Ajattele toisin

Kirjoittaja: Asser Jäntti

22 joulukuun, 2021

Lähdeteos: Ajattele toisin

Lähdeteoksen kirjoittaja: Antti Mattila

Teoriapisteet: 2

Näkökulman vaihtamisen taito kirjassa käsiteltiin kuinka, samat asiat voidaan tulkita monella eri tavalla näkökulmasta riippuen. Kirja on auttanut minua ymmärtämään entistä paremmin muiden näkökulmia, jotka eroavat omistani niin etten heti mielessäni tyrmää toisten mielipiteitä virheelliseksi vaan sen sijaan keskityn miettimään asiaa heidän perspektiivistään. Sanoisin tämän olevan erittäin tärkeä ominaisuus tiimiyrittäjyydessä ja osuuskunnan dialogeissa. Tämän lisäksi olen oppinut kyseenalaistamaan omia mielipiteitäni ja pyrkinyt tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista.

Dialogissa koen hedelmälliseksi neutraalin suhtautumisen käsiteltävään aiheeseen, poimin mieleeni uusia näkökulmia, joiden kautta kykenen käsittelemään asioita laajemmalta kantilta. Koen, että näkökulman vaihtamisen taidosta olisi hyötyä myös liike-ideoiden ideoinnissa. Asioiden multiperspektiivinen katselu avaa mielen uusien ideoiden syntymiselle. Jos koko ryhmä on mukana potentiaali on kymmenkertainen.

Ryhmätyön lisäksi näkökulman vaihtaminen on tärkeää itselleni myös yksilötasolla. Luovalla alalla työskennellessä kohtaa monesti vaikeuksia aloittaa prosessi tai työ, yleensä mielen resistanssin takia. Joskus aloittaessa tuntee olonsa kärsimättömäksi ja miettii vaan lopputulosta, yrittäen etsiä nopeita oikoteitä maaliin. Sitten alkaa vertaamaan omaa tekemistään alansa huippujen tekeleisiin ja kokee olevansa väärällä alalla. Tämä on hyvin turhauttavaa ja taustalla oleva resistanssi prosessia kohtaan tekee työskentelystä vastenmielistä.

Asiaa voi kuitenkin katsella myös täysin erilaisesta perspektiivistä, joka johtaa tehokkaaseen työskentelyyn. Resistanssi katoaa ja tekeminen muuttuu mielekkääksi, innostavaksi ja inspiroivaksi. Oma tapani päästäkseni tähän tilaan menee ensin hiljentymällä. Laitan läppärit ja kännykät pois, keskityn kuuntelemaan hiljaisuutta ja tunnustelen, minkälainen tunne sisälläni vallitsee, turhautuminen, kärsimättömyys, ahdistus, oli mikä oli, hyväksyn sen tunteen.

Tämän jälkeen pohdin minkä takia teen mitä teen, miksi olen tässä tilanteessa ja mihin pyrin tällä tekemisellä. Tämä avaa isomman kuvan mielessäni vision, johon pyrin. Mietin haluanko tehdä työstäni pakkopullaa vai haluanko nauttia siitä. Vastaus kysymykseen on päivänselvä mutta silti ajaudun usein tilaan jossa mieleni vastustaa meneillään olevaa hetkeä. Itseltään tiedustelemalla löytää syvempiä arvojaan vastaavan asennoitumisen meneillään olevaan hetkeen. Motivaatio oppimiseen on itselleni toimiva boosteri luomaan optimistista asennetta tekemiseen. Optimistinen asenne vapauttaa keskittymään syvemmin tekemiseen ja mahdollistaa flow-tilan syntymisen. Flow-tilassa uppoudun täysin tekemiseen ja unohdan kaiken muun, koen yleensä ainoastaan innostumisen ja onnistumisen tunteita flown välissä.

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti