Tulevaisuus on valoisa

Kirjoittaja: Pavel Popov

5 joulukuun, 2021

Lähdeteos: Tulevaisuuden lukujärjestys

Lähdeteoksen kirjoittaja: Perttu Pölönen

Teoriapisteet: 2

Perttu Pölösen kirjassa Tulevaisuuden lukujärjestys, puhuttiin tulevaisuuden muutoksista (robotit), pehmeiden tieteiden tärkeydestä (koulutuksen uudistaminen). Kirja sai minut pohtimaan sitä kuinka tärkeää onkaan tunneälykkyys. Tunneälykkyyttä ja luovuutta ei voi mikään kone korvata.

Koulutus

Koulutusjärjestelmän muuttaminen on asia, josta olen Pölösen kanssa samaa mieltä. Valitettavsti yrittäjiä ei valmistu koulun penkiltä, peruskoulun jälkeen ei ole mahdollista mennä Tiimiakatemiaan vaan sitä ennen onkin suoritettava ammattikoulu tai lukio, jotka ovat paikkoja, joissa opetetaan joko kopioimaan teoriatietoa paperille (lukio), tai käytännön tekemistä eri aloilla (ammattikoulu). Tiimiakatemia on siitä aivan valtavan loistava paikka, että siellä yhdistyvät teoria ja käytäntö. Teoria ei unohdu niin herkästi, jos sen teorian laittaa suoraan käytäntöön.

Jos teoriaa tai käytäntöä on liikaa se ei tuota optimaalista tulosta. Teoriaan painottuminen johtaa asioiden teoreettiseen hallitsimiseen, mutta valitettavasti, asiat eivät mene oppikirjojen mukaan, kun asioita alkaa tekemään huomaa, että teoreettiset tiedot jonkin asian tekemisestä eivät riitä asian optimaaliseen suorittamiseen. Kun on liikaa käytäntöä niin tehdyn työn ymmärrys uupuu ja sitä kautta kehittyminen sakaantuu, sillä jos ihminen ei hae aktiivisesti uutta tietoa/teoriaa, joka auttaisi häntä tekemään työnsä paremmin, kehitys hidastuu tai lakkaa kokonaan. Teorian ja käytännön tasapaino onkin Tiimiakatemian suurimmista vahvuuksista, sillä näiden asioiden yhdistäminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen/kehittymisen.

Ihmisten johtaminen

Tunneälykäs johtaja on tulevaisuuden johtaja. Tunteita ei voi poistaa, ne jäävät, niitä voi tukahduttaa, mutta ne pursuavat kyllä ulos kuitenkin, tavalla tai toisella. Tunneälykkyys, tunteiden johtaminen, johtajuus, kaikkia näitä asioita olen miettinyt viime aikoina todella paljon. Olen lukenut monia kirjoja, jotka käsittelevät näitä aiheita, olen tehnyt käytännön harjoituksia, jotka ovat lisänneet omien tunteiden johtamista sekä tunneälykkyyttä. On kyllä pakko myöntää, että olen kehittynyt paljon näillä osa-alueilla.

Ottamalla omien tiimiläisten tunteet huomioon, johtaja antaa tilaa luovuudelle, sillä kun ihmiselle annetaan tilaa ilmaista itseään, hänen luovuus pääsee kukoistamaan. Pölösen kirjassa painotetaan luovuuden tärkeyttä, sillä luovuus sekä ajattelutaidot ovat tärkeimpiä taitoja, jotka erottavat koneen ja ihmisen toisestaan. Jos ihminen ei saa tuoda esille omia tunteitaan, jos hän ei osaa käsitellä omia tunteitaan, hänen ajattelutaidot ja luovuus turtuvat. Kun ihminen on tunteiden vallassa, hän ei pysty suoriutumaan työstään optimaalisella tasolla. Se johtaja, joka pystyy luomaan turvallisen luottamuksen ilmapiirin, jossa tunteita voi jakaa ja niitä käsitellään tasaisin väliajoin, mahdollistaa omien tiimiläistensä optimaalisen suorituskyvyn.

Käytäntö

Olen lähiaikoina tehnyt listan asioita, joita olen aina halunnut tehdä. Listalta on poistunut useita asioita, kuten laskuvarjohyppääminen, judo, potkunyrkkeily sekä wakeboarding. Tavoitteenani oli tuoda omaan elämään uusia kokemuksia ja sitä kautta uusia näkemyksiä eri asioista, halusin parantaa omaa uteliaisuuttani. Uusien asioiden kokeilun jälkeen on kyllä pakko myöntää, että ne ovat lisänneet omaa uteliausuuttani eri asioihin, samalla minun luovuustaitoni on myös parantunut, sillä mitä laajempi kokemustaustani eri asioista on, sitä laajempia kokonaisuuksia pystyn yhdistelemään pääni sisällä. Eri kokemukset tuovat eri näkökulmia asioihin.

Luettuani Pölösen kirjan päätin laajentaa omaa luovuuttani tutustumalla ja lisäämällä listalleni luovuutta ja ajattelua kehittäviä harrastuksia. Koen, että en ole erityisen taiteellinen henkilö. En osaa soittaa mitään soitinta, en piirrä, enkä maalaa. Nämä asiat ovat sellaisia joille en ole antanut mitään painoarvoa, sillä en ole nähnyt niissä mitään hyötyä itselleni. Kirjan lukemisen jälkeen ymmärsin eri taiteiden alojen merkityksen ihmiseen. Tämä merkitys on oman luovuuden ja ajattelun kehittäminen.

Sopeutuminen ja resilienssi

Kirjassa puhuttiin paljon sopeutumisesta. Hyvä esimerkki sopeutumisesta on yrittäjien sopeutuminen uuteen vallitsevaan tilanteeseen koronan aikana. Toki hyvin useissa tapauksissa ei ollut kyse vain sopeutumisesta vaan pikemminkin oman liiketoiminnan parantamisesta koronan tuoman paineen avulla. Jotkut ihmiset vain sopeutuvan uusiin muutoksiin, toiset taas näkevät muutoksen mahdollisuutena ja ottavat tästä uudesta esille nousseesta mahdollisuudesta kaiken irti. Resilienssi on tärkeä käsite muutoksen käsittelyyn liittyen.

Resilienssi on ihmisen kykyä toimia optimaalisella tasolla ympärillä tapahtuvista muutoksista riippumatta. Käsittelimme resilienssiä johtamisen koulutusohjelmassa. Mielestäni resilienssi on yrittäjien sekä johtajien tärkein taito, sillä jos yrittäjällä ei ole resilienssikykyä, voi hän unohtaa luovuuden ja optimaalisen ajattelun tyystin.Ympärillä tapahtuvat muutokset voivat saada resilienssikyvyttömän ihmisen niin pahasti tolaltaan, että voidaan ennemminkin puhua selviytymisestä, kuin optimaalisesta suorittamisesta. Hyvä uutinen on, että jokainen voi kehittää omaa resilienssikykyään. Tähän aiheeseen tulee mieleen kirja, jonka luin kauan aikaa sitten, tämän kirjan nimi on, Kuinka olla piittaamatta paskaakaan.

Älä välitä ihan kaikesta

Kuinka olla piittaamatta paskaakaan kirjan ydinsanoma oli, että välitä vain sellaisista asioista, jotka ovat sinulle aidosti tärkeitä. Kun on liian monta asiaa omassa elämässä, jotka ovat tärkeitä saattaa se koetella meidän resiliennsikykyjämme liian suuresti. Resilienssikyky pitää sisällään sellaiset kategoriat kuin, asiat joihin voi vaikuttaa suoraan, asiat joihin ei voi vaikuttaa sekä asiat joihin voi välillisesti vaikuttaa.

Näin ollen meidän tulisi välittää niistä asioista, joihin me voimme suoraan tai ainakin välillisesti vaikuttaa ja meidän tulisi olla piittamatta paskaakaan sellaisista asioista, joihin me emme pysty vaikuttamaan, näin meidän mielenrauha säilyy ja stressitasot laskevat. Valitettavasti asia ei ole näin suoraviivainen ja mustavalkoinen. Asioita joihin me voimme vaikuttaa on loppupeleissä todella monia, jos me välitämme jokaisesta asiasta johon voimme vaikuttaa suorasti tai välillisesti se tulee vaatimaan meiltä korkeaa resilienssikykyä. Meidän onkin supistettava listaa niistä asioista joista me välitämme. Lista niistä asioista joista me välitämme voisi olla niinkin lyhyt kuin, minun ja itselleni tärkeiden ihmisten sekä asioiden (luonto, eläimet ym.) hyvinvointi.

Loppumietteet

Toki jokaiselle ne tärkeimmät asiat ovat erilaisia, mutta on tärkeää tiedostaa mihin asioihin voi vaikuttaa mistä asioista kannattaa välittää. Tulevaisuus on meille kaikille arvoituksellisen hämärä. Meidän onkin tärkeää vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen positiivisella tavalla, oli se sitten jakamalla hyvää fiilistä muille, auttamalla toista saavuttamaan tavoitteensa tai vaikkapa kierrättämällä, jokainen positiivinen teko on tärkeä. Arvuuttelulla on aina rajansa, mutta on hyvä muistaa, että huominen rakennetaan tänään.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti