Kuinka tavoittaa tavoitteet tiimiyrityksessä

Kirjoittaja: Onni Keiskoski

4 marraskuun, 2021

Lähdeteos: Johtajan Ja Johtamisen Psykologiasta

Lähdeteoksen kirjoittaja: Jouko Lönnqvist

Teoriapisteet: 2

Johtamisen tarkoitus olisi kehittää ja viedä johdettavaa joukkoa eteenpäin. Edistää johdettavien tapaa ajatella ja kykyä toimia, jotta yritys ei päivästä toiseen pysyisi samassa tilanteessa. Tavoitteet ovat yksi keino ohjata johdettavia oikeaan, kehittyvään suuntaan. 

Tavoitteiden saavuttaminen kuitenkin tuottaa monille varmasti vaikeuksia. Monesti tavoitteet itsessään eivät ole se ongelma vaan niihin pääsemiseen vaikuttavat tekijät. Nämä tavoitteiden tavoittamisen tiellä olevat tekijät ovat jokaisella yksilöllisiä.  

Tavoitejohtaminen ei ole helppoa juuri näistä yksilöllisistä syistä. Siksi rakensin viiden vinkin listan, minkä avulla johdat tiimisi tavoitteisiin: 

  1. Asettakaa tavoitteet saavutettaviksi 

Ei liian korkealle, muttei liian matalallekaan. ”Liian korkeat” tavoitteet eivät tarkoita, että tavoitteita ei voisi asettaa korkeuksiin. Hurjatkin tavoitteet voidaan saavuttaa. Tämä vaatii vain hurjaa johtamista, niin tiimin kuin jokaisen itsensä kohdalla. 

Tavoitteet eivät ole ainoastaan määränpää, mihin toivomme pääsevämme. Tavoitteiden pitäisi myös sisältää tarkoitus: Miksi haluamme tavoitella tätä? Mihin suuntaan se meitä johdattaa? Mitä tavoitteen saavuttaminen merkitsee meille? 

  1. Ymmärrä vaikeudet tavoitteiden saavuttamisessa 

Ymmärrä niin itsesi kuin muidenkin henkilökohtaiset vaikeudet tavoitteiden saavuttamisessa. Johtajan tulisi auttaa yksilöitä löytämään ratkaisuja näihin vaikeuksiin. 

Tavoitejohtaminen vaatii ymmärrystä tiimistä ja sen yksilöistä. Ymmärrys tiimin tilanteesta taas vaatii avoimuutta tiimiltä. Jos tiimin jäsenet kamppailevat yksin tehtävien ja ongelmien parissa, on mahdotonta auttaa yksilöä. Tiimiin täytyy rakentaa avoin ilmapiiri, jossa uskalletaan kysyä apua. Avoin ilmapiiri helpottaa rakentamaan todellista kuvaa yrityksen toiminnasta, mikä helpottaa johtajan tehtävää sekä helpottaa ratkaisemaan ongelmia myös yhdessä. 

  1. Kehu ja anna palautetta 

Kehu onnistumisia. Rakenna suorituksista selviytymiselle mahdollisimman positiivinen ja miellyttävä kuva. Älä kuitenkaan anna kehujen olla yksin syynä suorittamiselle.  

Kehut saattavat aiheuttaa myös kateutta niiden silmissä, jotka eivät osaa iloita toisten onnistumisista. Ole siis joustava, ymmärtäväinen ja ennen kaikkea avulias heitä kohtaan, jotka eivät heti onnistu. 

Anna rakentavaa palautetta. Rakentava palaute on tärkeä kehityksen rakennuspalikka. Varsinkin suuremmissa tiimeissä sisäisten suhteiden määrä kasvaa, mikä lisää kommunikaatiovaikeuksia. Jos pystyt henkilökohtaisesti antamaan palautetta ja kommunikoimaan jokaisen johdettavasi kanssa edes hetken joka viikko, todellisuuden taju ryhmässä kasvaa. Tällöin vääristyneitä mielikuvia tiimistä tai sen jäsenistä itsessään ei synny niin helposti. 

  1. Anna muutakin ajateltavaa kuin tavoitteet 

Ihmiset ovat erilaisia. Jotkut stressaavat helposti. Vaikka stressinsietokyky ei kaikilla olekaan heikko, on hyvä ajatella niitä, jotka stressistä kuormittuvat.  

Tehkää jotain virkistävää. Jotain missä unohtaa työn. Lisäksi tämä helpottaa tiimihengen rakentamista ja vahvistaa tiimin identiteettiä. Hyvä tiimihenki lisää myös avoimuutta, josta on hyötyä kohdan kaksi vaikeuksien ymmärtämisessä. 

Viimeiseksi. Vaikka luit nämä neljä edellistä vinkkiä, mutta tavoitteisiin pääsy ei silti onnistunut, annan vielä yhden vinkin: 

  1. Hyväksy epäonnistuminen.  

Korjaan. Hyväksy, että käyttämäsi menetelmä ei toiminut. Se ei haittaa. Nyt vain kokeilet uutta menetelmää, joka mahdollisesti tällä kertaa vie teidät tavoitteisiin. 

”Kaiken toiminnan perustana on yksilön päätös lähteä liikkeelle ja ottaa vastuu omista teoistaan.” 

You May Also Like…

Sinistä vettä parkkihalliin!

Sinistä vettä parkkihalliin!

Sinisen meren strategia on vuonna 2005 julkaistu teos, jonka on kirjoittanut professorit W. Chan Kim ja Renee...

Laiskuus haisee

Laiskuus haisee

Leo Straniuksen kirjoittama kirja edustaa kaikkea muuta, mitä minä teen. Tehokkuuden taika on selfhelp tyylinen opas,...

0 kommenttia

Lähetä kommentti