visio: Luomme palveluillamme yrityksille arvoa

 

Missio: Yrityksien kasvun tuki esteiden yli

 

Arvot: Yhdessä tekeminen, aitoja persoonia, oppiminen: kasvaminen ja kehittyminen, ihmiset: halu auttaa ja aitoja kohtaamisia

 

Asiakkaista luotiin kolme eri asiakasryhmä esimerkkiä:

Ryhmä1: 40-60 vuotiaat henkilöt, joilla on useampi yritys. Omat kädet ei riitä ja tarvitsee apua monessa asiassa.

Ryhmä2: Vanilla Vintagen, nuoret ja nuoret aikuiset, jotka kiinnostunut pukeutumisesta ja arvostaa vintage vaatteita.

Ryhmä3: Yritykset

 

Ryhmä kaksi pohjautuu Sawaken alla olevaan brändiin Vanilla Vintageen. Asiakasryhmien miettiminen ei ole helppoa sillä, jokaisella projektillamme on todella omanlaiset asiakkaat. Ei voi siis sanoa, että vain tämän ja tämän kaltaiset ihmiset sekä yritykset ovat Sawaken potentiaalisia asiakkaita, vaan kaikille brändeille on luotava omat asiakasryhmät.

 

Kilpailijat: Jotkut markkinointitoimistot, video- ja valokuvaustoimistot, vintage vaatteiden verkkokauppa, renkaanvaihto yritykset sekä Tiimiakatemian sisältä Höyry-Media.

 

Asemointi: Sawake on kilpailukykyinen ja fresh haastaja

Kilpailukykyinen = laskutus skaala on laaja

Fresh = nuoria ihmisiä täynnä uusia innovaatioita

 

Sawaken strategiaa ja lupausta ei ehditty avaamaan treeneissä.

 

Brändin muotoilu

Seuraavaksi brändin kirkastusprosessissa brändi muotoillaan. Yritykselle muodostetaan brändin tarinan, hissipuheen, ilmeen ja olemuksen sekä asiakaskokemuksen. Näitä ovat muun muassa se, mistä kaikki sai alkunsa, logo, liikemerkki, yritysvärit, typografia, kuvamaailma, eri kohtaamispisteistä koostuva polku ostotapahtumaan ja graafinen ohjeisto eli markkinointiviestinnän ohjeistus.

 

Sawakella pitkälti minun luoma visuaalinen brändi. Kun laitoimme osuuskunnan pystyyn annoin esimerkiksi muutaman suunnittelemani logovaihtoehdon tiimille ja tiimi äänesti mieleisensä. Kaikki muut on muodostunut ajan kanssa. Sawaken tunnistaa nykyään freshistä ulkoasusta. Ympyrä logosta, puna-valko-mustasta verkkosivun teemasta sekä Roboto, Roboto Slab ja Fjalla One typograpfiasta. Sawakessa ei aijemmin ole mietitty ollenkaan asiakaskokemusta. Aloitin nyt vuoden vaihteessa markkinointipäällikön roolissa Sawakessa ja olemme alkaneet markkinointitiimissä luomaan tarkasti prosessoitua asiakaskokemuksen polkua ostotapahtumaan. Tuomme verkkosivuille ilmaiset oppaat, joilla keräämme potentiaalisten asiakkaiden yhteystiedot. Tästä aloitamme jo ennalta mietityn kontaktoinnin heihin. Lisäksi alamme tarjoamaan ilmaisia digimarkkinoinnin ja nettisivujen kartoittamisia asiakkaille.

 

Brändin jalkautus

Viimeisessä vaiheessa brändi jalkautetaan strategisesti tärkeimpiin kohtaamispisteisiin missä asiakas kohtaa yrityksen. Tässä tarkoituksena olisi, että asiakas kokisi brändin samalla tavalla jokaisessa kohtaamispisteessä. Kohtaamispisteet voiva olla esimerkiksi toimitiloja, mainokset, nettisivut sekä sosiaalinen media. Henkilöstöllä on suuri vaikutus tähän, sillä he ovat ne ketkä ovat asiakkaiden kanssa eniten tekemisissä. Lisäksi brändin jalkauttamisessa tulee miettiä myynnin työkalut sekä toimitilat.

 

Myynnin työkaluna Sawakessa hyödynnetään CRM-järjestelmää Hubspottia. Merkkaamme sinne jokaisen kontaktoidun asiakkaan. Asiakkaat jaotellaan Hubspotissa jatkuviin, kertaluotoisiin sekä ei olemassa oleviin asiakkaisiin. Siellä myös seurataan asiakkaiden tarjousten etenemistä lähetetystä tarjouksesta pankkitilille maksettuun laskuun. Sawaken toimitiloina toimii Tiimiakatemian kankaan tilat sekä Studio AKn alakerta. Tarkemmin mietityissä brändeissä tulisi miettiä sisustuksesta lähtien kaikki, mutta me Sawakessa ei päästä siihen vaikuttamaan, eikä se ole brändillemme tärkeää. Toimimme paljon kentällä eikä asiakkaat käy toimistoillamme. Lisäksi pandemian tilanne rajoittaa asiakastapaamisiamme. Asiakaskohtaamisista emme ole suuremmin keskustelleet. Sosiaalisen median kohtaamisen ovat paljon kiinni siitä millaisesta projektista on kyse. Toimintamme on niin monimuotoista, että jokaisella Sawaken alla toimivalla brändillä on oma tapa näyttäytyä sosiaalisessa mediassa. Asiakastapaamisissa käytöstavoista olemme sen verran puhuneet, että tulee olla kohtelias ja kunnioittaa asiakkaita.

 

Kuitenkin päätarkoituksena Sawakella ja kaikilla sen alla toimivilla brändeillä on, että hyvän brändin kautta pyrimme lisäämään uskollisia jatkuvia asiakkaita. Hyvällä brändillä pyrimme luomaan liiketoiminnalle arvoa pitkällä tähtäimellä, sillä toimiva brändi tuo asiakkaat takaisin. Mielestäni kuitenkaan ei ole niinkään tärkeää keskittyä itse Sawaken brändiin vaan sen alla toimivien projektien brändeihin. Olen pohtinut jopa sellaista ratkaisua, että Sawake ei toisi esiin itse mitään palveluitaan vaan toimisi pelkästään emoalustana Sawaken alla toimiville projektien brändeille. Voi olla, että kun saamme solun kanssa Palmu Media brändin pystyyn, niin poistan verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta kaikki palvelut näkyvistä ja tuon esiin vain Sawaken alle luotuja brändejä. Palmu Media tulee sisältämään kaikki samat palvelut mitä Sawake tarjoaa nettisivuillaan tällä hetkellä, joten tämä toimenpide selkeyttäisi paljon meidän toimintaamme.

 

Brändi on monen asian summa. Siihen vaikuttaa kaikki yrityksen tekeminen, millaisena kuluttaja yrityksen brändistä omassa mielessään muodostaa.

 

 

You May Also Like…

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti