Aikaansaamisen taika

Kirjoittaja: Linnea Kuhmonen

11 helmikuun, 2022

Lähdeteos: Aikaansaamisen taika

Lähdeteoksen kirjoittaja: Satu Pihlaja

Teoriapisteet: 0

Aikaansaamisen taika – Näin Johdat itseäsi 

Kirjan tavoitteena on innostaa ja kannustaa kohti omia tavoitteita kartoittamalla itselle sopivia työskentelytapoja. Kirja tuo esiin hyviä konkreettisia esimerkkejä oman työskentelytavan löytämiseksi, jotka ovat helppo ottaa arjen tueksi kohti päämäärää. Kirja auttaa ohjaamaan ajatuksia sekä tunteita, keskittyen aikaansaamisen tehokkuuteen joka synnyttää mielihyvää ja energiaa. Lisäksi kirjassa tuotiin esille vahvasti näkökulma asioiden etenemisen myötä vahvistuvasta itseluottamuksesta ja arvostuksen kasvusta. 

Kirja valikoitui kuunneltavaksi sen vuoksi, että tämänhetkinen arki vaatii erityisesti itsenäistä suunnittelua ja oman työskentelyn ohjaamista. Olen kaivannut konkreettisia vinkkejä, joilla itsensä johtamisen taitoa voi edistää. Alkuun pääseminen on usein haasteellista, vaikka usein kiinnostavan aiheen pariin uppoudun helposti flow- tilaan ja vietän tekemisen parissa huomaamatta useita tunteja. 

Teemme päivittäin itsellemme useita tavoitteita, lyhyitä ja pidempiaikaisia. Mieleeni jäi erityisesti tavoitteiden asettaminen itseni vuoksi. Ulkopuolelta tulevat tavoitteet eivät välttämättä motivoi ja halu tehdä asioita tulee aina ensisijaisesti tulla sisältäpäin, minulta itseltäni jotta tavoite todennäköisemmin onnistuu. Kirjassa jaoteltiin tavoitteet kahteen kategoriaan, lähestymistavoite sekä välttämistavoite. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tavoitetta asetettaessa se tulisi kääntää positiiviseen muotoon itseltä kieltämisen sijaan. Huomaan monesti itselleni asettamien tavoitteiden kaatuvan siihen, että ne ovat liian tiukkaan rajattuja tai negatiivissävytteisiä. Jonkun asian kiellettyä itseltäni sitä alkaa enemmän ajattelemaan, kuin aikaisemmin ennen tavoitteen asettamista. 

Kirjassa käsiteltiin myös mielikuvien luomista aikaansaamisen tueksi. Tulisi keskittyä enemmissä määrin vahvuuksiin kuin heikkouksiin, jotta hyvinvointimme ja mielialamme pysyvät miellyttävinä. Professori Tammie Ronen kertoo, että suositeltava positiivisten ja negatiivisten ajatusten suhde tulisi olla 3:1, eli yhtä negatiivista ajatusta kohden positiivisia ajatuksia olisi kolme. Tämä oli hauska testi, sillä jos aikaisemmin mainittu ajattelumalli tuntui itsestä sillä hetkellä haasteelliselta, niin mieli on raskas ja negatiivinen. Jos taas ajatus tuntui mielenkiintoiselta ja innostavalta, on tunnetilani energinen ja positiivinen. Kirjaa kuunneltuani ajattelumalli ei herättänyt negatiivisia tuntemuksia, joten mielentilani oli sillä hetkellä positiivinen. Mielikuviin liittyen kirjassa mainittiin mielenkiintoinen tutkimus, jossa osallistujat arvioivat vuoren rinteen jyrkkyyttä. Osa henkilöistä kuunteli surullista musiikkia ja osa iloista musiikkia. Surullista musiikkia kuunnelleet arvioivat rinteen jyrkemmäksi kuin iloista musiikkia kuunnelleet. Joten jos siis ajattelemme jonkin tekemisen olevan raskasta, todennäköisesti se myös on raskasta. Tämä luku sai hyvin pohtimaan omia ajattelumalleja, jotka usein saattavat vaikeuttaa tehtävään ryhtymistä juurikin mielikuvien vuoksi. 

Luova ajattelu jaetaan konvergenttiin ja divergenttiin ajatteluun. Konvergenttiini ajattelu tähtää yhden oikean vastauksen löytämiseen, kun taas divergenttiini ajattelu pyrkii löytämään uusia ja erilaisia ratkaisuja. Uutta luovan projektin tekijälle on tärkeää, että luovuutta aktivoidaan erilaisilla harjoitteilla. Tutkimuksissa on todettu, että 60% parempiin tuloksiin päästiin kävellessä kuin paikalla istuen nimenomaan uutta luovien ajatuksien kanssa. Tämä oli todella mielenkiintoinen seikka ja aion seuraavan kerran ajatusten jumittuessa kokeilla tätä tietoisesti. 

Olen myös huomannut vitkuttelevani asioissa, jotka eivät ole niin mielenkiintoisia tai vaativat erityistä paneutumista. Myös pienetkin asiat lykkääntyvät helposti, jotka tulisi tehdä. Kirjassa kerrottiin hyvä Banjo- menetelmä, jonka tarkoituksena on tehdä yksi ikävä asia päivässä. Tämä toimii erityisesti pienten ja ikävien asioiden hoidossa. Tehtävät tulee listata ylös ja hoitaa yksi pois alta, tunne saavutuksesta palkitsee ja positiivinen tunne voimistuu. Näin saa myös energiaa seuraaviin tehtäviin. Tehtävät tulee jaotella päivämäärillä, jolloin saa positiivista painetta hoitaa asiat. Tämän aion ottaa käyttöön. Uskon menetelmän helpottavan, kun vaikeita asioita ei kasaannu samalle päivälle jolloin tätä päivää vain venyttäisi. Asiat jaottuisivat pidemmälle aikavälille jolloin taakka ei tunnu niin suurelta. 

Kirjassa otettiin esiin ideoiden jakaminen muille. Huomaan olevani todella altis muiden mielipiteille, jos työstän jotain itselleni tärkeää. Pihlaja kannustaa oman kokemuksensa perusteella olla kertomatta ideoista sen tarkemmin muille. Kun saa idean, ei kannata käyttää omaa energiaa keskustellakseen siitä kaikkien kanssa. Ideaa kannattaa työstää ja kehittää riittävän hyvään vaiheeseen. Sosiaaliseksi tueksi voi kertoa yleisesti saavansa hyvän idean. Pihlaja kertoo, että saadessaan idean kirjaansa ei hän kertonut sen sisällöstä kenellekään. Vaikka kukaan ei tiennyt kirjan aihetta, moni kyseli miten kirjan kirjoittaminen sujuu ja tämäkin riitti sosiaaliseksi tueksi. Jos luovia ideoita kerrotaan varhaisessa vaiheessa, ne asettuu alttiiksi muiden mielipiteille ja mahdolliselle kritiikille. Luovuus lukkiutuu helposti, jos alamme myötäillä muiden näkemyksiä ja täten luovuus tukahtuu. Tämän huomaan itselläni usein, lukittaudun tilaan ja en osaa tehdä enää omien näkemyksieni mukaan vaan pyrin tyydyttämään muiden mielipiteet. Palautteen saaminen on tärkeää vasta sitten, kun työ on edennyt riittävän pitkälle Pihlajan mukaan. Kirja kokonaisuudessaan antoi paljon vinkkejä joita on helppo toteuttaa jokapäiväisessä arjessa, niin töitä tehdessä kuin vapaa-ajalla.

You May Also Like…

Aidosti viisas

Aidosti viisas on on ruotsalaisen kirjailijan Stefan Einhornin mielenkiintoinen teos, joka tarjoaa syvällistä...

Työelämä muuttuu

Aloitin Petteri Kilpisen Inspiroitunut kirjan lukemisen jo viime syksynä. Kirja osoittautuikin tuohon hetkeen ehkä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti