Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoittaja: Veera Partanen

4 syyskuun, 2022

Lähdeteos: Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Patrick Lencioni

Teoriapisteet: 2

Otimme Joryssa luettavaksi Patrick Lencionin kirjoittaman kirjan viisi toimintahäiriötä tiimissä.

Kirja kertoo fiktiivisesta yrityksestä, jossa yrityksen toimitusjohtaja vaihtuu. Uusi toimitusjohtaja rupeaa korjaamaan yrityksen johdon viittä toimintahäiriötä heidän tiimissään.

Kirjassa lähdetään yksi vaihe kerrallaan käymään tiimin ongelmia läpi.

Luottamuspula

Ensimmäisenä ongelmana kirjassa lähdetään käsittelemään johdon sisäistä luottamuspulaa. Yrityksellä on enemmän käteisvaroja, kokeneempi johto, parempi teknologia ja enemmän yhetyksiä kuin kellään heidän kilpailijallaan, silti kaksi heidän kilpailijoistaan päihittää heidät markkinoilla. Eikä muutoksia tähän tule, ennen kuin tiimi on kasassa.

Tämä sama pätee meidän tiimissämme.

Olemme tiimin kanssa yrittäneet lähteä luomaan luottamusta sillä, että olemme halunneet tutustua toisiimme syvemmin. Ketä perheisiimme kuuluu, millainen lapsuutemme on ollut, mitä olemme tehneet ennen Tiimiakatemiaa ja miksi haimme Tiimiakatemialle. Tiimimme on kuitenkin vielä aika tuore, ettei luottamusta ole saatu 16 hengen porukassa täysin luotua. Se näkyy siinä, ettei mielipiteitä uskalleta tuoda aina rohkeasti esille, eikä ongelmia. Meidän olisi erittäin tärkeää yhdessä tiimin kanssa syventyä asiaan, miten saamme tiimimme luottamuksen kasaan. Olisi hyvä käydä tiimissämme esimerkiksi keskustelua siitä, miksi mielipiteen tai ongelmien tuominen esille tuottaa vaikeuksia.

Kathryn laittoi palaverissa kaikki miettimään, mitä he pitävät kaikkein suurimpana vahvuutenaan ja heikkoutenaan, kun ajatellaan omaa osuutta heidän yrityksen menestymiseen ja epäonnistumiseen.

Meidän tiimissämme olemme käyneet aika pintapuolisesti vahvuuksiamme ja heikkouksiamme läpi, mutta emme ole pureutuneet niihin tarkemmin Projektitoimisto Elementian kannalta. Enemmänkin käyty muutamalla sanalla läpi, esimerkiksi että ”Olen huono kirjoittamaan reflektioita ja vahvuuteni on asiakaspalvelu”. Siinä se. Eli olemme vielä aika alussa siinä, mitä tiedämme tiimiläistemme osaamisista.

Tulosten huomiotta jättäminen

Tässä toimintahäiriössä Kathryn teki selväksi sen, että heidän kuuluu tehdä tavoittelevat tulokset niin selviksi jokaiselle, ettei kukaan edes harkitsisi tehneensä jotakin pönkittääkseen pelkästään omaa egoaan. Tällä hetkellä heidän yrityksessä kaikki hoitavat oman vastuualueensa, mutta kukaan ei ole tietoisia toisiensa tekemisistä.

Tämä näkyy meidänkin tiimissämme niin, että jokaisella on tekemistä, jokaisella on menonsa, mutta olemme tietämättömiä niistä, mitä muut tekevät. Sama näkyy esimerkiksi myös meillä Joryssa. Meillä on tiimissä johtoryhmä, jonka kanssa kokoonnumme viikottain palaveeraamaan tiimimme asioista ja johtoryhmän asioista, mutta olemme liian vähän tuoneet niitä asioita koko tiimillemme julki. Olemme huomanneet tässä kehityskohteen ja korjannut asiaa sillä, että teemme aina joryn asialistan Teamsiin koko tiimin nähtäväksi, jotta teemme toiminnastamme läpinäkyvän koko tiimillemme.

Konfliktien pelko

Kolmantena kirjassa käytiin läpi konfliktien pelkoa. Yrityksen johdon palavereissa ei ole kertaakaan käyty konflikteja keskenään, mikä Kathrynista oli huolestuttavaa. Ilman konflikteja, ei päästä keskustelujen kautta päätöksiin. On hyvä saada kuuluksi jokaisen kanta ja mielipiteet ja keskustella niistä. 

Huomaan myös meidän tiimissämme, että konflikteja pelätään. Ei uskalleta tuoda epäkohtia rohkeasti tiimiläisille ilmi, tai kertoa suoraan omia mielipiteitä. Saatetaan myöntyä enemmistön mielipiteisiin, ilman että oma mielipide edes tuotaisiin ilmi. Tässä meillä on iso kehityksen kohde. Pitäisi pureutua tähän enemmän koko tiimin kanssa, miten saamme selätettyä tiimissämme konfliktien pelon.

Sitoutumisen puute

Neljänneksi nostettiin esille sitoutumisen puute. Jokaisen täytyy sitoutua suunnitelmaan ja siihen, että jokainen saadaan uskomaan päätöksiin. 

Tiimissämme tehdään paljon päätöksiä, mutta tiimissämme on ongelma, että jostain syystä tiettyihin päätöksiin, mitkä on jo tehty, palataan uudelleen ja yhä uudelleen. Meillä tehdään päätökset enemmistön mukaan, sillä ison tiimin kanssa se toimii parhaiten. Jokainen saa ensin perustella mielipiteensä, jonka jälkeen tehdään äänestys. Jos äänestys ei ole itselleen mieluinen, niin niihin monesti palataan uudelleen.

Mutta siinä olen tiimissämme ylpeä, että meillä on tosi vahva sitoutuminen koko tiimillä yhdessä sovittuihin menoihin. Esimerkiksi koko 16 hengen tiimimme lähti Learning Circukseen. Myös koko tiimi on aina mukana yhteisissä menoissa sovitusti.

Vastuun välttely

Viimeisenä toimintahäiriönä vastuun välttely. Tähän Kathryn totesi, että kun päästään selvyyteen ja saavutetaan hyväksyntä, on pidettävä toiset tilivelvollisena siitä, mitä kaikki ovat sitoutuneet tekemään, että kaikki noudattavat korkeinta suoritusta ja käytösvaatimusta.

Meillä tiimissämme täytyisi enemmän jakaa vastuita kaikille ja olla perillä siitä, mitä sovimme ja mitä jokainen ottaa vastuukseen. Sen jälkeen pitää toisemme ajantasalla, mitä olemme tehneet vastuumme eteen ja missä vaiheessa olemme menossa. Tiedottamisen kulku vaatii tiimissämme vielä paljon petrausta. 

Tämä kirja oli todellakin hyvä valinta ottaa meille johtoryhmään luettavaksi ja olen sitä mieltä, että jokaisen tiimiläisemme kannattaisi tämä kirja ehdottomasti myös lukea. Sain itse kirjasta koppeja paljon, miten lähteä kehittämään meidän tiimiämme eteenpäin, että saamme meistä mahdollisimman yhtenäisen ja toimivan tiimin. 

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti