Kehitä kokeillen

Kirjoittaja: Pavel Popov

10 toukokuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Kehitä kokeillen

 

Johdanto

 

Kirjassa Kehitä kokeillen : organisaation käsikirja, käsitellään sitä miten yritykset voivat luoda omasta yrityksestä aidosti innovatiivisen. Kirjassa painotetaan ja rohkaistaan tekemään kokeiluja, sillä juuri rohkeiden kokeilujen avulla yritykset luovat innovaatioita.

 

Musti ja Mirri

 

Musti ja Mirri tapausta lukiessa päähän pälkähti ajatus Applesta. Apple on tunnettu omista uusista innovaatioista, sekä jatkuvasta uusien tuotteiden ideoinneista. Vaikka Applella luodaan monia toinen toistaan mielenkiintoisia ideoita, Apple kuitenkin sanoo, että he sanovat monille hyville ideoille ei päivittäin ja valitsevat vain kaikista parhaimmat ja toteutuskelpoisimmat ideat. Ajatellen meidän Osuuskuntaa niin meillä olisi todellakin tarvetta laajemmalle ideoinnille. Olemme luoneet monia erilaisia palvelu ja tuote ideoita, mutta Applen esimerkkiä, sekä kirjan vinkkiä noudattaen, meidän pitäisi pitää ideointituokioita viikoittain. Me kyllä pyöritimme pariin otteeseen ideariihiä, mutta näin Korona aikaan se on jäänyt vähemmälle. Itse koen, että varsinkin näin epätavallisena aikana meidän Osuuskunnan on hyvä miettiä ja kehitellä uusia palvelu ja tuote ideoita viikoittain. Palvelujen- ja tuotteiden ideointi harjaannuttaisi meidän tiimin ideointitaitoja ja toisi samalla meille uusia työkaluja, joita voisimme käyttää idea synnytysten yhteydessä. Aion tuoda tämän idean ilmi minun tiimilleni.

 

Digitalisointi

 

Kirjassa mainitaankin, että perinteiset toimialat joutuvat sopeutumaan ja kohtaamaan teknologian tuomat muutokset. Korona on pakottanut hyvin monet yritykset digitalisoitumaan ja muuttamaan heidän kantaansa etätyöhön ja etätapaamisten suhteen. Paluuta ”normaaliin” ei tule olemaan. Kriisi, jossa me tässä hetkessä elämme on jo muuttanut meidän tulevaisuuden ja vanhaa tuttua ja turvallista ”normaalia” arkea ei enää ole.  Näillä sanoilla viittaan juurikin monien toimialojen pakotettuun digitalisaatioon. Uskon, että tapaamiset, kokoukset sekä muut ennen lähikontaktia tarvinneet tapahtumat tulevat edelleen olemaan suosiossa, mutta ihmiset tulevat olemaan avoimempia järjestämään ja pitämään etätapaamisia.

 

 

Innovatiivinen yritys

 

Niin kuin kirjassa mainitaan, että monet pienemmät startup yritykset ovat haastaneet suuret yritykset sillä, että he ovat omaksuneet nopeat kokeilut ja jatkuvan ideoinnin periaatteet. Meidän Osuuskunta on juurikin tällainen pieni yritys, joka vielä etsii omaa kultaista palvelua tai tuotetta, joka voisi nostaa meidät kartalle. Mielestäni meidän onkin panostettava jatkuvaan ideointiin, kun me mietimme ja ideoimme yhdessä uusia palveluita ja tuotteita tai kehitysideoita meidän jo olemassa oleville tuotteille tai palveluille, me luomme meidän yrityksestä innovatiivisen ja elävän, jatkuvassa liikkeessä olevan kokonaisuuden.

Innovatiivisen yrityksen luomiseen liittyy kuitenkin omat ainutlaatuiset ongelmansa. Innovaatio on jotakin sellaista, mitä ei ole olemassa, vaikein asia innovoinnissa on se, että miten me pystymme luomaan jotakin sellaista mitä ei ole olemassa ja jonka luomiseen ei ole olemassa oikeaa tai väärää metodia. Vastaus tähän onkin juuri kokeilut, eri metodien yhdistely ja jatkuva uuden ja vanhan yhdistely ja muokkaus. Uskon vahvasti siihen, että jos me saamme luotua meidän Osuuskunnalle kokeilemisen kulttuurin, me pystymme aidosti sanomaan ja brändäämään meidän firmaa innovatiivisena yrityksenä. Valitettavasti me emme vielä voi brändätä itseämme innovatiivisena firmana, mutta uskon, että jokainen meidän Osuuskunnan tiimiläinen on valmis tekemään kokeiluja, jotka auttaisivat meidän firmaa kehittämään omaa, innovatiivisen yrityksen brändiä.

Akatemia onkin oiva paikka kehittää omia innovoinnin taitoja, sillä jokainen Akatemian tiimi tarjoaa ainutlaatuista palvelua nimeltä idean synnytys. Idean synnytyksessä on tärkeintä ymmärtää asiakkaan ongelma ja luoda sen pohjalta ratkaisu/idea, jotta asiakkaan ongelma voitaisiin poistaa. Kirjassa on mielenkiintoinen pointti, asiakkaan on hyvä olla kehitystoiminnan prosessissa alusta asti mukana, erityisesti siinä vaiheessa kun idea on keskeneräinen. Monesti ajatellaan, että asiakasta ei kannata ottaa mukaan osaksi ideointiprosessia, sillä se antaa epäammattimaisen kuvan ideointiprosessia tekevästä yrityksestä, sillä heidän oletetaan tekevän kaikki itsenäisesti. Tämä on kuitenkin harhaluulo, asiakkaan osallistaminen ideointiprosessiin antaa asiakkaalle tunteen siitä, että häntä kuunnellaan ja hänen mielipiteitä arvostetaan aidosti.

 

Toimenpiteet

 

Tiedän jo miten meidän Osuuskunta pystyy rakentamaan innovatiivisen yrityksen brändin ja luoda kokeilemisen kulttuurin. Sehän saadaan aikaan juurikin kokeiluilla sekä jatkuvilla viikoittaisilla ideariiheillä. Jokainen synnytys ja ideariihi tuo meitä lähemmäs innovatiivista yritystä.

You May Also Like…

Kehitä kokeillen

Mihin tarvitsemme kokeiluja? Kokeiluista saamme uutta tietoa, synnytämme vaihtoehtoja ja saamme arvokkaita oppeja....

Luovuuden monet sävyt

Luova elämä, mitä se on? Äkkiseltään se kuulostaa taiteilijan elämältä. Se kuulostaa askartelijan ja maalarin elämältä...

Sinisen meren strategia

Inspiraation kirjan lukemiseen sain markkinoinnin koulutusohjelmasta. Siellä moni oli lukenut tämän ja kehui kirjaa....

0 kommenttia

Lähetä kommentti