Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja – Heikki Toivanen

Kirjoittaja: Anna-Sofia Jarva

21 joulukuun, 2020

Lähdeteos: Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja

Lähdeteoksen kirjoittaja: Heikki Toivanen

Teoriapisteet: 2

Luin kaverijohtamisen visuaalisen innostuskirjan. Visuaalisuus kyllä innosti vaihteeksi. Olen näin vuoden loppuun ehkä vähän puutunut lukemiseen niin tämä toimi tähän hetkeen hyvin. Yleisesti arvosana kirjasta täysi 5/5. Ei mitään turhaa ja täyttä asiaa, joka herätti taas paljon ajatuksia tiimin toiminnasta ja omasta toiminnasta tiimissä.

 

 

Kaverijohtamisen portaat koostuvat viidestä elementistä.

 

Maa – Johda itseäsi

 

Et voi johtaa muita, jos et osaa johtaa itseäsi.”

 

Monesti kun puhutaan johtamisesta, mietitään kuinka johtaa muita. Keskustelussa unohdetaan helposti ensimmäinen askel johtajuuteen eli itsensä johtaminen. Se koostuu monista eri osista, mutta aloin miettimään itselleni haastavinta osuutta siinä. Päämäärän löytäminen ja tavoitteiden asettaminen sekä asioiden tekeminen niiden perusteella. Koen että olen muuten melko hyvä itsensä johtamisessa ja hallitsen eri osa alueet niin, että voin johtaa muita. Ainut missä koen, että pitää kehittyä on päämäärä tietoisuus ja turhan tekemisen karsiminen. Jos minulla on projekti siinä ei ole ongelmaa olla päämäärätietoinen, mutta ehkä se oma kokonaisuuskuva mitä haluaa tehdä isona, puuttuu vielä. Olen monessa kirjassa nyt törmännyt siihen, että pitää maalata se oma päämäärä itselle ja tehdä asioita, jotka vievät sitä kohti. Tässäkin kirjassa avattiin tiimiakatemian keinoja siihen. Olen tehnyt niistä oppimissopimuksen, mutta visiomandala voisi olla testaamisen arvoinen. Koen tavallaan, että minun päämääräni ovat sellaisia, että on asioita, jotka ylittävät ne, mutta en ole vielä keksinyt niitä. Olen ehkä liian itsekriittinen tässä asiassa. Helpottaisi jos asettaisin lyhyemmän aikavälin päämääriä itselle enkä ajattelisi koko elämää yhtenä matkana. Olen vähän mietiskellyt jo ensivuotta niin voisin tähän käyttää visiomadalaa avuksi, jotta selkeyttäisin ajatukseni.

 

Vesi – Muodosta merkityksellinen tiimi

 

 

  • Orientoituminen
  • Luottamuksen rakentaminen
  • Jaetun vision kehkeyttäminen
  • Sitoutuminen
  • Käytännön tulokset
  • Kukoistus
  • Uusiutuminen

 

Tiimin kehityksen vaiheet. Aloin miettimään, että missä vaiheessa tiimimme on. Tuntuu että olemme pitkällä mutta yhtä aikaa emme etene ja jurraamme. Meillä on joissain asioissa vielä tekemistä ihan pohjan rakentamisessakin, mutta tavallaan olemme jo pitkällä. No pitkän ajatustyön jälkeen päädyin, että olemme menossa sitoutumis- vaiheessa, mutta kipuilemme sen kanssa pahasti.

 

” 4) Sitoutumisvaiheessa tiimisi todellinen luonne mitataan. Tiimistäsi alkaa muodostua todellinen tiimi. Luo visuaalinen toimintasuunnitelma yhdessä tiimisi kanssa. Tiimisi jäsenten sitoutuminen tulee tällöin esille. Tiimisi jäsenet ottavat vastuuta. Sinun ja tiimisi jäsenten osaaminen osataan käyttää hyväksi. Sinulla on rooli tiimissäsi. Tiimisi pystyy tekemään päätöksiä.”

 

Meillä on määritelty tiimisopimus, tavoitteet, tiimin päämäärä, mutta tuntuu että tiimimme ei silti ole sitoutunut. Poljemme tyhjää paikoillaan. On tilanne, kun kysytään kuka ottaa vastuun tämän asian hoitamisesta. Kukaan ei reagoi ja odotellaan. Lopulta joku aktiivisimmista vastuunottajista nostaa käden ja kukaan ei sano mitään. Viikon päästä keskustellaan siitä, että samat ihmiset ottavat aina vastuun ja heidän pitäisi olla hiljaa niissä tilanteissa. Mitä jos tiimiläiset eivät ole niin sitoutuneita, että voivat kantaa vastuuta. Oli hienoa nähdä, kun kaikki sitoutuivat. Tämä tapahtui, kun asetimme kirjapiste tavoitteen, johon kaikkien oli päästävä, että pääsemme syömään yhdessä. KAIKKI olivat vastuussa, mutta vain ja ainoastaan omasta tekemisestä. Jos kysymys olisi ollut, että kuka ottaa vastuun siitä, että pitää muut koko ajan tilivelvollisena etenemisestään en usko että moni olisi halunnut ottaa vastuuta. Jotain tähän pitäisi keksiä enkä tiedä mitä. Minun on välillä todella helppoa sanoa, että ei se ole kuin tekee koska minulle on helppoa ajatella niin. Sain tästä palautetta myös palautetreeneissä ja tässäkin huomaan ajattelevani niin. Aloin miettimään, että olisi ehkä hyvä saada joku ulkopuolinen auttamaan meitä tässä asiassa.

 

Toinen mihin pitäisi kiinnittää huomiota on jokaisen osaamisen hyödyntäminen. Jos tarvitaan visuaalista osaajaa yleensä nousee yksi tai kaksi ihmistä huulille. Olen huomannut, että meidän tiimissämme niitä on useampi. Pitäisi yrittää enemmän laajentaa ajattelua sille, kuinka laajalti ja paljon meillä on osaamista ja kuinka sitä voisi käyttää. Osaamisprofiili ei tätä oikein kertonut, mutta voisimme rakentaa vaikka oman ”työ profiilin”, jossa voitaisi miettiä näitä enemmän ja koota vaikka kaikille oma portfolio, jolla konkretisoitaisiin osaaminen.

 

 

Tuli-Kaverijohtajuus sytyttää tiimin

 

”Kaverijohtajuus ei ole koskaan palkinto, sillä se on ansaittava joka päivä”

 

Tässä kohdassa oli tällainen pyhäkolminaisuus mielekkääseen johtamiseen. ” Johdat siis työn mielekkyyttä eli työn merkityksellistä tekemistä. Miten sinä johdat sydämellä, tuloksellisesti ja nuotittomasti?”

 

Sydämellä

 

”Ole herkkä johdettavien tunnetiloille ja toimi niiden mukaisesti. Kaverijohtajana olet ihminen.”

Olen melko vahva kaverijohtaja. Haluan olla ihminen ihmiselle ja läsnä arjessa. Jokainen meistä kaipaa sitä ja on tärkeää, että tiimissä on tällaista johtajuutta. On todella tärkeää tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ja se on vähintään johtajan vastuulla. Mielestäni se on koko tiimin vastuulla, mutta erityisesti johtajan. Ihminen ei ole kone vaan jokaisella meistä on tunteet ja osa näyttää ne selvemmin ja osa ei niinkään. Mielestäni on todella tärkeä taito olla herkkä tunteille. Minulle on helppoa tunnistaa ne ja yleensä myös reagoida. Sen sijaan niihin vaikuttamisessa ja auttamisessa on opittavaa. Jokainen meistä on yksilö ja se tekee siitä haastavaa. Jollekin toimii se että vain jatkaa kuuntelua ja hän ikään kuin itsekseen käy asian läpi ääneen sinulle ja toinen tarvitsee rohkaisevia sanoja ja kolmas ehkä uusia näkökulmia. Mutta tärkeintä on, että on läsnä. Ihmisiä ei voi tuntea alusta alkaen läpikotaisin ja sydämellä johtaminen alkaa pienistä askelista.

 

Nuotittomasti

 

Anna tila tiimiläisille ja heidän ajatuksilleen. Tiimillä on raamit, mutta niiden sisällä on vapaus. Jos tuo vapaus viedään liialla rajoittamisella innostus ja luovuus lopahtavat. Oma käyttäytyminen pitää olla myös tämän mukaista. Joskus olen vähän vastustelija jatkuvassa muutoksessa ja uusissa tilanteissa. On hankalaa olla joustava, jos asiat eivät mene niin kuin minä olen ajatellut.  Yritän pienin askelin tästä päästä pois. Olisi tärkeää, että tiimissä kaikki tuntisivat itsensä vapautuneiksi ja pääsisivät flow tilaan. Turha jarruttelu ei ole tarpeellista, jos pysytään sovituissa raameissa. Eli luota prosessiin.

 

 

 

Tuloksekkaasti

 

Tavoitteet, niiden mittaaminen ja palkitseminen. Kolme askelta tulokselliseen menestykseen. Se voi liittyä oppimiseen tai liiketoiminnallisin tavoitteisiin, mutta riippumatta siitä mitä ne ovat, ne ovat tärkeitä. Niillä tiimi pystyy peilaamaan edistymistään. On tärkeää, että johtaja myös kannustaa tiimiä niihin pääsemisessään ja näyttää sitä omalla esimerkillään jokapäiväisessä toiminnassa. ” Kaverijohtajuus on aina esimerkkinä olemista. Mihin kiinnität huomion, siihen muutkin kiinnittävät”. Tämä on oikeastaan tärkein kulmakivi tässä pyhässä kolminaisuudessa. Isosti sydämellä johtaminen voi luoda tiimin, jossa on kaikki hyvän tiimin piirteet ja se toimii mutkitta, mutta liiketoiminta puuttuu. Nuotittomaan johtamiseen keskittymällä ihmiset tekevät kaikkea kivaa ja ovat flow tilassa, mutta asioita ei mitata ja jäädään ehkä paikoilleen tiiminä. Kun ottaa mukaan isosti tuloksellisuuden, voidaan alkaa puhua liiketoiminnasta. Tätä meidän tiimimme kaipaa tällä hetkellä ja uskon sen myös ensi vuonna ottavan uuden suunnan.

 

Tuuli – Tunne ympäristösi ja luo uutta

Kappaleessa oli kolme kysymystä, joita meidän pitäisi enemmän pohtia tiimissä. ”1) Mikä innostaa meitä? 2) Missä voimme olla parhaita? 3) Mistä teemme rahaa?”.  Kirjassa sanottiin, että olisi hyvä jokaisen ensin miettiä henkilökohtaisella tasolla näitä kysymyksiä. Tämän jälkeen pohdittaisi tiimin kanssa missä voitaisi olla parhaita ja ajatella isosti. Mietittäisi mikä sytyttää meidän intohimonne ja johon kaikki voisivat sitoutua täysillä. Kuinka saavuttaa flow tila ja mitä se merkitsee. Sitten voisi alkaa ideoimaan kuinka tällä intohimolla ja osaamisella tekisi rahaa. Tällainen ideointi on jäänyt kokonaan nyt syksyllä. Tarvitsisi sen energian ruiskauksen tällaisesta keskustelusta niin luulen että alkaisi syntyä uutta.

 

 

Tyhjyys – Tietoinen läsnäolo

 

” Korkein taso kaverijohtajuudessa on tietoinen läsnäolo. Tämä tarkoittaa ajattelun ajattelua.”

” Viidennen tason kaverijohtajan pitää pystyä ajattelulla ohjaamaan omaa ajatteluaan.”

” Tiedät, mitä tiedät ja mitä et tiedä. Avoin mieli ja läsnäolo”

” Olet valmis muuttamaan käsitystäsi keskustelun kehkeytyessä”

Tämä viimeinen askelma on hankala. Letimikin sanoisi ” se on haastava” niin kuin monesta muustakin asiasta, mutta myös varmasti tästä. Kuinka pystyy irrottamaan itsensä vahvasta mielipiteestä, tempautumaan dialogiin sen säännöillä ja olla valmis muutamaan käsityksiään dialogin perusteella. Otan kyllä haasteeksi joissakin treenissä, että pyrin tarkkailemaan, kuinka hyvin suoriudun tietoisessa läsnäolossa. Jos nyt veikkaisin niin arvosananani kouluasteikolla olisi ehkä 5. Mutta on ainakin asia missä kehittää itseään.

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti