Brändi liiketoiminnan selkärankana

Kirjoittaja: Väinö Lehtimäki

3 lokakuun, 2022

Lähdeteos: Intohimona brändit

Lähdeteoksen kirjoittaja: Marina Vahtola

Teoriapisteet: 3

Brändi. Tuo sana tuo varmasti monelle mieleen niin kuin myös itselleni aikaisemmin yrityksen visuaalisen ilmeen ja sen mitä se viestii ulospäin mainoksissaan tai nettisivuillaan. Todellisuudessa brändi on osana lähes kaikkea yritysten toimintaa ja on ratkaisevassa asemassa liiketoiminnan kannattavuudessa. Toimiva brändi, jota pyritään kehittämään jatkuvasti ja joka on luotettava sekä vastuullinen kantaa yrityksen pitkälle Suomessa niin kuin myös kansainvälisillä markkinoilla. Brändi on yrityksen kulmakivi. Tätä aihetta käsittelee kirja Intohimona Brändit, Marina Vahtola.

Brändi on kaikkea, jota asiakas kokee yrityksen kanssa asioidessa. Minkälainen henkilökunta ja asiakaspalvelu yrityksessä on, miten nopeasti yritys hoitaa asiat, mitä mieltä muut yrityksen kanssa toimineet ovat yrityksestä mieltä, onko yritys vastuullinen ja miten se näkyy, kuunteleeko yritys asiakasta? Nämä kaikki asiat vaikuttavat kokonaisuudessa asiakkaan kokemukseen yrityksestä ja brändi rakentuu asiakkaan mieleen. Jokaisen yrityksen on otettava paljon asioita huomioon toiminnassaan, sillä lähes kaikki asiat, joita yritys tekee, heijastuu jollain tavalla brändiin, joka näkyy asiakkaalle. Ihmiset tekevät usein päätöksiä turvallisesti ja nimenomaan kokemuksien perusteella, joten on äärimmäisen tärkeää, että asiakaskokemus on kaikin puolin hyvä ja mieleen jäävä. Luotettavuutta ja vastuullisuutta on viestittävä oikeanlaisella toiminnalla ja sitä kautta asiakas kokee yrityksen sellaiseksi, että haluaa asioida sen parissa myös jatkossa. Yritys, joka pystyy tällaisella toiminnalla saamaan pitkäkestoisia asiakkaita ja kehittämään jatkuvasti brändiään ja myös kuuntelemaan asiakasta tulee menestymään kansainvälisillä markkinoilla.  

Kirjan tavoitteena on tuoda esille uusia näkökulmia ja toimintatapoja suomalaisille yrityksille, joiden brändi ei ole kovinkaan vahva tai joiden brändi vaatii ehostusta tulevaisuudessa. Ideana on myös herättää ajatuksia siitä mitä tehokas markkinointi todella on ja miksi sitä kannattaisi tehdä ja miksi siihen kannattaisi keskittyä. Suomessa monet yritykset eivät osaa ottaa brändiänsä tarpeeksi vakavasti, jonka takia kansainvälistyminen ja niillä markkinoilla menestyminen on ollut haasteellista. Toisin, kuten muissa pohjoismaissa, kuten Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Näissä maissa on tajuttu brändin tärkeys ja sen vaikutus koko liiketoimintaan, ja sitä kautta onkin syntynyt useita menestyviä yrityksiä, jotka ovat vallanneet kansainväliset markkinat, esimerkiksi H&M, josta kirjassa puhutaankin paljon. Asia, jota painotetaan paljon, on asiakaslähtöisyys markkinoinnissa. Yksi tärkeimpiä tehtäviä brändin rakentamisessa on asiakkaan tarkka kuuntelu ja sitä kautta päätöksen teko. Kukapa paremmin tietäisi mitä asiakas haluaa yritykseltä, kuin asiakas itse. Jos ajattelen omalta kohdalta asiointia jossain yrityksessä, totta kai haluan, että toiminta on minua kohtaan sellaista, jonka itse parhaaksi näen. Yritysten olisi siis tarkastella omaa toimintaa ja miettiä onko se asiakaslähtöistä. Paras tapa on kysyä suoraan asiakkailta, mitä he haluavat toiminnalta ja mikä heille olisi parasta. Yritys, joka pystyy miellyttämään asiakkaita juuri oikealla tavalla, on todennäköisesti se, joka tulee peittoamaan kilpailijat. On kylmä fakta, että ihminen on itsekäs olento ja tämän takia yritysten on taivuttava asiakkaan mielen mukaisesti eikä toisinpäin. Asiakkaan valinta on usein se yritys, joka pystyy häntä kokonaisvaltaisesti miellyttämään ja toimii niin kuin asiakas itse parhaaksi näkee.

Kun brändiä rakennetaan ja siinä onnistutaan hyvin, on asiakasvirta todennäköisesti taattu ainakin joksikin aikaa. Sitten tuleekin vaikein vaihe, jolloin ei voi jäädä paikalleen. Markkina eri aloilla kehittyy jatkuvasti ja sekä asiakkaiden mieltymykset ja tarpeet vaihtelevat tiuhaan tahtiin. Yrityksen on pysyttävä jatkuvasti asiakaslähtöisenä ja sillä on oltava selkeä tietämys markkinasta ja siitä missä mennään milloinkin. Jos brändiä ja toimintaa ei kehitetä jatkuvasti alkavat kilpailijat jossain vaiheessa mennä ohi. Tämä ei tarkoita sitä, että koko ajan pitäisi saada yrityksen suhteen aikaan uusia innovaatioita, mutta tärkeimpänä on se, että ottaa selvää mitkä ovat yrityksen kompastuskivet ja missä olisi selkeästi parannettavan varaa. Myös valmiiksi hyviä asioita on tärkeä pyrkiä jatkuvasti kehittämään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kun toimintaa parannetaan jatkuvasti eri tavoin, pysyy brändi hohdokkaampana myös asiakkaan silmissä, eikä yritys pääse niin sanotusti vanhenemaan.

Asenne on perinteinen aihe bisneksessä, jota käsitellä, mutta siitä huolimatta erittäin tärkeä ja ohjaa meitä todella paljon elämässä. Marina Vahtola puhuu kirjassaan motostaan, eli ”Rima korkealla”. Hän haluaa tuoda esille sen tosiasian, kuinka iso merkitys tavoitteillamme ja asenteellamme on elämässä. Mikäli haluat saavuttaa jotain suurta ja viedä muun muassa omaa liiketoimintaa eteenpäin, on tällöin tavoitteiden oltava korkealla. Itsellä tuli tästä mieleen tuttu ohje työelämästä, jonka esimieheltäni sain. Mieluummin tavoittelee jotain surrealistista ja pääsee työskentelyssään hyvin lähelle tavoitteita, kun taas ottaa jonkun helpon tavoitteen päivään ja sen jälkeen onkin helppo lopettaa puurtaminen, kun tavoite on saavutettu. Kun riman pitää tarpeeksi korkealla elämässä, niin tavoitteellinen työskentely ohjaa hyviin onnistumisiin. Mikäli jotain suurta halutaan saavuttaa, on tavoitteiden pakko olla korkealla. Tavoitteellisuus ja asenne ohjaa meitä lähes täysin tuloksellisesti. Voimme usein itse päättää mitä tulemme saamaan aikaan, kun vain olemme tosissaan asian kanssa. Tietenkään korkeat tavoitteet eivät ole aina helppo asettaa, koska monet saattavat pelätä sitä, että tavoitteisiin ei päästäkään. Tällöin peliin asuukin rohkeus, jota todellakin tarvitsee liike-elämässä. Rohkeus antaa uskalluksen pistää tavoitteet korkealle ja rakentaa tarkan suunnitelman tavoitteita varten. Rohkeuden, kun osaa pitää sopivalla tasolla ja osaa käyttää sitä oikeissa paikoissa, on siitä mielettömän paljon hyötyä pitkällä tähtäimellä.

Jos menestyvä brändi ja toimiva liiketoiminnallinen konsepti halutaan rakentaa, on hyvä myös ajatella sitä, olisiko asiantuntijoista apua. Kirjassa painotetaan todella paljon sitä, että on tosi tärkeää saada yrityksen hallitukseen alan asiantuntijoita esimerkiksi markkinoinnin ja hallinnollisten asioiden sekä organisoinnin parista. Etenkin suomalaisissa yrityksissä tätä ei osata aina ottaa huomioon, vaan mennään perinteisellä suomalaisella asenteella ja ajatellaan, että apua ei tarvita. Suomalaiset yritykset, jotka nykyään ovat menestyneitä kansainvälisillä markkinoilla, kuten esimerkiksi Papu Design Oy. Yritys oli aluksi pariskunnan pyörittämä yritys, jonka toiminta oli kylläkin vastuullista ja hyvää, mutta mahdollisuudet niillä resursseilla ja osaamisella rakentaa kansainvälisesti menestyvä brändi olivat suhteellisen pienet. Yrityksen perustajat, eli Vauhkoset ottivat kuitenkin asioista koppia ja päättivät pyytää hallitukseen kirjan kirjoittajaa Marina Vahtolaa. Vahtolalla on niin vankka kokemus kansainvälisesti brändäyksestä, sekä yritysten hallinnoimisesta, että jo lyhyessä ajassa Papu Design Oy:stä saatiin tunnettu ja toimiva brändi ulkomaille. Kun yrityksen resurssit saavuttavat tietyn pisteen, josta on enää vaikeaa edetä, on tärkeää ottaa askelia eteenpäin ja hyödyntää ammattilaisia.

Asioita, joita aion viedä käytäntöön kirjan osalta, on muutamia. Tulevaisuudessa kun alan rakentamaan yritykselleni brändiä ja kehittämään asiakaskokemusta, pyrin tekemään sen aina asiakaslähtöisesti. Jatkuvasti kuunnella sitä mikä olisi asiakkaille parasta ja jos mietin miten jotkin asiat olisi hyvä hoitaa, niin pyrin kaikin keinon kuuntelemaan aina asiakasta. Yksi hyvä tapa olisi panostaa asiakastyytyväisyyskyselyihin ja ottaa selvää mitä toimintatapoja ja muutoksia asiakkaat toivovat yritykseltä. Mitkä asiat toimivat hyvin ja mitä haluaisi lisää tai kehitettävää. Tästä, kun pitäisi kiinni olisivat varmasti suurin osa muutoksista tehty oikeaan suuntaan ja lisäisivät asiakaskokemuksen tyytyväisyystasoa. Tätä kautta vakiintuneita asiakkaita on myös helpompi saada, ja ne jos jotkin kantavat pitkälle.

Brändin rakentamisesta tulleet opit luottamukseen liittyen haluan myös viedä ehdottomasti käytäntöön. Kuinka rakentaa luotettava brändi? Luotettava brändi syntyy toimivista tuotteista tai palveluista, aikataulullisesta täsmällisyydestä ja muun muassa luotettavasta yhteisöstä, eli tiimistä yrityksen sisällä. Luottamus on kaiken liiketoiminnan perusasioita, jonka täytyy olla kunnossa, jos haluaa menestyä. Vahva ja aito luottamus rakennetaan hyvien tekojen ja pitkänaikaisen toiminnan avulla. Aluksi tärkeintä on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että luottamus itseen ja omaan tekemiseen on kunnossa. Vasta, kun luottaa itseensä ja toimintaansa on mahdollista saada yhteisön tai toisen henkilön luottamus ja antaa myös luottamusta toisille. Jos halutaan luottaa yrityksessä toimivaan tiimiin, on henkilökohtainenkin elämä oltava kunnossa. Luottamus perheeseen, ystäviin ja läheisiin on äärimmäisen tärkeää kokonaishyvinvoinnin kannalta. Se, että luottamusta löytyy myös töiden ulkopuolelta vaikuttaa merkittävästi itsetuntoon. Luottamus on rakennettava hyväksi esimiehen, kollegoiden ja yhteistyökumppanien välillä. Kun koko työryhmän ja kumppanien kanssa luottamus on kunnossa, se ohjaa suoraan tuloksellisempaan toimintaan ja lisää työn viihtyisyyttä ja työhyvinvointia. Kun yrityksessä on luotettavaa viestintää ja markkinointia se lisää yrityksen asiakasuskollisuutta ja parantaa luottamusta asiakkaan ja yrityksen välillä. Kun asiakas pystyy luottamaan siihen, että markkinoinnissa luvatut asiat toteutuvat myös käytännössä, on tämä suuri etulyöntiasema ja menestymisen edellytys. Myös vastuullinen toiminta yrityksessä määrää hyvin paljon sitä onko brändi luotettava. Kun yritys pyrkii monella tapaa toimimaan aidosti vastuullisesti ja näyttää sen myös ulospäin, on tämä parasta markkinointia mitä voi asiakkaalle välittää. Vastuullinen toiminta tuo monille ihmisille lisäarvoa ja rakentaa automaattisesti luottamusta paremmaksi, kun tietää, että yrityksellä on eettisesti ja moraalisesti asiat hyvällä mallilla. Myös yrityksen on todella tärkeä luottaa asiakkaisiin. Kun yritys luottaa asiakkaisiin, silloin se myös usein tekee asioita sen eteen, jotta asiakkaat olisivat tyytyväisempiä. Yrityksen ja asiakkaiden välinen suhde on oltava vahva, jos halutaan rakentaa toimivaa ja pitkäkestoista brändiä ja liiketoimintaa. Luottamukseen liittyvät asiat aion viedä käytäntöön askel askeleelta. Se ei ole helppo prosessi ja se varmasti tulee viemään paljon aikaa, mutta keinot, joilla saan ainakin edistettyä prosessia, on aito kiinnostus asiakkaaseen. Annan asiakkaalle mahdollisuuden tuoda esille kehityskohteita ja parannettavia asioita yrityksen toiminnassa. Myös tuotteiden ja palveluiden välittämisessä pitää olla aina erittäin täsmällinen, sillä tämä lisää luottamusta asiakkaassa, kun hän saa sitä mitä on luvattu ja silloin kun on luvattu. Myös vastuullinen on helppo, mutta tärkeä viedä käytäntöön. Tavoitteena on, että yrityksen tuotteet ovat valmistettu eettisesti ja kestävää kehitystä suosien. Ilmastoa ajatteleva toiminta ja moraaliset arvot viestivät hyvää kuvaa asiakkaalle. Näihin asioihin aion tulevaisuudessa etenkin kiinnittää huomiota, koska tässä maailman tilanteessa ne korostuvat entisestään ja asiakkaat todella tarkastelevat, kuinka vastuullinen toimija yritys on.

Intohimona brändit olivat kirjana opettavainen. Siinä käytiin ison yritystoiminnan tärkeitä asioita läpi ja avattiin todella monipuolisesti brändin merkitystä liiketoimintaan. Oli myös paljon asioita kirjassa, joita en ole aikaisemmin osannut ajatella ja niitä onkin hyvää pitää mielessä ja tarkastella niiden kautta omaa yritystoimintaa tulevaisuudessa. Kirja ei ehkä ollut minulle kovin ajankohtainen, sillä sen opit painottuivat isojen yhtiöiden toimintaan ja kansainvälistymiseen. Totta kai samat asiat pätevät pienemmissäkin yrityksissä, mutta tuli opittua myös paljon asioita, jotka eivät ehkä toistaiseksi ole itselle niin oleellisia. Kuitenkin oppeja on hyvä ja tärkeä viedä tulevaisuudessa käytäntöön, mikäli haluan rakentaa isompaa liiketoimintakonseptia tulevaisuudessa. Voi olla, että harkitsen kirjan lukemista joskus uudestaan tai ainakin tarkastelen sen oppeja, kun ne tulevat enemmän itseä koskettaviksi. Kirja oli melkoinen tietopläjäys suhteellisen pieneen sivumäärään nähden. Tuli niin paljon uutta tietoa päähäni kerralla, että varmasti osa asioista jäävät toistaiseksi unholaan. Mutta pyrin kuitenkin pitämään ylhäällä paperilla tärkeimmät opit brändin rakentamisesta. Koen, että asiakaslähtöisyys oli tärkein oppi kirjasta ja siitä lukemani vertauskuvat sekä toimintatavat vaikuttivat tosiaan uskottavilta ja tehokkailta. Oli myös kiva ymmärtää brändin merkitys entistä paremmin ja herätä siihen, kuinka tärkeä osa liiketoimintaa brändi on. Tajutessani, että brändiin vaikuttaa yrityksen lähes kaikki toiminta jollain tavalla, koin saavani hyvän yleiskuvan ja myös muutamia tärkeitä tarkempia oppeja, jotka vien ehdottomasti tulevaisuudessa käytäntöön.

You May Also Like…

Tieto on valtaa

Tieto on valtaa

Mikko Hyppönen Suomen ehdottomana tietoturvaylijumalana avaa kirjassaan internetin toimintalogiikkaa, tietoturvaa ja...

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti