Brändää itsesi verkossa

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Kirjassa käsitellään julkista ammatillista verkkoelämää, sekä yksityistä verkkoelämää ja identiteettiä. Sekä henkilö brändäyksen keinoja verkossa.

Kun ajattelee Tiimiakatemiaa, tulee heti mieleen, että kaikki työt täällä ovat projekti muotoisia. Projektit tulevat olemaan tulevaisuudessa yleisin työmuoto. Meidän omassa Osuuskunnassa me olemme tehneet jo monia projekteja, niihin liittyy usein ajattelu ja kehitystyötä. Kuten esimerkiksi synnytykset, joissa me ideoimme yrityksille ratkaisuja heidän ongelmiin. Minun työprojekteissani videokuvauksen ja valokuvien parissa luon aina aikataulun ja tarkan sisällön mitä tarjoan asiakkaalleni.

Projekteihin onkin tärkeää kerätä oikeat henkilöt toteuttamaan ja tuomaan asiakkaalle laadukkaita tuotteita ja palveluita. Me olemmekin oppineet paljon meidän ensimmäisestä projektista. Me löysimme ne henkilöt jotka ovat parhaita toteuttamaan myyntiprojekteja. Tässä yhteydessä onkin tärkeää ymmärtää, että asiakas katsoo sitä mitä projekteja ja kuinka hyvin jokin tietty yritys on suorittanut projektit. Onkin todella tärkeää, että projekteihin valitaan kaikista sopivimmat henkilöt toteuttamaan projektia.

Referenssit ovat oiva työkalu henkilöbrändin, sekä yrityksen brändin rakentamisessa. On tärkeää, että asiakas saa aina parhaimmat tekijät käyttöönsä, asiakas saa laadukasta palvelua tai tuotetta ja projektin tekijät saavat Osuuskunnalle referenssejä ja pääsevät kehittämään omia taitojaan uudelle tasolle joka projektin jälkeen. Mitä enemmän laadukkaita projekteja meidän Osuuskunta tekee sitä vahvemman ja luotettavan brändin Osuuskunta pystyy rakentamaan itselleen. Kun Osuuskunta on onnistunut brändin luomisessa, niin sitä kautta Osuuskunta saa lisää asiakkaita ja projekteja.

Perusopintojen aikana meille annetaan tehtäviä, jossa pystymme käyttämään digitaalisen henkilöbrändäyksen työkaluna LinkedIniä, haluankin tulevaisuudessa kehittää omaa LinkedIn profiiliani paremmalle tasolle. Suunnitelmissani on postata enemmän minun osaamiseeni liittyvää materiaalia, kuten luoda omasta saavutuksistani ja taidoistani uuden showreelin minun kokonaisvaltaisista videontuotantopalveluistani. Tällä hetkellä LinkedIn profiilini on hieman keskeneräinen, mutta minulla on tulevaisuudelle selvä näkemys, miten aion hyödyntää tulevaisuudessa LinkedIn verkostojani sekä sinne julkaisemia materiaaleja.

Toisaalta vaikka minun LinkedIn profiili onkin virallinen ja postaan sinne enemmän työhön liittyviä asioita, pystyn brändäämään itseäni myös Instagramin avulla. Sisältö mitä minulla jo on Instagramissa työhöni liittyvää, mutta se on paljon enemmän minun vapaa ajan harrastuksien ja kiinnostuksen kohteiden ympärille rakennettua. Nämä asiat ovat hyvin tärkeitä henkilö brändäyksessä, sillä ne tuovat lähestyttävyyttä sekä ne henkilöt, jotka näkevät minun postaukseni, pystyvät sitä kautta tutustumaan minun mielenkiinnonkohteisiini, sekä siihen mitä teen vapaa-ajallani.

Aionkin yhdistää kaikki henkilöbrändäyksen osa-alueet minun sosiaaliseen mediaani. Löydettävyyden, luotettavuuden, asiantuntijuuden olemuksen sekä sen mitä postaan internettiin. Löydettävyys helpottuu, kun kaikki minun sosiaalisen median profiilini ovat helposti löydettävissä, sekä panostan siihen, että ne asiakkaat, joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä linkkaavat minut minun luomieni markkinointi sisällön yhteyteen. Luotettavuutta pyrin rakentamaan minun asiakkaitteni referensseillä, sekä rakentamalla minun omaa tyytyväisten asiakkaiden verkostoa. Asiantuntijuuden olemusta tuon esille jokaisessa asiakastapaamisessani, jos huomaan että asiakas ajattelee omaa markkinointi materiaaliaan ja sen käyttöä liian suppeasti, tuolloin tuon heti omat asiantuntijan näkemykseni materiaalin luomiseen ja kuinka optimoida sen käyttöä. Työrooli ja ammatti rooli yhdistyy LinkedInissä itselläni. Instagramissa näytän oman henkilökohtaisen vapaa ajan persoonani. Yksityinen verkkoidentiteettini näkyy Instagramissa, kun taas ammatillinen/julkinen verkkoidentiteetti näkyy LinkedInissa. Tosin pystyn yhdistämään Instagramissa molemmat identiteetit yhdeksi varsinaiseksi henkilö brändikseni.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti