Rutiinieni atomit

Kirjoittaja: Pyry Karjalainen

16 tammikuun, 2022

Lähdeteos: Pura rutiinit atomeiksi: Näin saat aikaan muutoksen, joka pysyy

Lähdeteoksen kirjoittaja: James Clear

Teoriapisteet: 2

Valtavaa suosiota niittänyt menekkiteos ”Pura rutiinit atomeiksi: näin saat aikaan muutoksen joka pysyy” on yrittäjä & kirjailija James Clearin kattava kirja, joka sukeltaa syvälle rutiineihin ja niitä ympäröivään tutkimustietoon sekä tietenkin myös käytännön tason esimerkkeihin. Johdannossa Clear avaa kokemuksiaan. ”Opin tässä kirjassani esittelemistäni ajatuksista alun perin siten, että minun oli itse elettävä ne”. Oivallukset ovat siis syntyneet käytännöstä teorioiksi, ei toisinpäin. Lukioaikana pesäpalloa pelatessa, Clear loukkaantui erittäin vakavasti ja putosi edustusjoukkueesta. Pikkuhiljaa Clear palautui täysin ja lopulta nousi yliopistoaikana pesäpallon huipulle. Aikuisiällään Clear päätyi kuitenkin kirjoittamisensa kautta yritysmaailman huipulle (mm. Forbesin, Timen & Entrepreneurin sivuille) sekä luotsaamaan arvostettua opinahjoaan, joka kulkee nimellä Habits Academy. Atomeiksi puretut rutiinit ovat Clearin mukaan suurin syy hänen henkilökohtaisille huippusuorituksille ja onnistumisille. ”Kaikkien elämässä tulee takaiskuja, mutta pitkällä aikavälillä elämämme laatu riippuu usein rutiiniemme laadusta”. Kirja pohjaa vahvasti tieteeseen, mutta ”ei ole akateeminen tutkimusartikkeli vaan ohjekirja”.

Suurien suuntalinjojen ja tavoitteiden sijaan olisi Clearin mukaan viisasta kerätä ”marginaalivoittoja”. Teoksen perustatason ytimessä on ajatus siitä, että pienillä muutoksilla on valtava vaikutus & menetelmät ajavat tavoitteiden yli, kun tavoitellaan menestymistä ja onnistumisia. Tämä nosti konstruktiivisesta muististani mieleen ”Valonöörit” kirjan ajatuksen mielekkäästä menestyksestä sisäisen motivaation sivutuotteena, ei itseisarvoisena päämääränä. Tueksi Clear tarjoaa Martelan tavoin kattavan määrän tutkimustietoa ja esimerkkejä etenkin urheilun saralta. Koska monet lukukausitason tavoitteemme ovat jääneet ontoksi, olisi kenties viisasta soveltaa tiimitasolla tätä ajatusta käytäntöön. Johtoryhmässä tulen ajamaan ja edistämään tavoitteiden sijasta tehokkaita menetelmiä. ”Tavoitteet toimivat suunnan näyttäjinä, mutta menetelmät ovat paras keino kehittyä”.

Hyvän rutiinin luomiseen teos tarjoaa neljä lakia. Peilaan ja sovellan näitä lakeja ja luon niillä kehykset sille, että tekisin kevätlukukauden aikana kirjaesseitä siten, että pääsisin sprinttien tavoitteisiin ajallaan. Clear tarjoaa luontaisesti käänteiset lait, jotka vastaavat hyvien rutiinien luomisen lakeja. Sovellan samaan tapaan käänteisiä lakeja huonon rutiinin katkaisemiseksi. Katkaistavan huonon rutiinin esimerkkinä toimii liallisen ruutuajan katkaiseminen (lukuunottamatta työaikaa puhelimella) keväälle asettamani hyvinvointitavoitteen saavuttamiseksi.

Hyvän rutiinin luomisen lait

Tee siitä ilmeinen

Kun alan tekemään kirjaesseiden aktiivista tekoa ilmeiseksi, kirjoitan lukuohjelman kirjat ja sprinttivaatimusten rajat muistiin. Tämän lisäksi varaan niille konkreettisen ajan (8 h viikossa) kalenterista. Toteutusaikomuksiin vaaditaan toiminnan tarkennus ja paikka jossa toiminta tehdään. Esimerkiksi: 21.1.22 Neljä tuntia kirjan lukua (8.15 – 12.15) sekä neljä tuntia kirjaesseiden tekoa (12.15-16.15) kodin sähköpöydällä.

Tee siitä houkutteleva

Jotta saan kirjan lukemisesta houkuttelevan aktiviteetin, niputan sen päälle ”houkutuksia” eli asioita joita haluan tehdä. Voin luoda niin sanotun motivaatiorituaalin, joka edeltää toiminnan aloittamista. Tämä voi olla mm. meditaatio tai hengitysharjoitus ennen teoriapäivän alkua. Teoksessa mainitaan myös kulttuurin vaikutus, joka tulee tässä itsestään. Toivomani toiminta on Tiimiakatemialla tavallista ja toivottavaa.

Tee siitä helppo

Kirjaesseiden teosta on karsittava mahdollisimman paljon kitkaa. Edellisenä päivänä voi laittaa työpöydälle kirjan ja muistiinpanovälineet valmiiksi. Näin ratkaisevin aloittamisen hetki on optimoitu mahdollisimman vaivattomaksi. Heti aamusta voi niputtaa (edelliseen palaten) ratkaisevaan aloittamisen hetkeen mielleyhtymän siihen, että painaa kahvikoneen päälle ja lukee päivän ensimmäiset sivut.

Tee siitä tyydyttävä

Esimerkiksi karkkipäivän voi yhdistää kirjoihin sallimalla aivoja stimuloivaa sokeria jokaisen luetun luvun jälkeen. Superstimuloivat asiat kuten älypuhelimen käyttö tai sokeri voidaan valjastaa (selvillä suuntalinjoilla) niiden tuottaman dopamiinilla hyvien rutiinien tehostajiksi. Välitön palkinto toimii vahvistajana, mutta mahdollistuu vain hyvän rutiinin tekemisellä.

Huonon rutiinin karistamisen (käänteiset) lait

Tee siitä näkymätön

Näkymättömyyden kohdalla on aloitettava tärkeistä pienistä muutoksista. Tärkeä pieni muutos on viedä puhelin näkymättömiin silloin kun on esimerkiksi nukkumaanmenoaika. Tämä edistää myös hyvän rutiinin, säännöllisen uniajan syntymisen todennäköisyyttä. Mikäli puhelin ei ole töiden kannalta tarpeellinen (mitä se valitettavasti hyvin usein on) voi sen jättää reppuun tai toiseen huoneeseen saadakseen sen näkymättömiin.

Tee siitä vastenmielinen

Vastenmielisyyden saavuttamiseksi, on usein liitettävä hedonistiseen haluun joku ikävä asia. Tämä voi olla mm. ylimääräinen kotitöiden teko tai rutiinin jatkuessa esimerkiksi rahallinen menetys ”ruutuaikakassaan”. Kotioloissa ruutuajan ylitys voi johtaa esim sataan punnerrukseen. On järkevää lisätä (hetken) ”vastenmielisyyteen” joku pitkällä tähtäimellä hyödyllinen asia, kuten rahan säästäminen tai lihaskunnon nostaminen. Tietoinen vastenmielisyys huonoista tavoista syntyy ennen kaikkea tiedostamisesta, jota Clear eritoten korostaa. Viisasta on siis ottaa syvemmin selvää mm. liiallisen ruutuajan vastenmielisistä vaikutuksista ihmismieleen. Hyvänä vertauksena tupakoinnin vaikutukset keuhkoihin.

Tee siitä vaikea

Teknologia tarjoaa mainiot puitteet liiallisen ruutuajan vaikeuttamiselle. Ruutuaikarajoitin on asetettavissa niin, että saa puolitettua keskimääräisen ruutuajan. Lisäksi voi eritellä mm. Teamsin rajoitetuista sovelluksista vapautetuksi sovellukseksi. Kun ruutuaika täyttyy asetettujen tavoitteiden osalta, ei vaikutusta ole työntekoon, sillä sovelluksia ei ole rajoitettu. Tämä ei suinkaan tarkoita liiallista työntekoa, sillä sille on asetettu oma myönteinen rutiininsa rajatun työajan kautta. Ruutuaikarajoitteet tekevät tavasta paljon vaikeamman.

Tee siitä epätyydyttävä

Epätyydyttävyyden saavuttamiseen puree parhaiten sopimuksilla luotu sosiaalinen paine. Huonojen rutiinien seurauksista on tehtävä mieluiten epämielyttäviä ja mahdollisen julkisia. Yksinkertainen tapa karsia huonoja rutiineja, niiden tiedostamisen lisäksi,on niiden tuominen läheisten ja tuttujen tietoisuuteen. Epätyydyttävyyden kynnyksen kasvattamiselle tehokkaaksi voi osoittautua myös esimerkiksi tapasopimuksen laatiminen. Siihen laaditaan tarkat ehdot tapojen noudattamiselle; esimerkiksi yllämainittuun peilaten punnerrus- tai rahamäärät rikkomuksiin.

Piilevät kyvyt & oikeat pelikentät

Suurten muutosten juuret juontavat pieniin alkuihin. Clear väittää, että voimakkaimmat dominoefektit lähtevät identiteetistä käsin. Ennen kuin lähtee muuttamaan niinkin suurta asiaa kuin identiteetti, on punnittava pelikenttä johon on hyppäämässä. Urheiluvertauksia viljelevä Clear antaa havainnollistavan esimerkin huippu-uimarien ja -juoksijoiden geneettisistä rajoitteista joihin eivät korkeimmalla tasolla parhaimmatkaan rutiinit pure. Olen vapaaehtoisesti valinnut oman pelikenttäni Tiimiakatemialla ja tulevana tradenomina. Ulkoiset esteet tai genetiikka eivät ole esteinäni, vaan vaaditaan hyviä rutiineja niiden valjastamiseksi ja / tai ylittämiseksi. Palataan kuitenkin identiteettiin. Identiteetin etymologia juontaa sanoihin identitem & essentitas. Yhdistettynä ne tarkoittavat ”toistuvaa olemista”. Identiteetin muuttaminen on Clearin mukaan pelkistetysti kaksivaiheinen prosessi: ”1. Päätä millainen ihminen haluat olla. 2. Todista se itsellesi pienten voittojen avulla.” Toistuvasta olemisesta käsin tapahtuva pienien voittojen aiheuttama muutos johtaa vääjämättä niin sanottuja ”läpimurron hetkiä” kohti. Ne nousevat esiin pienten voittojen kasautuessa, mutta jotta voidaan ylittää yllä näkyvä piilevän kyvyn tasanko, vaaditaan roppakaupalla pettymysten sietämistä ja sisukasta tylsienkin toistojen kestämistä. Valmiin reflektion myötä on takanani jälleen yksi toisto, joka johtaa toivottavasti kohti vuoden lopussa siintävää valmistumista sekä läpimurtoa työelämään.

You May Also Like…

Uusi neuvotteluvalta

Kirjan kirjottajat: Juhana Torkki ja Sami Miettinen | Refektio by Joel Tiainen | Teoriapisteet: 2 Johdanto Hyvät...

Hardcore zen

Jotain filosofisia tuulia ja ajattelun raikastuksia on hyvä kerätä matkan varrella taskuun, joten tämäkirja valikoitui...

Ensitreffit rahan kanssa

Minusta ei tullut kovamaineinen rahantekijä (ainakaan vielä), vaikka luinkin Jen Sinceron How to be a badass...

0 kommenttia

Lähetä kommentti