Johtavat ajatukset

Kirjoittaja: Jutta Järvinen

14 toukokuun, 2021

Lähdeteos: Johtavat ajatukset

Lähdeteoksen kirjoittaja: Tiimiakatemia

Teoriapisteet: 1

Tiimiakatemia

”Johtavat ajatukset toimivat innostuksemme lähteenä. — Johtavat ajatukset kertovat minkä puolesta taistelemme ja miksi olemme.”

Päätimme koko tiimimme voimin kirjoittaa reflektion Tiimiakatemian johtavista ajatuksista. Täytyy myöntää, etteivät johtavat ajatukset ollutkaan ennestään niin tuttuja kuin olin ajatellut ja niihin pitikin perehtyä ihan kunnolla ennen kuin pystyin kirjoittamaan esseen aiheesta. Myös Tiimiakatemian Visio ja Missio ovat ymmärtääkseni vastikään uusittu, joten niihinkin piti perehtyä uudelleen.

Missiomme:

”Tarjoamme rohkeille ihmisille mahdollisuuden muuttaa maailmaa. Olemme edelläkävijöitä, jotka luovat kehitysalustan muutokselle. Rohkeat ihmiset tarvitsevat toistensa tukea ja innostavaa energiaa.

Poistamme työttömyyden. Teemme tiimiyrittämisen, tiimioppimisen, tiimivalmentamisen ja tiimijohtamisen vallankumouksen. Murskaamme yhteiskunnan vanhat rakenteet uuden yhteiskunnan tieltä nopeuttamalla yhteiskunnan muuttumista yrittäjävetoiseksi. Tiimiyrittäjyys tarjoaa yksilölle uusissa yhteisöissä mahdollisuuden vastata omasta kohtalostaan ja sallii yksilöiden tehdä työtä itselleen.

Kunnioitamme Luontoa ja noudatamme Luonnon lakeja. Menetelmiemme ja työkalujemme käyttö säästää luontoa ja johtaa kestävään kehitykseen koko maapallolla hävittäen sodat ja tuo tilalle yhteisöllisen tiimiyrittämisen.”

Uskon että missiolla on varmasti jonkinlaista faktapohjaa, mutta se kuulostaa hassun mahtipontiselta, ainakin omaan korvaani. Olen ehdottomasti samaa mieltä yhteiskunnan muutoksesta yrittäjävetoisempaan suuntaan työpaikkojen muuttuessa ja esimerkiksi digitalisaation mukana. Mahdollisuus tehdä työtä itselleen on normalisoitunut ja helpottunut huomattavasti. Myös missiossa mainittu kestävä kehitys ehdottomasti toteutuu omassa toiminnassani Tiimiakatemialla ja on hienoa, jos koko talon suunta on kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Visiomme:

Visiona on luoda hauska, iloinen, globaali ja verkottunut yliopisto 19.11.2037 mennessä.

Toiminta lähtee jokaisen oppijan henkilökohtaisista omista vahvuuksista, omien unelmien toteuttamisen mahdollisuudesta suosien jokaisen oppijan erilaisuutta. Visio on olla maailman merkittävin nopeutettua oppimista kiihdyttävä kasvuympäristö sekä tiimiyrittäjille että tiimivalmentajille”

Mahtavaa että Tiimiakatemialla omien unelmien toteuttaminen on otettu visioihinkin mukaan! Minulle itselle Vanilla Vintage projekti on nimittäin ollut juuri sitä, ja toivoisin että yhä useampi uskaltaisi juuri täällä toteuttaa villeimpiä unelmiaan. Projektini aloittaminen alkoi myös mainitusta omien vahvuuksien hyödyntämisestä!

Tiimiyrittäjän kymmenen ohjetta:

  1. Tee aloite, uskalla etsiä ohjeita.
  2. Opi hallitsemaan kaaosta. Se on ensimmäinen askel luovassa prosessissa.
  3. Saat tehdä virheitä. Voit oppia niistä.
  4. Kohdista energiasi ratkaisuihin, älä ongelmien murehtimiseen.
  5. Tee parhaasi ja aseta tavoitteesi korkealle.
  6. Näe mahdollisuuksia, älä esteitä.
  7. Uskalla kokeilla ja olla oma itsesi.
  8. Hymyile, nauti ja heittäydy.
  9. Ole nöyrä ja luo menestyksesi aina uudelleen.
  10. Kunnioita kanssaihmisiä ja hyödynnä Tiimiakatemian sisältä löytyvä kokemus ja tieto, jottei pyörää tarvitse keksiä uudelleen.

Uskon että moni nämä edeltävät ohjeet tiedostavatkin Akatemialla, vaikka eivät olisikaan lukeneet niitä paperilta. Ne ehkä kumpuavat jo valmiiksi koko Akatemian toiminnassa. Ensimmäinen ajatukseni oli se, että toivon valmistuessani noudattavani jokaista kohtaa. Vielä en kuitenkaan usko niitä täysin seuraavani. Jo pelkästään ensimmäisessä ohjeessa kompuroin vähän. Harvoin tulee itse tehtyä aloite ja pyydettyä apua muilta. Myöskään kolmas ohje ei toteudu kohdallani. Voi olla, että tietoisesti haalin vielä vain hommia, joissa tiedän olevani hyvä, jotta välttäisin virheiden tekemistä. Virheen tekeminen vieraassa ympäristössä pelottaa, vaikka tiedän että jokainen niitä tekee ja loppujen lopuksi ne ovat vain hyvä asia. Pitäisi siis rohkeammin ottaa vastuuta asioista, jota kautta voisikin tehdä myös niitä virheitä ja sitä kautta oppia. Seitsemäs ja kahdeksas kohta ovat ehkä suurimpia edistyksen kohteitani. Olen pikkuhiljaa oppinut avautumaan enemmän tiimilleni ja olemaan oma itseni. Pitäisi vielä oppia heittäytymään lisää ja sanoa kyllä asioihin, joista olisin ennen kieltäytynyt.

You May Also Like…

Brändin kirkastamisen hyödyt

Brändi on kaikkea mitä henkilö kokee ja ajattelee yrityksestä. Se on visuaalisen ilmeen lisäksi kaikkea mitä...

Sivubisnes

Luin Marianne Lehkoisen kirjoittaman kirjan Sivubisnes. Kirja kertoi siitä kuinka perustaa oma sivubisnes vaihe...

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on termi, jota moni ei varmasti edelleenkään ota tosissaan. Monelle ajatus siitä, että jotkut...

0 kommenttia

Lähetä kommentti