Johda Tunteita

Kirjoittaja: Jesse Takala

15 syyskuun, 2021

Lähdeteos: Johda Tunteita

Lähdeteoksen kirjoittaja: Camilla Tuominen

Teoriapisteet: 2

Camilla Tuominen – Johda Tunteita, Menesty työelämässä

Kuuntelin Camilla Tuomisen kirjan Johda tunteita – Menesty työelämässä. Kirjassa avattiin sitä, kuinka paljon tunteet vaikuttavat toimintaamme. Vaikka työelämää yleisesti pidetään ehkä hieman tunteettomampana, niin kyllä tunteet silti vaikuttavat siellä hyvin vahvasti. Toimivassa työtiimissä tunteet käsitellään ja niistä voidaan puhua. Ennen akatemialle tuloa en olisi voinut kuvitella kuinka paljon tuntemuksista voidaan puhua (työ)tiimissä. Olenkin puhunut tunteista enemmän kuin koskaan, eli en juuri lainkaan. Itse pidän tunteita hyvin toissijaisena asiana työelämässä. On TÄYSIN eri asia ymmärtää tunteita ja hyödyntää niitä esimerkiksi myyntitilanteessa. Kirja siis hieman oli ristiriidassa aikaisempien mielipiteitten kanssa, joita se kyllä hieman avasi ja muutti.

Yksi suurimmista asioista mitä kirjassa käsiteltiin, oli luottamus. Sen tärkeys työporukan sisällä on todella suuri. Ilman sitä ei voida olla täysin omia itsejään ja antaa täyttä panosta työlle. Kun tulet töihin todella tärkeää on myös, että voit näyttää tuntemuksesi ja luottaa, että voit olla sinä päivänä juuri sellainen kuin olet, tietysti muita vahingoittamatta tai muiden päivää pilaamatta. En koe täysin, että meidän tiimissämme olisi luottamusta. Siis tiimin jäsenten kesken voi olla luottamusta toisiin, mutta yleistä luottamusta ei ole. En voi sanoa, että koko tiimin kesken sovittu asia tulee kaikilta tehtyä. Myös en usko, että kaikki voi avautua aivan täysin asioistaan koko tiimin kesken, itse en koe, että sellainen olisi tarpeellista, mutta jos niin haluaa se tulisi olla turvallista tehdä.

En osaa sanoa mikä olisi ratkaisu tähän, eikä kirjakaan sitä sen enempää avannut. Olen keskustellutkin asiasta muutaman tiimiläisen kanssa, että kuinka luottamusta kasvatettaisiin. Minun mielestäni sen eteen vain ei voi tehdä töitä. Sitä joko luottaa tai ei luota. Olen innoissani kuullessani tähän vastauksen.

Täysin samaa mieltä olin kirjan sisällössä siihen, että tunteet pitää osata tunnistaa ja niitä pitää ymmärtää, tämä on eri asia kuin kertoa muille miltä tuntuu. Esimerkiksi omalla kohdalla vaikken näytä ulospäin tunteitani, kuitenkin tunnistan ne ja osaisin puhua niistä tarvittaessa. Tunteita ei kannata kieltää.

En nähnyt tätä kirjaa suurempaan organisaatioon toimivana, lähinnä tiimityöskentelyä tiiviisti harjoittaviin työryhmiin, joissa jatkuva kontakti muitten kanssa on suuri osa työskentelyä. Kirja taisteli välillä hieman arvojani vastaan, mutta se teki siitä vain mielenkiintoisemman. Kirjan lopussa oli myös konkreettiset 50 ohjetta tunteitten johtamiseen, joissa oli hyvin tiivistetty kirjan sisältö ja opit.

You May Also Like…

Uteliaisuuden taito

Utelijaisuuden taito kirja käsitteli erilaisia mielen malleja ja oppimisen johtavaa utelijaisuutta. Uteliaisuutta voi...

0 kommenttia

Lähetä kommentti