Hyvät, pahat ja milleniaalit

Kirjoittaja: Ida-Lotta Aksovaara

12 joulukuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Onko meidän ikäluokassa vikaa, jos emme halua tehdä samaa työtä 70 vuotiaaksi asti? Nykypäivänä yhä useampi on vaihtanut monta kertaa työpaikkaa taikka koko alaa. Minut on kasvatettu ajattelemaan niin, että aina voi uudelleen kouluttautua, jos siltä tuntuu tai tilanne sen vaatii. Ajattelin ennen kirjan lukemista, että kirjasta voisi saada paljon erilaisia näkökulmia omaan ajatteluun, mutta myös paljon koppeja ”oikeanlaiseen” johtamiseen.

 

Olin jo aikaisemmin huomannut puhuessani eri ikäisten ihmisten kanssa, että heille on työssä tärkeitä erilaiset asiat. Kirjassa nämä asiat oli listattu ylös. Millenialeille tärkeimpiä asioita, jotka ei vanhemmille työntekijöille ollut niin tärkeitä olivat mieluisa työyhteisö, arvostuksen ja kannustuksen saaminen sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Ehkä voisi sanoa jopa vasta sijalla 37 oli korkea palkka. Voin vain todeta näiden olevan minulle itsellekin tärkeitä ja huomasin sen vasta työssä, jossa koin etten saanut kannustusta eikä työyhteisössä yritetty tehdä mitään ilmapiirin parantamiseksi.

 

”Googlessa tutkittiin mikä tekee huipputiimin, yksi ominaisuus nousi ylitse kaiken esiin. Huipputiimissä ihmiset uskaltavat kysyä kysymyksiä, tuoda esiin mielipiteitä ja heitellä ideoita ilmaan, ettei heidän tarvitsi tuntea tulleensa tunnetasolla teilatuksi. tätä on psykologinen turvallisuus.” Nostin tämän kirjasta esiin, koska meidän tavoitteena on päästä huipputiimiksi. Olemme sopineet asiasta ja jokainen on valmis panostamaan tähän, jotta pääsemme yhdessä tavoitteesemme.

Koen luottamuksen olevan korttitalon pohja, jos sitä ei ole talo ei tule pysymään pystyssä. Luottamus on varmasti asia mikä on jokaiselle ikäluokalle tärkeää. Kaveri johtamisessa on haasteita tässä kohdassa, sillä helposti tulee tunne, että johtaja/esimies kertoo parhaille kavereille organisaatiossa tapahtuvista luottamuksellisista yksilöiden keskusteluista. Eli johtajan pitää osata olla oikeudenmukainen, tunneälyllinen ja kaverillinen, mutta samaan aikaan johdonmukainen, suora ja organisaatiota eteenpäin vievä. Johtaja kannattelee loppu peleissä koko ryhmää, jos tilanne sen vaatii.

 

Huomasin markkinointipäällikkö vuoden aikana, että jokainen haluaa olla vaikuttamassa asioissa, mutta kun sen toteutus vie omaa vapaa-aikaa ei kiinnostuneita enää olekaan. Tästä oli kirjassa todella hyvä nosto! Haluamme olla aina vaikuttamassa päätöksiin, joten vaikka olisit tehnyt jo päätöksen tuo muille sellainen tunne, että he ovat päässeet vaikuttamaan lopputulokseen.

 

Tiimini toiminnassa olen itse kaivannut spontaanista kehumista ja olen itse yrittänyt panostaa siihen niin akatemian kuin omassakin arjessa. Kehumisella, positiivisella palautteella ja rakentavalla kritiikillä on tiimin kehittymisen kannalta tärkeä osa. Sen lisäksi meidän pitää oppia ottamaan vastaa erilaisia palautteita. Akatemialla onneksi treenaamme tätä taitoa sillä siitä tulee olemaan hyötyä koko loppuelämän ajan.

 

Kun tiimi sopii yhteiset pelisäännöt, jota jokainen noudattaa ja on valmis tekemään töitä yhteisen hyvän eteen helpottaa se johtoryhmän toimintaa. Tavoitteita pitää seurata eri aikaväleillä ja niitä on valmiita olla muokkaamaan ja tarkentamaan tämmöisen tilanteen tullen. Koen ettei meidän pitäisi tyytyä keskinkertaisuuteen vaan pistettävä korkeita konkrettisia tavoitteita yhdessä koko tiiminä. Jos pelkäämme epäonnistumista emmekä ota riskejä meistä ei luultavasti tule huipputiimiä koskaan.

 

Suosittelen tätä kirjaa kaikille, mutta varsinkin jokaiselle, joka haluaa mihinkään johtorooliin ikinä. Kirja olisi hyvä omistaa itse, jotta siihen on helppo palata ja merkitä itselle ylös asioita! Ehkä suurimpana juttuna pitää muistaa, ettet voi johtajana miellyttää kaikkia samaan aikaan koskaan.

You May Also Like…

Markkinointia rakkaudella

Markkinointia rakkaudella on kirja, joka kannustaa ajattelemaan raamien ulkopuolelta ja olemaan rohkea yrittäjä, joka...

Rakastan ja vihaan vaatteita

”Vaatteita tuotetaan aivan liikaa, aivan liian nopeasti ja aivan liian halvalla”, tämä on asia johon olen itsekin...

0 kommenttia

Lähetä kommentti