Intohimona brändit

Kirjoittaja: Linnea Kuhmonen

7 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: Intohimona brändit

Lähdeteoksen kirjoittaja: Marina Vahtola

Teoriapisteet: 3

Intohimona brändit- Marina Vahtola

Valitsin kirjan sen vaikutusvaltaisen kirjailijan vuoksi. Innostun suurista yrittäjyystarinoista sekä vankan kokemuksen pohjalta kerrotuista tarinoista liittyen yrittäjyyteen. Marina Vahtola kertoo käytännönläheisesti ja havainnollistaen sen, kuinka menestyvä brändi rakennetaan. Tämä oli hyvä hetki tarttua kirjaan, sillä olemme juuri luomassa oman osuuskuntamme Vengan brändiä.

Brändi

Brändin määritelmä on kovin laaja ja Marina kertookin kirjassaan paljon konkreettisia esimerkkejä siitä, että brändi ei ole vain visuaalinen ilme tai mainontaa. Todellisuudessa brändi on koko yrityksen keskeisen strategisen liiketoiminnan ydin. Marina kiteyttää brändin seuraavasti: ” Brändi on yritys, henkilö, tuote tai palvelu, jolle on syntynyt tai on luotu myönteinen tunnettuus. Brändi muodostaa identiteetin, joka voi luoda lisäarvoa sekä vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä. Brändiin yhdistetään yleensä laatu sekä laadukkuus.” 

Kertaus brändin todellisesta merkityksestä oli itselleni tähän hetkeen tarpeellinen muistutus. Paljon on tullut keskityttyä visuaalisen ilmeen luomiseen eli logoon sekä väreihin. Yhtä tärkeää on kuitenkin muistaa yrityksen sisäiset arvot, jotka ovat hyvän brändin mukaisesti hyvä välittää asiakkaalle. Kirjan viesti tuki myös treeneissä läpi käytyä Tone of voice:a ja sitä, miten haluamme Vengan nähtävän muiden silmissä.

Vastuullinen liiketoiminta

Marina kertoo kirjassaan, kuinka tärkeäksi osa-alueeksi vastuullisuus liiketoiminnassa on noussut. Kuluttajien tarpeet määrittelevät, mitä palveluita ja tuotteita yritykset myyvät. Kuluttajien ostokäyttäytyminen onkin muuttunut reilusti vastuullisempaan suuntaan ja näin ollen myös yritysten on reagoitava tarpeeseen. 

Vastuullisuus on hyvä ottaa huomioon osaltamme etenkin nyt, kun brändin luonti on käynnissä. Vastuullisuutta voimme osoittaa monilla eri tavoin tarkastelemalla ja pitämällä huolta, että mm. prosessimme & mahdollisten tuotteiden valmistus puoltaa ympäristöystävällisiä keinoja. 

Mentorointi – Hyödynnä huippuosaamista 

Mentorointi on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana. Mentorointi perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, avoimuuteen ja tasavertaisuuteen. Muutama hyvä koottu pointti siitä, miksi olisi kannattavaa hyödyntää ulkopuolista osaamista mentoroinnin merkeissä: 

1. Mentorit näkevät kehityskohteet ulkoapäin helpommin. 

2. Mentorit inspiroivat työssä.

3. Mentorit kuuntelevat ja kyseenalaistavat.

4. Mentorit tuovat mukanaan laajat ja hyvät verkostot.

Olen iloinen siitä, kuinka avulias kulttuuri tiimiakatemialle on luotu. Olen hyödyntänyt vanhempien vuosilaisten osaamista muutamallakin eri osa-alueella. On täysin totta, että oma idea voi olla niin mukaansa tempaava, että ei välttämättä osaa kiinnittää idean kehityskohteisiin niin hyvin huomiota. Muiden innostus, osaaminen ja ammattitaito saa myös itsensä innostumaan työstä enemmän. Näin alussa, miksei myöhemmässäkin vaiheessa on tärkeää osata ottaa hyviä vinkkejä vastaan avoimesti. 

Brändiosaamisen kehittäminen

Olen aina ollut sitä mieltä, että osaamisen kehittäminen varmistaa kilpailukyvyn markkinoilla. Toisen ammattini puolesta sosiaali- ja terveysalalla näin paljon konkreettisia esimerkkejä, joissa vanhemman sukupolven hoitajat eivät päivittäneet ammattitaitoaan vaan tyytyivät vanhoihin opittuihin keinoihin. Vastarinta uuden oppimisessa oli usein kova ja tästä on herännyt ajatus muutoskyvyn tärkeydestä. 

On hyvä osata vastaanottaa apua kokeneemmilta tai uuden tiedon omaavilta. Näin myös Marina kannustaa, jotta organisaatio saa hyvän perustan. Tulevaisuuden voittajaorganisaatiot hyödyntävät monenlaista osaamispääomaa: vahvaa kokemusta, nuorta innovaatiokykyä sekä eri alojen erikoisosaamista. 

Marinan mukaan asiakaslähtöinen ajattelu on suurin ero suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten välillä. Monille ruotsalaisille asiakaslähtöinen ajattelu on itsestäänselvyys. Tätä meidän tulisi oppia heiltä. Esimerkki tarina hyvästä asiakaslähtöisyydestä oli Papu Designin tarina. He loivat jotain leikkisää, mitä ei vielä markkinoilla ollut. Verkkokauppaan panostus oli heille suuri voitto toimittuaan asiakaslähtöisesti. Muutaman vuoden aikana Papu Design nostatti liikevaihtoaan satoja prosentteja verkkokaupan panostamisen ansiosta. 

Kirjassa kerrottiin paljon asiakaskeskeisyydestä ja sen tärkeydestä. Nykyajan ihmiset ovat entistä kärsimättömämpiä ja haluavat nopeaa, helppoa sekä vaivatonta palvelua. Tähän aion kiinnittää huomiota omassa toiminnassani. Pohdittuani omaa kuluttajakäyttäytymistä, huomaan kuinka tarve nopealle ja ystävälliselle palvelulle on kasvanut itsellänikin. Lisäksi aion ottaa käyttöön keinon ilahduttaa asiakasta tavalla, jota hän ei ole osannut odottaa. Tämä kohentaa yrityksen brändin lisäksi myös omaa henkilöbrändiä. Teen aina enemmän, kuin asiakas osaa olettaa. 

You May Also Like…

Projektitoiminnalle perusteet

Projektityöskentelyä käytetään väärin. Heräsin ajatukseen uuden valmentajamme Mikon nostettua projektin ja prosessin...

0 kommenttia

Lähetä kommentti