The Subtle Art of Not Giving a Fuck

Kirjoittaja: Pavel Popov

10 toukokuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

The Subtle Art of Not Giving a Fuck

Kirjassa käsitellään sitä kuinka ihminen pystyy välttämään turhista asioista murehtimisen, varsinkin sellaisista asioista murehtimisen, joihin itse ei voi vaikuttaa. On tärkeää välittää, mutta välittää kannattaa pienemmästä määristä asioita.

 

Sisäiset ja Ulkoiset Arvot

Mielestäni kirjan pääsanoma on kultaakin arvokkaampi ja tämä kirja on mielestäni erityisen hyödyllinen niille, jotka huolehtivat liikaa niistä asioista, joihin ei voi vaikuttaa ja välittävät liian monesta asiasta. Se on totta jos ihminen ajattelee, että on esimerkiksi ruma niin mikään määrä kauneusleikkauksia ei muuta tätä ajattelumallia. Tämä on nähty satoja kertoja esimerkiksi kun naiset katsovat itseään näännyttäviä hoikkia kasvon piirteiltään ”täydellisiä” naisia, tulee heille paine olla samannäköisiä kuin tv:ssä pyörivät mallikaunottaret. Kauneus on monimutkainen asia, sillä siitä on erilaisia käsityksiä eri ihmisillä ja eri kulttuureissa kaunis voikin olla muodokas, pyöreät kasvonpiirteet omaava nainen, kuten Etelä-Afrikassa.

Rikkaus, valta, kauneus, kaikki nämä asiat ovat suhteellisia ja jokainen ihminen käsittää nämä asiat eri tavalla. Jos ihmisen arvo on esimerkiksi tulla rikkaaksi ja hän tekee töitä yötä päivää ja ajattelee koko ajan, että haluan olla rikas, niin siinä samalla ihminen myös huomaa ja mielessään tiedostaa, että on köyhä. Kaikista huonoimmat arvot ovat ne arvot, jotka ovat riippuvaisia ulkopuolisista tekijöistä. Esimerkiksi, jos ihminen ajattelee, että hän on ruma ja hänen arvonsa on olla kaunis, niin tämä on ulkopuolisten tekijöiden (median) luomien kauneusihanteiden heijastamista omaan itseensä. Kun taas jos ihminen tiedostaa, että minä näytän miltä minä näytän ja riitän sellaisena kuin olen, on tämä päätös sisäinen ja tämä päätös poistaa ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksen henkilön käsitykseen kauneudesta.

 

Minun Arvot

Hyviä arvoja minun mielestäni ovat itsensä kehittäminen, rohkeus, sekä toisten auttaminen. Näiden arvojen pohjalta minä laadin tehtävä listan jokaiselle päivälle. Jokainen päivä minä kehitän itseäni, niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Rohkeus näkyy joka päivä teoissa joita teen, menen rohkeasti mukaan mitä erilaisimpiin projekteihin, en pelkää epäonnistumista, sillä jokainen epäonnistuminen on oppimista ja kun opin niin myös kehityn. Pyrin joka päivä auttamaan toisia ihmisiä, oli kyse sitten minun tiimiläisistä tai minulle vieraista henkilöistä, tämäkin kehittää minua, sillä minusta tulee joka päivä parempi ihminen mitä olin eilen. Haluan aina luoda lisä-arvoa mitä ikinä teenkin, kenen kanssa olenkaan tekemisissä.

Itsensä kehittämiseen kuuluu myös itselläni korkean elintason tavoittelu. Tässä tullaankin hieman monimutkaiseen kohtaan kirjan sanoman ja omien arvojeni suhteen. Jos minä pyrin saavuttamaan korkean elintason se myös samalla tarkoittaa sitä, että en ole tyytyväinen minun nykyiseen elämäntasooni. Jatkuvassa itsensä kehittämisessä tämä on varsin tavallinen ajatusmalli, en ole ikinä valmis, mikään ei riitä. Mutta taas toisaalta tekeekö itsensä kehittäminen minut onnelliseksi vai epäonnelliseksi, mielestäni sekä että. Sillä tiedostan, että en ole täydellinen, se tekee minut epäonnelliseksi, mutta minun mielestäni täydellisyys on täydellisyyteen pyrkimistä, tämä tekee minut jälleen onnelliseksi. Olen onnellinen kun saan jatkuvasti kehittää itseäni, oppia jotakin uutta, mutta taas toisaalta tiedän, että itsensä kehittäminen ei lopu koskaan, mikään määrä tietoa ei tule riittämään, mutta jo se asia, että tiedostan, että itsenä kehittäminen ei ole helppoa ja että en ikinä tule olemaan täydellinen vähentää minun ahdistustani ja epäonnellisuutta.

 

Oma Elämäntarkoitus

Jokaisella ihmisellä on erilainen käsitys onnellisuudesta. Itselleni onnellisuus ei ole tärkein asia elämässä, tärkein asia elämässä on itselleni auttaa muita kehittymään. Tässä kohdassa tullaan jopa niinkin syvälliseen kysymykseen, että mikä on elämän tarkoitus. Minun mielestä elämän tarkoitus on auttaa muita kehittymään ja kehittää itseään. Sillä kun ajattelee elämää maapallolla, mitä onkaan tapahtunut näiden monien miljoonien vuosien aikana, kehitystä, evoluutiota. Elämän tarkoitus on niinkin simppeli ja samalla niinkin monimutkainen kuin jatkuva kehitys.

Syy miksi haluan olla esimiehen asemassa tulevaisuudessa ei johdu siitä, että pidän muiden pomottelusta ja haluan olla esimiehen asemassa vain esimiehen aseman takia, ei todellakaan. Vaan juuri minun haluni auttaa muita kehittymään ja kehittyä itse siinä miten pystyn parhaiten auttamaan muita kehittymään motivoi minua johtajana. Syy miksi tulin juuri Tiimiakatemiaan oppimaan johtajuutta on hyvinkin yksinkertainen, johtajuutta oppii parhaiten käytännössä, eikä vain kirjaa lukemalla. Valitsin Tiimiakatemian tietoisesti, sillä opinnot Kauppakorkeakoulussa olisivat antaneet minulle vain teoriaa, mutta jotta teoria juurtuisi aivoihin parhaiten tarvitaan teorian viemistä käytäntöön. Juuri edellä mainittua asiaa Tiimiakatemia tarjoaakin minulle joka päivä.

 

Käsityksien ja Näkökantojen Ristiriidat

Syy miksi jotkut ihmiset vihaavat ja jotkut ihmiset rakastavat tätä kirjaa johtuu siitä, että jokaisella on eri käsitys kirjassa käsiteltävistä asioista, jokaisella ihmisellä on eri arvot ja käsitykset eri asioista. Mutta kuitenkin, jos ei ajattele liian syvällisesti kirjassa ilmenneitä asioita, tämä kirja antaa todella tärkeitä ohjeita oman ajatusmallien rakentamiseen. Niin kuin jo edellä mainitsin, jokaisella ihmisellä on erilaisia arvoja ja käsityksiä arvoista. Jokaisia ihmisiä yhdistää kuitenkin yksi asia ja se on turhan kärsimyksen ja murehtimisen poistaminen elämästä. Tämä asia onkin todella tärkeä, sillä monet ihmiset murehtivat ja kärsivät liikaa sellaisista asioista joihin he eivät voi vaikuttaa. Ihminen voi mielestäni päästä sisäiseen Zen-tilaan, varsinkin, jos ihmisellä on kaikki peruselämiseen tarvittavat asiat. Jopa silloinkin kun ihmiset elävät hankalissa oloissa, löytävät he onnellisuutta ja elämälleen tarkoituksen. Jokainen pystyy vaikuttamaan omaan ajatteluun, mutta ei täysin, eikä se ole todellakaan helppoa, mutta se on mielestäni yrittämisen arvoista.

 

 

Tiimin Ajatusten Selkiyttäminen

Mielestäni jokaisen minun tiimiläisen olisi hyvä miettiä omat itselleen tärkeät arvot, mieluusti vielä sellaiset arvot, jotka eivät ole ulkoisista tekijöistä riippuvaisia. Kun jokaisella meidän tiimiläisellä olisi tiedossa selvät arvot ja varsinkin jos ne olisivat enemmän sisäisistä tekijöistä riippuvaisia, meidän tiimiläisillä vähenisi huomattavasti stressin taso. Sillä mitä vähemmän mielessä on ristiriitoja ja murheita niistä asioista joihin ei voi vaikuttaa sitä enemmän jää aikaa ja energiaa positiivisiin asioihin ja ajatuksiin. Tämän kautta jokaisen tiimiläisen toiminta ja ajattelu tehostuisivat ja tästä hyötyisi koko tiimi.

Sen jälkeen kun jokainen on miettinyt omat arvonsa, seuraava vaihe on omien arvojen integroiminen meidän yhteisiin Osuuskunnan arvoihin. Esimerkiksi minä voin helposti liittää kaikki edellä mainitsemani arvot meidän Osuuskunnan arvoihin, sillä ihme kyllä, mutta ne ovat toistensa peilikuvia. Meidän Osuuskunnan arvot ovat vastuullisuus, rohkeus ja elinikäinen oppiminen. Minun osaltani minä voin integroida varsin helposti omat arvoni meidän Osuuskunnan arvoihin. Meidän Osuuskunnan arvot ovat muutenkin todella helppo jokaisen integroida omiin arvoihinsa, sillä me muodostimme meidän Osuuskunnan arvot meidän jokaisen omista arvoista. Se, että jokainen meidän tiimiläinen tietää mitkä ovat hänen arvot, sekä tietää mitkä ovat meidän Osuuskunnan arvot, vahvistaa koko meidän tiimiä.

Sellaisista asioista murehtiminen, joihin ei voi vaikuttaa on pelkkää ajantuhlausta. Omien arvojen tietäminen ja oman ajatus prosessin tunnistaminen ja jatkuva kehittäminen auttaa saamaan mielenrauhan ja sitä kautta onnellisuuden. Edellä mainittujen asioiden läpikäyminen toisi jokaiselle meidän Osuuskunnan tiimiläiselle selkeyden siitä, mikä on tärkeää sekä itselle, että koko tiimille, sekä auttaisi poistamaan oman ajan ja energian tuhlaamisen turhiin ajatuksiin.

You May Also Like…

Uusi neuvotteluvalta

Kirjan kirjottajat: Juhana Torkki ja Sami Miettinen | Refektio by Joel Tiainen | Teoriapisteet: 2 Johdanto Hyvät...

Hardcore zen

Jotain filosofisia tuulia ja ajattelun raikastuksia on hyvä kerätä matkan varrella taskuun, joten tämäkirja valikoitui...

Ensitreffit rahan kanssa

Minusta ei tullut kovamaineinen rahantekijä (ainakaan vielä), vaikka luinkin Jen Sinceron How to be a badass...

0 kommenttia

Lähetä kommentti