Kriisiviestintä Reflektio

Kirjoittaja: Oona Korhonen

11 tammikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Olimme Tiimiakatemialla kriisiviestinnän/konfliktinhallinnan koulutuksessa, jonka meille piti Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijat. Kriisiviestintä sattui juuri treenien kohdalle, joten päätimme mennä koko tiiminä koulutukseen, olemmehan sitoutuneet osallistumaan tiimiakatemian yhteisiin tapahtumiin.

 

Koulutuksen alussa meidän tuli määritellä konflikti yhdellä sanalla. Vastauksia tuli laidasta laitaan, vaihdellen positiivisesta mahdollisuudesta negatiiviseksi riidaksi. Koulutuksen pitäjät olivat nostaneet konfliktista tällaisen määritelmän: ”Konflikti syntyy, kun kahden tai useamman osapuolen tavoitteet, toimintatavat tai arvot ovat ristiriidassa keskenään, jolloin toisen osapuolen toiminta koetaan häiritsevänä.”  Kyllähän meille kaikille on konfliktit tuttuja, ja varsinkin tiiminä niitä tulee pakostikin vastaan. Itsellä on käynyt mielessä, että meille on tiimin sisällä ehkä pienenmoista konfliktin välttelyä havaittavissa, ja olemme tiiminä puhuneet, että osa asioista tupataan lakaisemaan maton alle pois tieltä. Konfliktit on kuitenkin tärkeä käydä läpi, sillä mitä jos vaikka tiimissä tavoitteet ja toimintatavat ovat ristiriidassa keskenään, mutta sitä ei tuoda esiin? Koulutuksessa meille opetettiin, että konfliktinhallinta on tärkeää, sillä konfliktit ovat välttämättömiä, Konfliktinhallinta on mahdollisuus avoimelle ja kehittävälle keskustelulle ja hallitsematon konflikti voi johtaa negatiivisiin tunteisiin ja huonoon vuorovaikutukseen.

 

No, kuinka konflikteja hallitaan? Tärkeää konfliktin läpikäymisessä on neljä koota:

 

Kuuntele

Kysy

Kunnioita

Kerro

 

Tämä jäi ehdottomasti parhaiten mieleen koulutuksesta: Muutaman kerran vuorovaikutustilanteissa ne on hiipinyt mieleeni, ja olen miettinyt mikä koo puuttuu, ja onko käynnissä oleva tilanne paras tapa saavuttaa yhteisymmärrys. Kuuntelu on tärkeää, koska sitä kautta ymmärtää toisen näkökulmaa, ja näin parempi kokonaiskuva asiasta. Jos et täysin ymmärrä toista, kysy! Kunnioitus on ehdottoman tärkeää konfliktitilanteissa, sillä jos se puutuu, on vaikea saapua yhteisymmärrykseen. Onko se oma kanta sittenkään se ainoa oikea, vai voisiko muilla olla myös hyviä pointteja?

 

Koulutus oli oikein mukava ja hyvin pidetty. Aihekin oli tärkeä, vaikka osaksi aika itsestään selvää. Hirveästi uutta informaatiota ei siis tullut, mutta kriisiviestintä ja konfliktinhallinnan keinoja on aina hyvä kerrata.

 

 

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti