Uudet näkökulmat markkinointiin

Kirjoittaja: Väinö Lehtimäki

6 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Eka Ruola

Teoriapisteet: 2

Luin kirjan, Markkinoinnin uudet 4 P:tä, jonka on kirjoittanut Eka Ruola. Kirja kertoo markkinoinnin neljästä eri osa-alueesta ja niiden tärkeydestä. Markkinoinnissa on totuttu perinteiseen neljään P:hen eli product, price, place, promotion. Kirjassa Eka Ruola tuo esille kehittyneemmät ja nykyaikaisemmat markkinoinnin osa-alueet, jotka ovat enemmän tätä päivää ja keskittyvät asioihin, jotka merkitsevät enemmän tänä päivänä. Markkinoinnin uudet osa-alueet ovat people, purpose, passion ja platform. Tämän kirjan uudet neljä P:tä tuovat esiin emotionaalisemman mallin, kun taas aiempi malli on ollut rationaalinen. Kirjan alussa Ruola kertoo omasta taustastaan, kiinnostuksen kohteistaan ja pitkin kirjaa erilaisia tarinoita markkinoinnin maailmasta ja suuryritysten brändien kehittymisestä. Kirjassa käydään markkinoinnin uudet neljä P:tä yksityiskohtaisesti, jokainen vuorollaan läpi. Osa-alueissa syvennytään todella paljon kunkin asian tärkeyteen sekä annetaan hyviä vertauskuvia ja esimerkkejä jatkuvasti asian edetessä. Mielestäni kirja katsoo markkinointia psykologisesta kulmasta ja pyrkii painottamaan nimenomaan emotionaalisia asioita ja nimenomaan ihmisten henkiseen suhtautumiseen liittyviä asioita. Tiedon kerronta etenee tiuhaan ja uutta asiaa tulee jatkuvasti pienessä ajassa.

Koen oppivani kirjasta todella paljon. Se auttoi minua ymmärtämään markkinoinnista syvemmin ja toi aivan uudenlaisen ja huomattavasti laajemman kuvan mitä markkinointi pitää sisällään. Asioita, joita ennen pidin itsestään selvyytenä ja helppona muuttuivat tietyllä tapaa paljon laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Opin näkemään markkinoinnin osa-alueet monelta eri kantilta ja koen, että nykyään osaan kiinnittää huomiota enemmän oikeisiin asioihin. Sain muun muassa ihmisiin ja asiakkaisiin liittyviä vinkkejä markkinoinnissa ja koen tietäväni nyt paremmin millaisiin asioihin asiakas kiinnittää huomiota ja mitä ihmiset oikeasti brändissä arvostavat ja mikä on puoleensa vetävää. Myös asia, jota ei todellakaan voi ajatella liikaa on intohimo. Kirja sai minut todella miettimään omia valintoja tekemisessä ja uskon, että nyt pystyn paremmin keskittymään asioihin, jotka ovat minulle intohimo ja osaan tunnistaa ne. Myös kirjan osa ”purpose” oli todella opettavainen ja ehkä jopa mielenkiintoisin kohta. Siinä kuvattiin sitä, kuinka tärkeää yrityksen ja sen brändin on miettiä, mikä on heidän tarkoituksensa. Tarkoituksen ympärille rakennetaan lähes koko tarina markkinoinnissa ja se on äärimmäisen tärkeä osa markkinointistrategiaa. Ennen olen itse saattanut pitää markkinointia hieman huuhaa touhuna, mutta kirjan luettuani tajusin, kuinka iso merkitys sillä on yritykselle ja brändille. Etenkin suurissa yrityksissä markkinointi ja nimenomaan tarinan luominen brändin ympärille on ollut avainasemassa. Kirja lisäsi myös omaa kiinnostusta markkinointia kohtaan suuresti. Etenkin jos lähden joskus itse perustamaan yritystä ja luomaan liikeideaa, uskon, että kirjasta opitut asiat tulevat todella käyttöön. Etenkin asiat, jotka liittyvät brändin tarinan luomiseen ja sitä kautta lojaalien asiakkaiden saamiseen ja asiakassuhteiden vahvistamiseen, todella kiinnostivat ja vaikuttivat tehokkailta.

Kirja oli ihan hyvä, mutta ei parhaimpia, joita olen lukenut. Tyyli, jolla kirjassa mentiin tarinassa eteenpäin, oli paikka paikoin mielestäni hieman tylsä. Jotkut vertauskuvat ja syvennykset olivat vaikea ymmärtää ja joihinkin asioihin mielestäni takerruttiin hieman liikaa. Asiat, joita käsiteltiin ja etenkin emotionaalinen puoli oli kyllä todella kiinnostavaa, mutta tapa, jolla asiaa tuotiin nopealla tempolla esiin jatkuvasti ei ollut minun suosikkini. Kirja oli kuitenkin suhteellisen lyhyt siihen nähden, kuinka kattava se oli. Asiaa tuli tosiaan paljon lyhyessä ajassa, joka on tietysti myös positiivista, kun haluaa oppia uusia asioita. Kirjassa tykkäsin kyllä siitä, että teksti oli ammattitaitoista ja siitä tuli heti sellainen fiilis, että kirjoittaja on todella asiantuntija ja nimenomaan hallitsee lajin ja kirjan asiat erittäin hyvin. Oppia oli mukava ottaa vastaan syventää omaa tietämystään. Kokonaisuutena kirja oli hyvä. Suorastaan nopea pikakurssi markkinointiin ja nimenomaan syvemmälle markkinointiin. Mielestäni asioissa mentiin hienosti uudelle tasolle ja osattiin katsoa asioita eri perspektiivistä. Jos ajatellaan jotain markkinoinnin peruskurssia, uskon siellä käytävän asioita todella pintapuolisesti ja yksinkertaisesti. Lähdettäisiin liikkeelle mahdollisesti markkinoinnin perusasioista, lähes itsestäänselvyyksistä. Tämä kirja oli kaikkea muuta kuin sitä. Oikeastaan välittömästi hypättiin syvään päätyyn ja alettiin käymään asioita läpi monesta eri näkökulmasta sekä oletettiin, että lukijalla perusasiat ovat hanskassa, niin kuin olikin.

Niin kuin aiemmin mainitsin, uskon kirjan asioista olevan hyötyä tulevaisuudessa. Kohdassa people käytiin läpi asiakkaiden suhtautumisesta brändiin ja brändin suhtautumisesta asiakkaisiin. Tämän ensimmäisen osion aikana mieleen jäi hyviä kohtia ja ajattelumalleja siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat asiakkaiden suhtautumiseen brändissä ja miten. Kirjan seuraavassa osiossa käsiteltiin purpose, eli tarkoitus. Tämä oli mielenkiintoisin osio kirjassa. Se opetti sen, miksi on tärkeää, että yrityksellä on jokin oma tarkoitus markkinointistrategialla ja yritystoiminnalla. Lähes koko tarina yrityksestä ja brändistä rakennetaan tarkoituksen ympärille ja sen pyritään olevan yksi isoimpia asioita mistä asiakkaat tunnistavat tietyn brändin. Kirjan kolmas osa-alue oli passion, eli intohimo. Intohimo on ollut aina itselle todella tärkeä voimavara, mitä sitten ikinä teenkään ja kaikki luova työ ja menestyksekäs projekti vaatii mielestäni ainakin ripauksen intohimoa, mistä se sitten ikinä kumpuaakaan. Tämä alue kirjasta saa minut varmasti jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota intohimon tärkeyteen ja siihen onko sitä tekemisen yhteydessä. Loppuosa kirjasta käsittelee kohtaa platform, eli alusta ja syventyy siihen vaikuttaviin tekijöihin ja sen merkitykseen. Loppusuora antoi oppia luovuudesta yrityksestä ja asiakkaan asemasta markkinointistrategiassa.

Kokonaisuutena kirjan lukeminen oli hieno kokemus. Jäi myös sellainen olo, että joku päivä luen sen uudestaan ja yritän saada siitä entistä enemmän irti.

You May Also Like…

Tieto on valtaa

Tieto on valtaa

Mikko Hyppönen Suomen ehdottomana tietoturvaylijumalana avaa kirjassaan internetin toimintalogiikkaa, tietoturvaa ja...

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti