Johtavat ajatukset – ohjeet, arvot ja periaatteet

Kirjoittaja: Sonja Saukkonen

30 lokakuun, 2021

Lähdeteos: Johtavat ajatukset

Lähdeteoksen kirjoittaja: Tiimiakatemia

Teoriapisteet: 1

Arvot ovat asia, jotka ohjaavat toimintaamme jokapäiväisessä elämässämme. Ne huomioidaan niin omissa henkilökohtaisissa valinnoissa, kuin myös esimerkiksi yritysten toimintatavoissa. Myös Tiimiakatemia on määritellyt omat arvonsa, jotka kulkevat nimellä Johtavat ajatukset.

Nämä johtavat ajatukset ohjaavat meidän tiimiyrittäjien toimintaa ja koko yhteisön yhteistä tekemistä. Liian harvoin näitä arvoja tulee (ainakin itselläni) kuitenkaan kerrattua ja niiden toteutumista pohdittua, joten onkin hyvä virkistää omaa muistia ja kerrata hieman, mitä kaikkea meidän päivittäisessä akatemia-arjessamme tulisikaan näkyä ja huomioida.

Arvot muovautuvat ja päivittyvät ajan myötä, ja myös tiimiakatemian arvoja on päivitetty jatkuvasti.

Tiimiakatemian Johtavat ajatukset on jaettu ohjeisiin, arvoihin, ja arvoja täydentäviin periaatteisiin. Näistä vahvimmin muistissa minulla on 10 ohjetta tiimiyrittäjälle, sillä tiiminjakotilaisuudessa lausuimme nämä ohjeet valamaisesti.

Mutta miten itselläni toteutuvat nämä ohjeet, näin reilun puolen vuoden tiimiyrittäjyyden jälkeen?

1. Tee aloite, uskalla etsiä ohjeita.

Olen aina ollut huono tekemään aloitteita. Liittyi se sitten ihmissuhteisiin tai avun tarvitsemiseen, on minun aina ollut vaikea ottaa itseäni niskasta kiinni ja rohkaistua kysymään asioita. Jään helposti odottamaan sitä, että joku muu huomaa avun tarpeeni ja sitten tarjoaa apuaan. Tämä on asia, jossa minun tulisi kehittyä saadakseni maksimaalisen hyödyn muista ihmisistä.

2. Opi hallitsemaan kaaosta. Se on ensimmäinen askel luovassa prosessissa.

Kaaoksen hallitsemistahan en osaa sitten mitenkään päin. Jos ajattelisin kaaoksen suurena lankapallona, en lähde purkamaan palloa langan päästä, vaan enemmänkin yritän juosta sitä karkuun samalla kun se vierii perässäni. Minun pitäisi oppia paremmin laittamaan ongelmat tärkeysjärjestykseen, jotta vähemmän merkittävät tehtävät voisin siirtää myöhemmälle ja näin voisin keskittää fokukseni tärkeämpiin tehtäviin.

3. Saat tehdä virheitä. Voit oppia niistä.

Suhtautumiseni virheisiin on hieman kaksipiippuista. Koen olevani empaattinen ja inhimillinen ihminen, ja harvoin tuomitsen yhtään ketään mistään, huolimatta siitä, miten pahasti joku on mokannut. Itseäni kohtaan minun on kuitenkin vaikea tuntea samanlaista myötätuntoa. Tuntuu, että pahimmatkin mokani otan hyvin raskaasti ja uppoudun suoranaiseen häpeään. Osaan ottaa virheistä opikseni ja näin ehkä kääntää ne positiiviseksi, mutta muutoin soimaan itseäni virheistä liikaa. Tämä ei ole tietenkään hyvää itsensä johtamista.

4. Kohdista energiasi ratkaisuihin, älä ongelmien murehtimiseen.

Hieman kaaoksen hallitsemiseen kytkeytyen, en ole kovin ratkaisukeskeinen, vaan ongelman kohdatessani käytän energiani murehtimiseen, turhautumiseen ja jopa ongelmalta pakenemiseen. Ihailen suuresti esimerkiksi isääni, joka tuntuu aina ongelman sattuessa eteen miettimään järjellä, miten pulmatilanne ratkaistaan, eikä hän antaudu epätoivolle. Vaikka koenkin olevani melko rauhallinen, ongelmatilanteet saattavat herättää impulsiivisen puoleni. Onneksi ongelmanratkaisukykyä pystyy kehittämään, ja pyrinkin jatkossa pulmatilanteissa ottamaan pari syvää henkäystä ja pohtimaan, mikä todella olisi paras keino lähteä ongelmaa step by step ratkomaan.

5. Tee parhaasi ja aseta tavoitteesi korkealle.

En ole ikinä asettanut itselleni suuria tavoitteita. Tykkään tehdä pieniä to do -listoja ja välietappitavoitteita, mutta pitkän aikavälin tavoitteita olen aina hieman vierastanut. Ehkä se on yhdistelmä lievää sitoutumiskammoa ja ailahtelevaisuutta, sillä unelmani ja haaveeni saattavat vaihtua viikoittain, ja siksi yhtä suurta tavoitetta kohti meneminen tuntuu liian sitovalta. Minusta onkin hyvä, että tätä puolta itsessäni on tiimiakatemialla haastettu esimerkiksi sprinttitavoittein, sekä tiimissämme liikevaihtotavoittein. Kun samoihin tavoitteisiin sitoutuu moni muukin, se on selkeästi motivoinut myös itseäni, ja olen kokenut positiivista painetta siitä, että haluan onnistua yhteisissä tavoitteissa ja tehdä parhaani koko tiimimme sekä yhteisön eteen.

6. Näe mahdollisuuksia, älä esteitä.

Tahtoisin vielä enemmän pystyä kääntämään esteet ja ongelmat mahdollisuuksiksi. Innovoinnin harjoittaminen akatemialla on kehittänyt minua tässä, sillä usein ideoidessamme pohdimme, mihin ongelmaan voisimme keksiä ratkaisun. Olemme myös esimerkiksi koonneet pienen porukan pohtimaan ilmastonmuutosta tiimiakatemian kannalta, ja sen ongelmana käsittelyn lisäksi olemme pohtineet, miten voisimme kääntää katseen myös sen aiheuttamiin bisnesmahdollisuuksiin. Mielestäni neuvo mahdollisuuksien näkemisestä on ehkä tärkeimpiä niin tiimiyrittäjyyden, kuin henkilökohtaisen elämänkin tasolla.

7. Uskalla kokeilla ja olla oma itsesi.

Rohkeat kokeilut mainitaan akatemialla usein. Itseäni hallitsee edelleen pieni pelko silloin, kun pitäisi uskaltaa tuoda omia ideoitani esille ja lähteä toteuttamaan niitä. Ihailen suuresti kuitenkin ihmisiä, keiden huomaan tekevän juuri tätä. Akatemialla onneksi vallitsee kannustava kulttuuri itsensä ja omien unelmiensa toteutumiseen. Minun tulisi vielä vain oppia ruokkimaan itseäni sillä.

8. Hymyile, nauti ja heittäydy.

Olen melko hyvä heittäytyjä. Vaikka ulospäin näyttäydynkin varmaan hieman arkana ja ujona, osaan kuitenkin mennä tilanteen vietäväksi ja heittäytyä huumorin valtaan. Tähän vaikuttaa varmasti entinen teatteri-, isos- ja tukioppilastaustani. Haluaisin kuitenkin vielä paremmin pystyä heittäytymään huolettomasti ja nauttimaan nykyhetkistä. Onneksi esimerkiksi tiimissämme on ihania pirskahtelevia persoonia, jotka osaavat ottaa tilanteista ilon irti ja tartuttaa riemukkuutensa minuunkin.

9. Ole nöyrä ja luo menestyksesi aina uudelleen.

Nöyryys on parhaimpia piirteitäni. Monet tuttavani ovat sanoneet minusta, etten pidä itsestäni meteliä. Koenkin, että minun ei tarvitse menestykselläni todistella kellekään muulle mitään, vaan onnistumisillani rikastutan vain itseäni. Toki haluan jakaa oppejani ja inspiroida muitakin, mutta harvoin onnistumiseni nostattavat niin sanotusti kusta päähäni ja sitä kautta saa minua pönkittämään muita, vaan käytän onnistumisten aiheuttaman energian siihen, että lähden uudella vaihteella kohti uutta menestystä.

10. Kunnioita  kanssaihmisiä  ja  hyödynnä  Tiimiakatemian  sisältä  löytyvä  kokemus  ja  tieto,  jottei  pyörää  tarvitse  keksiä  uudelleen.

Mielestäni akatemia on täynnä ihan mielettömiä tyyppejä. Osaamista löytyy laidasta laitaan ja aina on joku, joka haluaa auttaa. Liian harvoin kuitenkaan hyödynnän tätä huikeaa ihmiskapasiteettia yhteisömme sisältä. Pyydän helposti apua lähimmiltä ystäviltäni tai tiimini sisältä, vaikka akatemialla olisi noin 110 muutakin, keltä pyytää apua. Alkuun tähän toki vaikutti sekin, kun kaikki olivat vielä niin tuntemattomia, ja koronan vuoksi naamoja ei tullut edes tutuksi paikan päällä. Koen nyt jo kuitenkin, että on ollut helpompi nykäistä jotakuta hihasta, kun olemme kaikki saman katon alla paikan päällä.

Monen ohjeen kohdalla koin, että kehitettävää on. Onneksi myös löytyi kohtia, jotka koen, että tähänastisen toimintani perusteella olen voinut allekirjoittaa, ja tietysti aion jatkaa samaa rataa. Uskon, että parin vuoden päästä olen tiimiyrittäjänä kehittynyt jo paljon pidemmälle, ja osaan päivittäisessä toiminnassani omaksua vielä paremmin näitä ohjeita.


Nimenomaisia arvoja tiimiakatemian Johtavista ajatuksista taas löytyy viisi kappaletta.

Ensimmäisenä on ihmissuhteet. Olemme Tiimiakatemialla suuri joukko ihmisiä, joilla on myös omat henkilökohtaiset ihmissuhteensa. Lisäksi pyrimme tietysti luomaan verkostoja ja asiakassuhteita. Jokaista ihmissuhdetta tulee mielestäni kunnioittaa, sekä hyödyntää. Oppimismallimme on tietysti hyvin ihmiskeskeistä, ja meidän tuleekin kunnioittaa toisiamme yksilöinä ja rakentaa vankkaa luottamuspohjaa. Ihmiskeskeisen oppimisen vuoksi tunneälyn ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on tärkeää.

Toisena arvona on tiimiyrittäjyys. Se kytkeytyy tietysti edelliseen ihmissuhteet- kohtaan, mutta koen tiimiyrittäjyytemme erityisesti liiketoiminnallisesta sekä oppimisen näkökulmasta. Olemme joukko yksilöitä, jotka ovat kuitenkin täällä toisiaan varten rohkaisemassa ja jakamassa tietoa, saadaksemme aikaan parasta mahdollista liiketoimintaa. Ketään ei tulisi tiimiyrityksessä jättää yksin, emmehän silloin olisi tiimiyritys.

Kolmas arvo on rohkeat kokeilut ja uuden synnyttäminen. Mielestäni on mahtavaa, miten alusta asti meille on korostettu rajojen rikkomisen ja boksin ulkopuolelle ajattelun voimaa. Vaikka rohkeat kokeilut saattavat jännittääkin, usein ne antavat parasta oppia ja mielettömiä kokemuksia – niin onnistumisten, kuin epäonnistumistenkin kautta. Maailma on täynnä vielä vaikka mitä huikeita ideoita ja ratkaisuja ongelmiin, joita kukaan ei vain vielä ole keksinyt. Luovuuden käyttämiselle ei siis ole syytä asettaa käyttörajaa.

Neljäntenä on tekemällä oppiminen. Oppimismallimme hyvin kiteytettynä. Vaikka koenkin omaavani myös tietynlaista kyvykkyyttä ihan perus ”pänttäämiseen”, pidän tärkeänä, että asioita myös tehdään, eikä aina vain mietitä, että miten tehtäisiin, JOS tehtäisiin. Olen aina ollut parhaimmillani suunnitteluvaiheissa ja tykkään käyttää suunnitteluun aikaan, mutta sitten kun asioita pitäisi alkaa tapahtumaan, saattaa minulla jarrut lyödä päälle. Onneksi täällä olen oppinut aikaansaamisen ja tekemisen merkityksestä. Kävin asiakaskäynnillä erään vaatefirman yksinyrittäjän puheilla, ja hän sanoi hyvin, että jos suunnittelet liikeideasi täysin valmiiksi ennen toteutusta, on ideasi jo vanhentunut. Joskus onkin parasta vain lähteä rohkeasti kokeilemaan ja tekemään, vaikkei olisikaan täysin varma, mitä ylipäänsä on lähdössä tekemään. Siten usein saa parasta oppia.

Viidentenä arvona on matkustaminen. Moni tietää jo tiimiakatemialle hakiessaan, miten esimerkiksi Learning Circuksilla sekä maailmanympärysmatkoilla pääsee yhteisön tai tiimin kanssa näkemään maailmaa. Olen mukana akatemian kansainvälisyystiimissä, ja haluammekin kasvattaa akatemian kv-toimintaa vielä laajemmalle alueelle, etenkin näin koronan kurittamien kuukausien jälkeen. Mielestäni on tärkeää osata katsoa kauas ja heittäytyä muidenkin kulttuurien ja toimintamallien, kuin niiden kaikista läheisimpien, saappaisiin. Matkustaminen rikastuttaa niin kokemusten, kuin oppienkin määrää. Matkustamisella tarkoitetaan myös henkistä matkustamista, eikä vain fyysistä. Kun antaa mielikuvitukselle vallan, voi päästä mitä mielenkiintoisimpiin paikkoihin.


Arvoja johdattelee niitä täydentävät periaatteet. Meillä on yksilöt ja niiden vastuu, ja kun jokainen yksilö vaalii omaa toimintaansa mahdollisimman hyväksi, meillä onkin näistä yksilöistä koostuva superjoukko, joka pystyy mihin vain. Olemme pyrkineet useammin osoittamaan toisillemme sen, miten ansaitsemme paikkamme tiimissä. Halu tehdä ja kehittyä yhdessä pitää näkyä jokaisen individuaalin päivittäisessä toiminnassa. Meillä tulee olla toimintaa ja konkreettisia tekoja, joilla liiketoimintaa yhdessä vaalimme, emmekä jätä asioita vain puheen tasolle. ”Haluatko kuulla puheita vai nähdä tekoja?” Tiimiakatemialla valinta on selkeä.

Meidän periaatteissamme näkyy myös oppiminen. Emme ole täysin valmiita yrittäjiä, emmekä koskaan tule olemaankaan. Opimme virheistä, opimme onnistumisista. Kumpikin oppiminen on yhtä tärkeää. Oppimisen tulee olla elinikäistä, ja meidän tulee jakaa sitä myös toisillemme, sillä joskus paras tapa oppia, on opettaa itse. Tiedon virtaus onkin tärkeää kaltaisessamme yhteisössä, sillä miksi emme hyödyntäisi yli sadan ihmisen tiedon määrää ja omaksuisi oppia toisiltamme? Kun toimintamme on onnistunutta ja luomme huippuprojekteja ja toimintamalleja, voimme jättää kunnianarvoisen perinnön yhteisöömme tuleville tiimiyrittäjille. Tiimiakatemialla pyöriikin monta perintöprojektia, joita alamme pikkuhiljaa saada harteillemme, sekä olemme tietty saaneet vanhemmilta tiimiyrittäjiltä kullanarvoisia oppeja ja vinkkejä, sekä tapoja, jotka kuuluvat oppimisyhteisömme kulttuuriin päivittäin.

Vaikka liiallisten toimintaohjeiden luominen ei ole mielestäni hyvästä, on Tiimiakatemian Johtavat ajatukset loistava, tiivis paketti ohjenuoria, joiden avulla voimme kehittyä yhä paremmiksi ja paremmiksi tiimiyrittäjiksi. Johtavista ajatuksista huomaa, että ne on kehitetty meitä varten, jotta juuri me voisimme joka päivä vaalia akatemian kulttuuria samalla toimivaa liiketoimintaa harjoittaen. Johtavien ajatusten ohjeet, arvot ja periaatteet omaavat hyvin samoja asioita toistensa kanssa, ja niistä huomaakin, että ne täydentävät hyvin toisiaan.

Olen itse ihminen, joka toimii vahvasti omien moraalisten kysymysten ja arvojen äärellä, ja nautinkin siitä, kun niin muut ihmiset, kuin myös akatemian kaltaiset yhteisöt toimivat itse samalla tavalla. Omia arvoja sekä periaatteita onkin hyvä aika ajoin pysähtyä pohtimaan ja määrittelemään, ja antaa niiden kehittyä oman kasvamisenkin myötä.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti