Kirjoittaja: Silja Pajamäki

4 lokakuun, 2022

Lähdeteos: Myyntikolmio

Lähdeteoksen kirjoittaja: Jyrki Jokitalo

Teoriapisteet: 2

Luin Jyrki Jokitalon kirjoittaman kirjan nimeltä Myyntikolmio. Kirjan tarkoituksena oli kertoa myyntiin perustuvia faktoja sekä opettaa kolmella eri avain tekijällä miten edetä amatööritasolta huippumyyjäksi. Pidin kirjan yksinkertaisesta ja selkeista tavoista kertoa miten edetetä askel kerrallaan. Kaikki neuvot olivat hyvin ymmärrettävissä. Näiden strategisten näkökulmien lisäksi kirjassa kerrottiin paljon siitä, miten ihmismieli toimii sekä miten sitä voidaan hallita. Kyseistä aihetta oli mielenkiintoista kuunnella, sillä välillä pintaan nousi hyvinkin yksinkertaisia asioita. Jotkut asiat saattoivat olla jopa niinkin yksinkertaisia ettei niiden käyttöönottoa tulisi ajatelleeksi niiden ollessa itsestään selvyyksiä. Esimerkiksi kirjassa puhuttiin myyjän tekemistä eleistä ja tavoista jotka voivat vaikuttaa asiakkaan ostohalukkuuteen. Vaikuttavava tekijänä pariskunnan ostoprosessissa voi olla ihan vain käveletkö asiakkaiden edessä tai vieressä. Edessä kävellessä pariskunta todennäköisemmin pui tapahtumaa ja ruokkii epävarmaa ostopäätöstä, kun taas vierellä kuljettuna he eivät voi tällaista keskustelua yhdessä käydä. Psykologista.  

Myyntitaito on yksi tärkeimmistä taidoista erilaista liiketoimintaa harjoittaessa, sillä täytyy osata myydä, jotta saa itselleen tai yritykselleen asiakaskuntaa. Oli sitten markkinointitoimisto tai hierontapalvelu, sinun on myytävä omaa tuotettasi. Kirjassa mainittiin mielestäni osuvasti siitä, että sinun pitää osata myydä tuote ensin itsellesi jotta voit myydä sitä myös muille. Ei siis laisinkaan huono idea, että tulevaisuudessa pitchaisin tuotteen tai palvelun ensin itselleni ennenkuin lähden sen kanssa myyntikentille. Uskon että tällaisesta toimintatavasta tulen saamaan varmuutta omaan myyntikokemukseni kohentamiseen.  

Myynti koostuu kolmesta eri osa-alueesta; tarve, tuote sekä hinta. Myynnin perusperiaatteet puolestaan muodustuvat toimintamalleista. Nämä kolme tekijää toimii pääasiallisena toimintamallina jonka mukaan myyntityö tulisi suorittaa. Hyvä myyjä noudattaa toimintamalleja, kun taas amatööri menee täysin tunteen mukaisesti. Ensimmäisenä tarkastellaan asiakkaan tarvetta. Kun tarve on löydetty, on sinun tuote/palvelu ratkaisuna siihen jolloin se esitellään asiakkaalle. Näiden jälkeen asiakasta tietysti kiinnostaa tuotteen hinta. Kun kaikki nämä ovat neuvoteltu ja asiakas suostuu tekemiisi ratkaisuihin, päästään viimmeistelemään kauppa eli klousaamaan sekä tekemään kaupanpäätös. Tiivistettynä myynti on prosessi, jonka mitään vaiheita ei ole hyvä hypätä yli, jotta saadaan tyytyväinen asiakas ja onnistunut myyntitapahtuma.  

Koen itse olevani keskiverto myyjä. En ole hyvä, mutta en ole huonokaan, mutta kehitettävää silti on paljon. Olen toiminut aikaisemmin myyntityössä kahdessa eri ammatissa. Toinen myymälässä ja toinen automyynnin parissa. Myymälässä autotarvikkeiden sekä muun vapaa-ajan tarvikkeiden myyminen on kuitenkin auttanut minua paljon myynnintaidon kehittämisessä. Uskon, että tämän kirjan luettuani voin viedä sen antamia toimintamalleja heti käytäntöön seuraavassa työvuorossani, jotta pystyn harjoittamaan itseäni yhä paremmaksi. Yleensä asiakas tulee kysymään info-pisteeltä apua, jossa tarpeen kartoitus tapahtuu pääasiassa asiakkaan puolelta. Selvitämme tarvetta jonka jälkeen saatan asiakkaan hyllyjen uumeniin esittelemään tuotetta. Kun tuote on löytynyt, tilanne yleensä jää tähän pisteeseen. Tulisi minun mielestäni siis harjoittaa enemmän kaupan päätöksen tekoa ja mahdollista lisämyyntiä. Toisaalta lisämyyntiä on toisinaan vaikeaa harjoittaa, jos asiakkaale etsitty tuote jo itsessään on minulle outo tai en tiedä siitä mitään muuten kuin Googlettelemalla tarkempia tietoja (esim. Paineilmakompressori, en osaa kertoa tällaisesta tuotteesta mitään erikoista). Tästä esimerkistä viisaampana totean myös itselleni, tutustu omaan tuotteeseesi huolella ennenkuin myyt sitä! 

Myynnintaitoa tulen kuitenkin tarvitsemaan tämän syksyn projekteissani. Esimerkkinä toimii sisällöntuotanto, jota minun tulee jatkossa myydä. Ennen kuin pääsen tähän vaiheeseen, tulen varmasti kuuntelemaan tästä kirjasta muutaman merkatun kohdan uudelleen, sillä onhan tämä taito johon haluan syksyn aikana keskittyä kunnolla. Uskon, että onnistumiset ja oivallukset joita tulen saamaan myynnin parissa, ruokkivat motivaatiotani tutkia aiheesta enemmän. Pyrin keräämään myös hiljaista tietoa muistiinpanoihini mahdollisimman paljon niin myynnistä kuin monista muitakin asioista. Tämä metodi onkin jo minulle tuttu, mutta löysin siihen kirjasta ‘’virallisen’’ nimityksenkin – ajatushautomo. Koin kirjasta tulleet vinkit käytännöllisiksi itselleni ja tulen käyttämään näitä omien taitojeni hiomisessa. Kohti huippumyyjän taitoja! 

You May Also Like…

Uteliaisuuden taito

Utelijaisuuden taito kirja käsitteli erilaisia mielen malleja ja oppimisen johtavaa utelijaisuutta. Uteliaisuutta voi...

0 kommenttia

Lähetä kommentti