Brändi käsikirja

Kirjoittaja: Iina Laurikainen

23 helmikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Brändi käsikirja. Päätimme solumme kanssa lukea jonkin yhteisen kirjan ja päädyimme lukemaan tämän. Tämä kirja oli mielestäni hyvin selkeä ja helppolukuinen sekä sen avulla ymmärsi kyllä mitä brändin kirkastaminen ja koko se prosessi tarkoittaa. Pidämme myös treenit tiimillemme solun kanssa tämän kirjan pohjalta.

 

Brändin kirkastus on kolmivaiheinen prosessi. Ensimmäisenä täytyy määritellä mitä viestitään sitten viestille annetaan sielu ja muoto sekä viimeisenä ratkaistaan kuinka se kerrotaan eteenpäin asiakkaille (nykyisille sekä tuleville). Seuraavaksi ajattelin kirjoittaa näistä kolmesta vaiheesta hieman. Brändin työstämiseen on hyvä ottaa mukaan myös henkilöstöä eikä vain johto. Tämän avulla myös heidät saadaan sitoutettua paremmin brändiin. Tiimityö on tärkeää tässäkin prosessissa.

 

Brändin ytimen kiteytys

Yrityksen on hyvä määrittää heti alkuun itselleen yrityksen tarkoitus (olemassaolon juurisyy), visio (tavoiteasema markkinoilla), missio (tehtävä/lisäarvo asiakkaalle), strategia (kuinka päästään tavoitteeseen), arvot (nämä toteutuvat yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa), asiakkaat, kilpailijat, asemointi markkinoilla asiakkaan näkökulmasta sekä lupaus (ydinviesti/lupaus asiakkaalle). Nämä ovat tärkeitä asioita brändin kirkastuksen aloituksessa.

 

Brändin muotoilu

Tässä vaiheessa yritykselle määritellään tarina (mistä kaikki sai alkunsa), logo, liikemerkki, yritysvärit, typografia (markkinoinnissa käytettävät fontit), kuvamaailma, asiakaskokemus (eri kohtaamispisteistä koostuva polku ostotapahtumaan) ja graafinen ohjeisto (markkinointiviestinnän ohjeistus).

 

Brändin jalkautus

Viimeisessä vaiheessa brändi jalkautetaan strategisesti tärkeimpiin kohtaamispisteisiin missä asiakas kohtaa yrityksen. Tässä tarkoituksena olisi, että asiakas kokisi brändin samalla tavalla jokaisessa kohtaamispisteessä, jos näin ei kuitenkaan käy silloin on jotakin pielessä. Henkilöstöllä on myös suuri vaikutus tässä vaiheessa, sillä hehän ovat juurikin asiakkaiden kanssa tekemisissä eniten. Se on monen asian summa millaisen brändin kuluttaja yrityksestä muodostaa omassa mielessään.

 

”Brändi on yhteenlaskettu käsitys kaikista asioista, jotka ihminen on yrityksestä tavalla tai toisella kokenut. Logo ei ole sama asia kuin brändi, mutta se on brändin symboli.” Hyvällä brändillä on suurikin vaikutus yrityksen menestymiseen. Kun ihmiset tekevät päätöksiä esimerkiksi jonkin hankkimisesta niin päätökseen vaikuttaa niin tunteet kuin järkikin. Ja juurikin brändillä vaikutetaan tunteisiin. Yritys ei pysty päättämään sitä millaisena ihmiset kokevat yrityksen brändin sillä se syntyy aina jokaisen omassa mielessä yksilöllisesti. Yritys voi toki kehittää brändiään tietoisesti ja tehdä sen eteen asioita, jotka auttavat siihen millaisen kuvan kukin ihminen saa yrityksen brändistä. Jos ihminen ajattelee, että elämä ilman jotakin hyödykettä olisi todella vaikea ajatus niin silloin tästä hyödykkeestä on muodostunut hänelle brändi.

 

Kirjasta jäi hyvin vahvasti mieleen se miten tärkeä hyvä brändi on. Oli se sitten vaikkapa yrityksen brändi tai henkilön brändi. Mielestäni meille Sawakellekin voisi olla hyödyllistä ja opettavaista käydä läpi tämä brändin kirkastus prosessi. Ja tämä kirja on siihen loistava apuväline kaikessa selkeydessään.

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti