Tie vaurauteen

Kirjoittaja: Lauri Puurula

21 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: Tie Vaurauteen

Lähdeteoksen kirjoittaja: James Allen, Florence Scovel Shinn, Wallace D. Wattles

Teoriapisteet: 2

Tie vaurauteen oli kirja, jonka saimme kirjapodin pitäjältä lahjana ja päätin lukea sen vaurastumisen toivossa. Kirja oli pettymys siinä mielessä, että luettuani sen taskuni eivät pursunneet euroista eikä tilini saldo kasvanut. Mitä kirja sitten antoi? Kirja muutti mentaliteettiani ajatellen vaurastumista. Vaurastuminen ei ole pelkästään ison rahasumman omistamista, vaan se on rikkautta omilla mittareilla. Kirja oli periaatteessa yhdistelmä kolmen eri kirjailijan teoksista. Joista ensimmäinen ja viimeinen teos olivat hyviä, kun taas keskimmäinen oli erittäin huono. Keskimmäinen osa oli täynnä raamatullisia ja hengellisiä viittauksia täynnä ja sen aatteet eivät oikein olleet samalla aallonpituudella minun aatteideni kanssa, joten en reflektoi keskimmäistä osaa suuresti tässä reflektiossa.

Ajatukset

Ensimmäinen osa kertoi ajatusten voimasta. Kaikki me olemme varmasti joskus kuulleet sanonnan ”voit tehdä mitä vain, kunhan vaan uskot”. Sanonta itsessään herättää minussa hieman hämmennystä. Eihän pelkkä halu tai uskomus riitä jonkun asian saamiseen, sillä pitäisihän sen eteen tehdä töitä. Tämän kirjan lukemisen jälkeen minun ajatteluni tätä sanontaa kohden muuttui, uskomus ei tietenkään pelkästään riitä, mutta se on välttämätöntä, jos haluaa saavuttaa jotain. Usko omaan juttuun tai tekemiseen on avain menestykseen. Olen tavannut monia asiakkuusvastaavia, -päälliköitä ja – johtajia, jotka ovat kaikki sanoneet, että isoin ongelma, jonka myyjä voi kohdata on se, ettei usko myymäänsä tuotteeseen tai palveluun. Voin itsekin allekirjoittaa tämän. Yksi ensimmäisistä projekteista, mitä tiimillämme oli, oli Kahwe nimisen kahvin myynti. Tuote ei ollut kovin ihmeellinen ja oma mielipiteeni siitä oli, että se on reilusti ylihinnoiteltua kahvia. Oli vaikea myydä tuotetta, jota en olisi missään nimessä itse ostanut. En tehnyt yhtään puhelinkauppaa tuotteella, sillä en pystynyt mainostamaan sen olemattomia ”hyviä puolia”.

Usko omaan tekemiseen luo vaurautta. Mielestäni itseluottamus ja itsevarmuus ovat oikeaa vaurautta. Se, että pystyy yrittämään ilman pelkoa ja tarttumaan uusiin asioihin heti itsevarmalla otteella on mielestäni kaikista arvokkainta. Olen itse elämäni aikana paininut näiden asioiden kanssa. Tuntuu, että kasvessani ympäristöni ei ole tukenut yrittämistä ja uusien asioiden kokeilemista, vaan pikemminkin toiminut päinvastaisena ehkä jopa itseluottamusta romuttavana. Itseluottamukseni ja itsevarmuuteni on aina ollut isoin haasteeni, mutta tuntuu, että olen viimevuosina löytänyt itseluottamustani ja nyt Tiimiakatemian aikana se on vahvistunut huimasti. Se että uskon, että voin olla itsevarma ja itseluottavainen ihminen, joka on varma tekemisestään, on mahdollistanut tämän kasvun, eli usko itseeni on aloittanut henkisen vaurastumiseni. Ehkä sanonnassa onkin jotain perää ”voit tehdä mitä vain, kunhan vaan uskot”.

Rikastumisen tiede

Kirjan kolmannessa osassa puhuttiin vaurastumisesta tieteenlajina ”rikastumisen tieteenä”. Ensinnäkin rikastumiseen on monta eri tapaa, jos yksi keino ei toimi sinulle se ei tarkoita, etteikö mikään toimisi. Jokin ala voi olla täysin pois suljettu, mutta toinen on sinulle varmasti auki. Rikastuminen ei tule hetkessä vaan tietyllä tavalla toimimisesta. Tietyllä tavalla toimiminen on teoria esitetty kirjassa, jonka mukaan rikastuminen tulee yksinkertaisesti vain tietyllä tavalla toimimisesta. Esimerkiksi tietty tapa voi olla esim. tietyn osan sijoittaminen palkastasi, joka kuukausi. Toinen ihminen samassa työssä voi jättää sijoittamatta ja hän jää rikastumatta. Rikastuminen ei siis ole ura riippuvaista, toinen voi rikastua, vaikka tekisi juuri samaa työtä, juuri samassa kaupungissa ja vieläpä juuri samalla ajalla. Jos rikastuminen on vain tavoista kiinni, voisimme kaikki olla rikkaita. Meidän täytyy siis vain tunnistaa ne tavat, jotka toimivat juuri meille. Tähän liittyy henkinen puolikin, itsevarmuus ja itseluottamus, jotta löytää omat tavat menestyä pitää eri tapoja kokeilla. Kun löytää oman tavan on helppo rakentaa suunnitelmaa vaurauden saavuttamiseen.

Yhteenveto

Jotta vaurastuu pitää ymmärtää kolme asiaa. Ensiksi sinun pitää uskoa, että pystyt saavuttamaan rikkauden. Toiseksi sinun täytyy muodostaa ihan ensin mielikuva siitä, mitä vauraus sinulle on ja miltä se näyttäisi. Kolmanneksi tarvitaan toimeenpanon voimaa. Rikastuminen on täysin kiinni sinusta itsestäsi, mitään ei tapahdu, jos et tee sen eteen mitään.

Nämä menetelmät toimivat ihmisille, joiden halu rikastua on voimakkaampi, kuin heidän henkinen laiskuutensa ja mukavuuden haluisuus. Kirjan pääviesti on, että kuka vain voi rikastua, vaikka yhteiskunta tai lähtökohdat ovat vastaan, on olemassa keinot, joilla rikastua, kunhan vain tietää ja uskoo siihen mitä haluaa, jonka jälkeen suunnittelee sen ja viimeisenä tekee sen.

You May Also Like…

Tieto on valtaa

Tieto on valtaa

Mikko Hyppönen Suomen ehdottomana tietoturvaylijumalana avaa kirjassaan internetin toimintalogiikkaa, tietoturvaa ja...

Päivässä on tunti liian vähän

Päivässä on tunti liian vähän

Jotkut ovat introvertteja, jotkut ekstroverttejä. Jotkut pitkiä pitkiä, toiset pätkiä. Jotkut joutuvat etsimään unen...

Ole tänään elossa

Mitä tarkoitusta varten minä olen elossa? Noin 24 vuotta sitten kaksi toisiaan rakastavaa ihmistä päätti harrastaa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti