Viisi toiminta häiriötä tiimissä, Patric Lencioni

Kirjoittaja: Carolina Tuomikorpi

16 marraskuun, 2020

Lähdeteos: Viisi toiminta häiriötä tiimissä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Patric Lencioni

Teoriapisteet: 2

Kesän oppimateriaaliksi olimme tiimin kanssa sopineet lukea yhdessä viisi toiminta häiriötä tiimissä. Kirja selkeytti hyvin omia toiminta häiriöitä omassa tiimissä ja antoi kanssa hyvää ymmärrystä erilaisista toimintahäiriöistä tiimissä.

Kirja kertoo kuinka päähenkilö Kathryn palkataan laittamaan asiat kuntoon tiimissä, jossa teknologian alan huippu yritys oli menossa laskusuhdanteeseen johtotiimin ongelmien takia.

Tarina kertoo vaihe vaiheelta, kuinka aluksi uusi johtaja katsoo sivusta kaksiviikkoa ja seurailee kuinka johtotiimi toimii.

Lopulta tartutaan tiimin haasteisiin retriitillä, jossa opitaan niin sanotusti tuntemaan toisensa vastaamalla muutamalla henkilökohtaisilla kysymyksillä.

Kysymykset:

  • kotipaikkakunta?
  • montako lastaperheessä oli?
  • kiinnostava lapsuus ajan harrastus?
  • suurin haaste kasvuvuosina?
  • ensimmäinen työpaikka?

Retriitillä tutustumaan ensimmäiseen toimintahäiriöön luottamukseen.   Luottamuksen puute tarkoitetaan tiimissä, ettei pystytä puhumaan suoraan asioista ja tiiminjäsenet eivät ymmärrä toisiaan.

  1. Luottamuspula – Haavoittumattomuus

”Luottamus on todellisen tiimityön perusta.”

”Tiimi työ alkaa luottamuksen rakentamisella”

Miten sitten rakentaa luottamusa tiimissä?

Oma luottamus syntyy ajan kanssa, että antaa mahdollisuuden siihen. Itse rakensin kokemuksen kautta oman luottamuksen tiimiini. Ei helpoin päätös, mutta tässä ollaan ja eteenpäin mennään. Alussa vaikeata, kun laitetaan 15 tuntemattoman ihmisen kanssa samaan huoneeseen ja sanotaan, tämä on tiimisi.

Halusin mainita tämän harjoitteen tässä reflektiossa, koska sillä lisätään luottamusta:

Tiimiläisten pitää miettiä viisi minuuttia mitkä ovat kaikkein suurimmat vahvuudet ja heikkoudet tiimiyritystä kohtaan, menestymiseen ja epäonnistumiseen. Kukaan ei kertoisi pintapuoleisesti asioista vaan kaikkien pitää ylistää omaa osaamistaan, ettei vain osaaminen jäisi vaatimattomalle tasolle. Johtaja aloittaa aina, tämä lisää luottamusta.

  1. Konfliktien pelko – Keinotekoinen sopusointu

”konfliktien pelko”

Konfliktien pelosta on kyse, että voidaan puhua avoimesti, rakentavasti ilman pelkoa, että voi tuoda omat mielipiteensä esille. Jännite on tekohengitystä tiimissä, koska pelätään konflikteja. Konfliktit ovat hyviä asioita se auttaa tiimiä pääsemään eteenpäin, nopeammin kuin jännite.  Ristiriitojen puute voi olla iso ongelma tiimissä jos niitä ei ole.  Olenkin ottanut itse roolia omassa tiimissä olemalla se, kuka haastaa muita ajattelemaan. Vihataan ja rakastetaan samaan aikaan.

  1. Sitoutumisen puute – Tulkinnanvaraisuus

”sitoutumisen puute, ettei osata hyväksyä päätöksiä”

Sitoutumisella tarkoitetaan suunnitelmaa ja päätöstä, mihin kaikki tiiminjäsenet sitoutuvat. Voidaan tehdä leikki päätöksiä, jolloin kaikki eivät sitoudu päätöksiin. Tämän takia, jokaisen on saatava esittää kantansa sitoutuakseen päätökseen.

Itse koin tiimin alkuvaiheessa, etten tullut tarpeeksi kuulluksi tiimissä. Mikä johtaa pahimmillaan sitoutumisen puutteeseen.  Myönnetään, olihan sitä ilmassa.  Tästä syystä sanon mielipiteeni aina, vaikka se olisi eriävä muista. Sanon sen ääneen, koska minun on helpompi sitoutua päätökseen. Koen olevani tullut kuulluksi, vaikka päätös ei olisi aina mieluinen.

  1. Vastuunvälttely – Alhaiset laatuvaatimukset

”tilivelvollisuus”

Kun asioista päästään selvyyteen on tilivelvollisuuden aika. Mitä jokainen tekee eli otamme vastuuta muiden tekemistä ja omastamme. Emme salli niin sanottua vastuun välttelyä eli voimme vaatia niin sanotusti toisia tilille tekemisistään.  Omassa tiimissäni olemme ottaneet käytännöksi pienet solut tiimin sisällä. Missä ollaan velvollisia omista tavoitteista ja omasta edistymisestä. Olen kokenut tämän toimivaksi, koska en halua jättää hommia tekemättä! Suosittelen muille, kirjapisteet edistyvät!

  1. EGO (huomiotta jättäminen) – Aseman ja ego

”tulosten huomiotta jättäminen”

Ego eli yksilöllisen aseman pönkittäminen.  Miten tiiminä voimme jättää minä ajattelun ja päästä yhteisen hyvän ytimeen. Missä kannustus ja muiden ihmisten saavutukset olisivat juhlaa kaikille.  Koen omassa tiimissäni, että voisimme tuoda onnistumisia enemmän esille. Palkita viikoittain omassa tiimissämme onnistujan, yllättäjän, erityismaininta hyvästä työstä.  Uskon, että positiivisella ja palkitsemisella saataisiin enemmän ihmisistä irti ja tulokset olisivat parempia tiimiyrityksessä.

Hyödyt

Kirjan lukeminen on edes auttanut tiimiäni menemään suoraan keskusteluihin. Keskustelut ovat intensiivisempiä ja kiihkeitä, mutta jokaista kuunnellaan. On hienoa seurata tiimin edistymistä tiimiyrityksenä ja tiiminä.

Kun on kuukausi katsaus tiimissäni, olisi hyvä, että meillä keskusteltaisiin siitä: miten meillä menee nyt tiimiyrityksenä ja tiiminä? Tehdä kuukausi palaverin yhteydessä yksi motorola menneestä kuukaudesta. Seuranta tiimiyrityksen projekteja, onnistumisista, floppeja, oppeja ja koppeja.

Kirjassa painotetaan haittaavista käytösmalleista, mitkä voi olla tiimin menestykselle este. Olenkin ottanut omassa tiimissäni roolin, että olen se haastaja ja aion kertoa huonoista käytösmalleista tiimissä. Haluan olla se malli, että kaikista asioista voi puhua omana itsenään pelkäämättä muiden reaktioita. Ottaa aikaa vaikeiden aiheitten käsittelyyn, että päästään eteenpäin yhdessä. Näytänkin esimerkkiä omalla käytökselläni, että kaikista asioista voi puhua kohdistamatta toisen persoonaan. Asiat riitelevät eivät ihmiset. Luoda luottamuksen ringin, missä hyvä kiertää.

Hankaniemen tilan kesä projektissa ymmärsin, mitä tarkoittaa toimiva tiimi. Otetaan yhteen, niin sovitaan asiat saman tien ja mennään eteenpäin. Tämä heijastus antoi toivoa minulle toimivasta tiimistä. Suosittelinkin tätä kirjaa, jokaiselle tiimille luettavaksi!

 

Carolina Tuomikorpi

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti