Brändikäsikirja

Kirjoittaja: Pyry Pelli

11 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: Brändikäsikirja

Lähdeteoksen kirjoittaja: Pekka Ruokolainen

Teoriapisteet: 2

Valitsin markkinoin kirjaksi Pekka Ruokolaisen Brändikäsikirjan, koska pidän brändiä erittäin keskeisenä asiana yrityksen markkinoinnissa. Kirjan lukeminen tuntui ajankohtaiselta, sillä olemme juuri, saanet osuuskuntamme nimen varmistettua ja voimme aloittaa osuuskuntamme brändäyksen.

Mikä on brändi

Näemme erilaisia brändejä ympärillämme koko ajan. On kuitenkin brändejä, joita suosin enemmän kuin muita. Olen jopa uskollinen joillekin brändeille, valitsen lähes aina tietyn brändin tuotteen ja saatan jopa suositella kyseistä brändiä ystävilleni. Brändiuskolliset asiakkaat ovat hyvin arvokkaita yrityksille. Tämän takia yrityksen on tärkeää luoda hyvä ja toimiva brändi.  Mutta mikä ja mitä on brändi? Kirjassa kerrotaan, että brändiä on vaikea kuvata yksiselitteisesti, sillä se on käsitteenä erittäin laaja. Osuuskuntamme brändi syntyy kaikesta mitä teemme. On siis hyvä miettiä yhdessä minkälaista brändiä haluamme osuuskunnalle lähteä luomaan. Ruokolainen painottaa kirjassaan, että kaikkien työntekijöiden on uskottava brändiin. En kuitenkaan usko, että tämä tulisi ikinä ongelmaksi pienessä osuuskunnassamme. Kirjasta on myös hyvä nostaa sanonta ”sinä et voi päättä, miten brändisi koetaan”. Tämä siis tarkoittaa sitä, että brändi syntyy asiakkaan mielessä.  Voimme kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan tähän mielikuvaan erinäisillä asioilla.

Brändin kirkastus

Kirjan pääteema on brändin kirkastus. Tämän kirkastusprosessin Ruokolainen jakaa kolmeen osaan: brändin ytimen kiteytys, brändin muotoilu ja brändin jalkautus. Ensimmäisenä on ytimen kiteytys, joka kirjan mukaan tehdään yhdeksän peruspilarin avulla: Tarkoitus, visio, missio, strategia, arvot, asiakkaat, kilpailijat, asemointi, lupaus. Näitä peruspilareita pitäisi meidänkin tiimiimme miettiä, vaikka saattaa olla vaikeaa löytää yhteinen sävel jokaiseen kohtaan. Kaikilla on kuitenkin omanlainen näkemys osuuskunnastamme ja miltä haluaa sen ulospäin näyttävän. Yhteisen linjan löytäminen helpottaa kaikkia. Yhteinen linja kaikista brändiimme liittyvistä asioista auttaa meitä toimimaan enemmän brändimme mukaisesti ja tämä brändi on silloin myöskin ulospäin selkeämpi. Kun tiedämme mitä olemme voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen, brändin muotoiluun. Ruokoloinen kiteyttää brändin muotoilun näin: ”Brändin muotoilussa määritellään, miltä brändi näyttää, kuulostaa, tuntuu ja maistuu”. Tämä tarkoittaa osuuskuntamme tapauksessa logoa, markkinointiviestintää ja asiakaskokemusta. Itse pidän brändin logoa hyvin tärkeänä, sillä kun ajattelen jotain brändiä, tulee minun mieleeni ensimmäisenä heidän logonsa. Helposti muistettava logo, joka ei jätä liikaa tulkinnan varaa katsojalle. On tärkeää luoda osuuskunnallemme mieleenpainuva logo, josta meidät helposti tunnistaa. Logo on asia joka näkyy suoraa ulospäin kaikille, se on erittäin näkyvä osa brändiä. Meidän pitää saada osuuskunnallemme myös nopeasti joku viestinnän kanava, kuten nettisivut tai joku sosiaalisen median alustoista. Asiakkaan pitää saada hieman esimakua meistä, tämä tuo luottamusta. Viimeinen iso osa brändin muotoilua on asiakaskokemus. Asiakaskokemus toimii merkittävimpänä tekijänä sille palaako asiakas koskaan kyseisen brändin tuotteisiin tai palveluihin. On siis sanomattakin selvää, että osuuskuntana meidän tulee palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Brändin kirkastuksen viimeinen osa on brändin jalkautus. Ruokolainen tiivistää brändin jalkautuksen näin: ”Siinä brändi jalkautetaan yrityksen strategisesti tärkeimpiin kohtaamispisteisiin, joissa asiakas kohtaa yrityksen”. Osuuskunnallemme nämä kohtaamispaikat olisivat aluksi luultavammin nettisivut ja sosiaalinen media. Olemme kuitenkin osuuskuntamme jäseninä tärkein media itsellemme. Olemme brändimme kasvot asiakastapaamisissa.  On tärkeää, että brändimme näyttää samalta kaikissa näissä kohtaamisissa. Meille osuuskuntamme arvojen mukaisesti toimiminen ja samalta näyttäminen tapaamisissa tuskin tuottaa ongelmaa, sillä arvoja ja brändikuvaa olemme miettineet yhdessä paljon ja tämän pitäisi olla selkeä kaikille. Ainakin kun meitä on vain 17 ihmistä ja kaikki uskovat arvoihimme. Tämä olisi kuitenkin erittäin vaikeaa, vaikka 500 henkilön yrityksessä. Brändi kuuluu kaikille työntekijöille, jokainen on osa sitä ja vaikuttaa vähän siihen. Brändi ei ole vain toimitusjohtajan ja markkinoijan kontolla. Brändi pitää ottaa koko yrityksen toiminnan arkeen, että toimimme aina brändimme mukaisesti, eikä brändi pääse unohtumaan. Brändi on siis myös johtamisen työkalu, vaikka se lopullisesti syntyykin asiakkaan päässä.

Loppusanat

Kirja oli lyhyt, mutta erittäin hyödyllinen. Kirja lisäsi ymmärrystäni brändiin ja sen tärkeyteen. Sain myös tietää mikä brändin rakennuksessa on tärkeää. Tämä auttaa toimimaan markkinoinnissa oikein. Kirjasta löytyi myös tehtäviä, joita voi käyttää brändin rakentamiseen. Kirja siis toimii työkaluna brändin rakennukseen. Kirja avaa brändin laajuutta hyvin ja kuinka se koskee kaikkia, eikä vain niitä, jotka markkinoinnista vastaa. Tämä kirja voisi toimia hyvin yrityksen opetusmateriaalina kaikille työntekijöille, etenkin kun kirja on niin lyhyt. Itse tulen varmasti tulevaisuudessa tarvitsemaan kirjan oppeja jossain muodossa.

You May Also Like…

Kilpailuetua etsimässä

Selasin Jamkin nettikirjastoa ja kymmenien kirjojen joukosta vastaan tuli Markku Vierulan (2021) teos Löydä...

Sanojen supervoima

Sanojen supervoima kirja on nimensä mukainen tietopakkaus siitä, miten sanat oikeasti vaikuttavat elämäämme. En ollut...

Älykäs intuitio

Luin Asta Raamin kirjoittaman kirjan ”Älykäs intuitio”. Kirja kertoo siitä, kuinka pystyt käyttämään intuitiota...

0 kommenttia

Lähetä kommentti